10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 26-29 CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE ALIŞTIRMA CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Alıştırmaları  Sayfa 26-29 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık  321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 1.Ünite Alıştırmaları Sayma ve Olasılık Sayfa 26-27-28-29 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Alıştırmalar

1.Bir sınıfta 15 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan seçilecek bir öğrenci kaç farklı biçimde belirlenebilir?

2. 10 soruluk bir testte her soru için 5 farklı seçenek bulunmaktadır. Art arda gelen soruların cevapları aynı olmayacağına göre bu test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir?

3. “ 21. Şekil ” de A, B ve C şehirlerinin arasındaki yollar gösterilmiştir.
a. A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yol kullanabilir?
b. Gidiş ve dönüşte B şehrine uğrayacak biri A şehrinden C şehrine gidip dönecektir. Kullandığı yolu tekrar kullanamayacak olan bu kişi kaç farklı yol kullanabilir?

4. A = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı;
a. Kaç doğal sayı oluşturulabilir?
b. Rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabilir?
c. Rakamları farklı kaç çift doğal sayı oluşturulabilir?
d. 300 ile 600 arasında kaç doğal sayı oluşturulabilir?

5. “ P A R E ” kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı veya anlamsız 4 harfli kaç kelime oluşturulabilir?

6. Yandaki resimde gösterilen 6 araba 8 arabalık bir otoparka kaç farklı biçimde park edilebilir?

7. A = { 1, 2, 3, 4, 5 } kümesindeki elemanlar kullanılarak 4 basamaklı;
a. Kaç doğal sayı yazılabilir?
b. En az iki basamağı aynı olan kaç doğal sayı yazılabilir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

Alıştırmalar

8. (3)! / 4! işleminin sonucunu bulunuz.

9.ifadesinin eşitini bulunuz.

10. =-10 eşitliğini sağlayan ne değerlerini bulunuz.

11. m ve ne doğal sayılar olmak üzere 6.n! =m! eşitliğini sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır?

12. P (n+2,4) = 4.P (n+2,3) eşitliğini sağlayan n değerini bulunuz.

13. A = { a, b, c, d, e } kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde;
a. c elemanı bulunur?
b. a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz?
14. Birbirinden farklı 6 matematik, 3 fizik, 4 kimya kitabı bir rafa sıralanacaktır.
a. Kitaplar kaç farklı biçimde sıralanabilir?
b. Fizik kitapları bir arada olmak üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir?
c. Aynı tür kitaplar yan yana gelecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir?
d. Matematik kitapları yan yana gelmeyecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

15. Aşağıdaki eşitlikleri gerçekleyen n değerlerini bulunuz.
a. P ( n, 4 ) = C ( n, 5 ) b. P ( n, 3 ) = 4 . C ( n, 4 )
c. P ( 4, 2 ) = C ( 3 n, 1 )

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

Alıştırmalar

16. 6 öğrenci arasından en az 2, en çok 5 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir?

17. Bir grup öğrenciden oluşturulabilecek 4 kişilik farklı ekiplerin sayısı, 5 kişilik farklı ekiplerin sayısına eşittir. Bu öğrenci grubundan 3 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir?

18. 6 matematik kitabının arasından seçilecek 4 kitap, 3 kişiye kaç farklı biçimde dağıtılabilir?

19. “ 22. Şekil ” de d 1 // d 2 // d 3 // d 4 ve k // l // m // n // p dir.

a. Köşeleri bu doğruların kesim noktaları olan kaç üçgen çizilebilir?

b. Şekilde kaç farklı paralelkenar vardır?

c. Şekilde bir köşesi A noktası olan kaç farklı paralelkenar vardır?

20. “ 23. Şekil ” deki K, L, M, N noktaları d doğrusu üzerinde; A, B, C, D, E ve F noktaları çember üzerindedir. Köşeleri bu noktalardan geçen en çok kaç üçgen çizilebilir?

21. Bir apartmanda biri 5, diğeri 6 kişilik iki asansör bulunmaktadır. 11 kişi; belirli 3 kişi aynı asansörde olmayacak biçimde kaç farklı şekilde asansöre binebilir?

22. Haftada bir film değiştiren 6 sinemanın her birinde bir salon vardır. Bu sinemaların üçünde aynı film gösterilmektedir. Aynı hafta içinde 3 farklı film seyretmek isteyen bir izleyici kaç farklı seçim yapabilir?

23. “ 24. Şekil ” de d1 ⊥ d2 ve d1 ∩ d2 = { K } dır. Şekilde verilen 9 nokta kullanılarak kaç farklı dik üçgen oluşturulabilir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

24. Aralarında Ulaş ve Salih ’ in bulunduğu 9 kişi arasından 5 kişilik bir basketbol takımı seçilecektir. Ulaş ’ ın olup Salih ’in olmadığı kaç farklı takım oluşturulabilir?

25. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.

26.ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

27. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yazınız.

28. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarındaki katsayılar toplamını bulunuz.

29. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarındaki sabit terimleri bulunuz.

 

30.( 4a² – 3b³ ) n ifadesinin açılımındaki terimlerden biri A a üzeri 6 b üzeri 6 olduğuna göre n kaçtır?

31.Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “ D ”, yanlışsa “ Y ” yazınız.

a. ( 2 a + c ) üzeri 5 ifadesinin açılımında katsayılar toplamı 243 tür.

b. ( x² – 3y ) üzeri 5 ifadesinin açılımında baştan 3. terimin katsayısı 270 tir.

c. (a²-1) üzeri 4 ifadesinin açılımında sabit terim 1 dir.

d. ( x + 2 y ) üzeri 5 ifadesinin açılımında sabit terim 3 tür..

 

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir