10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 50-51-52 CEVABI

10.SINIF ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf Anadol  Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 50-51-52 cevabı hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Anadol Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Anadol Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

2021 Anadol Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anadol Yayıncılık 10.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

Anadol Yayınları 10.sınıf Kimya 1.Ünite sayfa 50-51-52 cevabı

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

C) Kimya dersinde tepkime türlerini öğrenen Ahsen’in bunlar içinde en çok çökelme tepkimeleri ilgisini çekmiştir. Çünkü çökelme tepkimelerinin sadece laboratuvar ortamında değil doğada da gerçekleştiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine Ahsen doğadaki ve evdeki çökelme tepkimelerine örnekler bulmaya çalışmış ve aşağıdaki tabloda yer alan oluşumları listelemiştir.
Aşağıdaki tabloda yer alan oluşumlardan çökelme tepkimesi olanları işaretleyiniz.

Ç) Bir kimya öğretmeni, öğrencilerine kimyasal tepkime türlerini anlatırken “Farklı maddelerin birbiriyle etkileşmesi sonucu farklı türde kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Bu tepkimeleri, reaktiflere
ya da tepkimenin gerçekleşme şekline göre sınıflandırabiliriz.” ifadelerini aktarmıştır. Aktardığı ifadelerin devamında konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve sonrasında öğrencilerine doldurmaları için aşağıdaki tabloyu vermiştir.
Siz de aşağıdaki tabloda verilen tepkimeleri inceleyip bu tepkimelerin hangi tepkime türüne
ait olduklarını yazınız.

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

D) Aşağıda verilen tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

1. CH3COOH + O2 → CO2 + H2O –> CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O
2. H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O —2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O
3. K2SO4 + FeCl3 → Fe2(SO4)3 + KCl –> 3K2SO4 + 2FeCl3 → Fe2(SO4)3 + 6KCl
4. C3H5(OH)3 + O2 → CO2 + H2O –> 2C3H5(OH)3 + 7O2 → 6CO2 + 8H2O
5. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 –> 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

E) Mol kavramıyla ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1. Toplam 8 gram oksijen atomu içeren NO2 bileşiği kaç gramdır? (N = 14 g/mol, O = 16 g/mol)

Cevap: 11,5

2. 32 gram SO2 bileşiğindeki kadar oksijen atomu içeren NO2 gazı, normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (O = 16 g/mol, S = 32 g/mol)

Cevap: 11,2

3. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan N2On gazı, 21,6 gram olduğuna göre n değeri kaçtır? (N = 14 g/mol, O = 16 g/mol)

Cevap: 3,5

4. 23 gram CnH2n+2O bileşiğinde 8 gram oksijen atomu bulunduğuna göre bileşiğin 1 molünde toplam kaç mol atom bulunur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)

Cevap: 4,9

5. SO2 ve CH4 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım 10,24 gramdır. Buna göre karışımın mol sayılarına göre yüzde kaçı SO2 gazıdır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16, S = 32 g/mol)

Cevap: %20

6. 3,01×1022 tane molekülü 2,2 gram olan XO2 bileşiğindeki X elementinin atom kütlesi kaç g/mol’dür? (O = 16 g/mol)

Cevap: 12

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

F) Kimyasal hesaplamalarla ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

1. 0,8 mol C2H4 ile 0,6 mol H2 gazının C2 H4(g)+ H2(g) $ C2H6(g)
denklemine göre tam verimli tepkimesi sonunda hangi maddeden, kaç mol artar?

Cevap: 0,2 mol C2H4

2. Eşit kütlelerde CO ve O2 gazları alınarak
2CO(g) + O2(g) $ 2CO2(g) tepkimesi gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda en fazla 176 gram CO2 gazı oluştuğuna göre kaç
gram madde artmıştır? (C=12 g/mol, O=16 g/mol)

Cevap: 48

3. %40 verimle gerçekleşen, 2SO3(g) $ 2SO2(g) + O2(g)
tepkimesinden normal koşullarda 112 litre SO2 gazı elde edildiğine göre başlangıçta kaç mol SO3 gazı alınmıştır?

Cevap: 12,5

4. 8 gram Mg metalinin oksitlenmesi sonunda 10 gram MgO katısı oluşmuştur. Buna göre Mg metalinin kütlece % kaçı oksitlenmiştir? (O = 16 g/mol, Mg = 24 g/mol)

Cevap:  % 75

G) “Kimyanın temel kanunları” ve “mol kavramı” konularını öğrenen Mehmet, bu konularla ilgili yorumlarını aşağıdaki tabloya not etmiştir. Tablodaki yorumları okuyunuz ve doğru
olanlar için “Doğru”, yanlış olanlar için “Yanlış” kutucuklarını işaretleyiniz.

10.SINIF ANADOL- MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.