10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 53-54-55-56 CEVABI

10.SINIF ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf Anadol  Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 53-54-55-56 cevabı hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Anadol Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Anadol Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

2021 Anadol Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anadol Yayıncılık 10.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

Anadol Yayınları 10.sınıf Kimya 1.Ünite sayfa 53-54-55-56 cevabı

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Ğ) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Kütlesi değiştirilen bir bileşiğin

I. Elementlerinin kütlece yüzde bileşimi

II. Mol kütlesi

III. Toplam atom sayısı

değerlerinden hangisi ya da hangileri değişir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 • Cevap: C

2. Kapalı bir kapta bulunan 0,2 mol CO2 gazının üzerine 1,2 0 4 x 1023 tane C3H8 molekülü ekleniyor.

Gazlar arasında tepkime olmadığına göre kapta,

I. Molekül sayısı

II. Atom sayısı

III. Kütle

değerlerinden hangisi ya da hangileri iki katına çıkar? (C=12,O=16, H=1)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: C

3. Bir bileşiğin belli bir kütlesinin içerdiği molekül sayısını hesaplamak için,

I. Bileşiğin molekül formülü

II. Bileşiğin mol kütlesi

III. Avogadro sayısı

değerlerinden en az hangisi ya da hangileri bilinmelidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 • Cevap: E

4. 2X + 3O2 → 2CO2 + 4H2O Yukarıda verilen tepkimedeki X bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH4

B) C2H6

C) CH4O

D) C2H6O

E) C3H8O

 • Cevap: C

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

5. Tüm yanma tepkimeleriyle ilgili,

I. Oksijen gazı harcanır.

II. Tepkimeye giren maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir

III. Her zaman CO2 gazı açığa çıkar. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: B

6. K2SO4(suda) + Pb(NO3)2(suda) —-$ PbSO4(k) + 2KNO3(suda)
Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili,

I. K+ ve Pb2+ iyonlarının sayısı değişmemiştir

II. NO- iyonları seyirci iyondur.

III. Net iyon denklemi,

Pb2+(suda) + SO4-(suda) → PbSO4(k) şeklindedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: D

7. Asit-baz tepkimeleriyle ilgili verilen

I. Tepkime sonunda tuz oluşur

II. Bazılarında ürünlerde gaz madde de bulunur.

III. Hepsinde su oluşur.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 • Cevap: E

8. Sadece molekül formülü bilinen bir bileşiğin

I. Elementlerinin molce birleşme oranı

II. Elementlerinin kütlece birleşme oranı

III. Mol kütlesi

değerlerinden hangisi ya da hangileri bulunabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: A

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

9. 2X(g) + Y(g) →Z(g)

Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili,

I. Artansız gerçekleştiğinde tepkimeye giren X’in kütlesi Y’ninkinden büyüktür.

II. Eşit mollerdeki X ve Y’nin tam verimli tepkimesi sonunda Y’nin yarısı artar.

III. Eşit kütlelerde X ve Y arasında artansız tepkime gerçekleşiyorsa X’in mol kütlesi daha küçüktür.
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Cevap: E

10. 18 gram X ile 30 gram Y elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu 30 gram XY2 bileşiği oluşuyor. Buna göre XY2 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı J kaçtır?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) f

 • Cevap: E

11. X2Y bileşiğinin sadece elementlerinin kütlece birleşme oranı biliniyor.

Buna göre X2Y bileşiğiyle ilgili,

I. Bileşikteki X elementinin kütlece yüzdesi

II. X ve Y elementlerinin mol kütleleri

III. X ve Y elementlerinin mol kütlelerinin oranı değerlerinden hangisi ya da hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: C

12. 

I. C2H ile C6H12

II. SO2 ile SO3

III. HClO3 ile HClO4

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi ya da hangilerinde katlı oran kurulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Cevap: B

10.Sınıf Anadol Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

13. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinde 3,6 gram X elementiyle birlikte 0,6 gram Y elementi, ikincisinde ise 0,9 gram X elementiyle birlikte 0,3 gram Y elementi bulunuyor.
Birinci bileşiğin formülü X2Y4 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY4

B) X2Y2

C) X2Y6

D) X3Y4

E) X3Y8

 • Cevap: A

14. I. Aynı elementlerden oluşan bütün bileşiklerin sabit oranları aynıdır.

II. İki farklı bileşiğin elementlerinin kütlece birleşme oranları aynı olabilir

III. Tüm bileşiklerdeki kütlece birleşme oranı tam sayıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 • Cevap: B

15. XY2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m = 4 ‘tür. Buna göre 720 gram X2Y bileşiği elde etmek için en az kaç gram Y elementi gerekir?

A) 180

B) 240

C) 320

D) 360

E) 540

 • Cevap: A

16. Eşit kütlelerde alınan X ve Y elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu 88 gram XY2 bileşiği oluşurken 40 gram X elementi artıyor. Buna göre X ve Y elementlerinin mol kütleleri oranı kaçtır?

 • Cevap: D

10.SINIF ANADOL- MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.