10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 30-39 CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE ALIŞTIRMA CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Alıştırmaları  Sayfa 30-39 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık  321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 1.Ünite Alıştırmaları Sayma ve Olasılık Sayfa 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelebilecek sayıları gösteren kümeyi oluşturunuz.

{1,2,3,4,5,6}

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

Sıra Sizde

Bir madenî paranın arka arkaya iki kez atılması deneyinin örnek uzayını yazınız.

TT , TY , YT , YY

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üste gelen sayının;

a. Tek sayı olması ⇒ 1/2

b. En çok 3 olması ⇒ 1/2 

c. İki basamaklı olması ⇒

d. Rakam olması ⇒ 1

kümesinin elemanlarından biri olma olaylarını inceleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Sıra Sizde

1 den 4 e kadar dört rakam ile numaralandırılmış özdeş toplardan bir kavanoza 1 den 1 tane, 2 den 2 tane, 3 ten 3 tane ve 4 ten 4 tane konulmuştur.

1.1 + 2.2 + 3.3 + 4.4 = 30 

Kavanozdan bir top çekilmesi deneyinde topta yazan sayıların her birinin gelme durumlarını inceleyip olayların eş olasılı olup olmadığını açıklayınız.

1/30 , 2/30 , 3/30 , 4/30 

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının çift olma olayını ve asal olma olaylarını inceleyip bu iki olayın tümleyen olaylar olup olmadığını açıklayınız.

Çift olma = 1/2 = { 2,4,6}

Asal olma = { 2,3,5} = 1/2

Tümleyen değillerdir.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı  

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının çift olma olasılığını bulunuz.

Çift olma olasılığı = 1/2 {2,4,6}

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı  

Sıra Sizde

İki zarın aynı anda atılması deneyinde zarların üst yüzüne gelen sayıların;

a. Farklı olması⇒ 30/36 

b. Toplamlarının 9 olması ⇒ (6 3) (3 6) = 1/18 

c. Çarpımlarının 6 olması olasılıklarını hesaplayınız.⇒ 1,6 — 6,1 ,— 2,3 — 3,2 = 4/36 = 1/9 

Sıra Sizde

Bir zar atıldığında üste gelen sayının;

a. En az 1 olması olasılığını  ⇒  1

b. 8 olması olasılığını bulunuz. ⇒ 0

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

Sıra Sizde

“ 9. Örnek ” te zarın her bir yüzün alta gelme olasılığı, üzerindeki sayıyla doğru orantılı olacak şekilde ayarlanıp hileli bir hale dönüştürülüyor. Zar atıldığında çift sayılardan birinin görünmemesi oyunu kazandıracağına göre oyunu kazanma ve kaybetme olasılıklarını bulunuz.

k+2k+ 3k + 4k = 1   k = 1/10

Kazanma = 2/10 + 4/10 = 3/5

Kazanamama = 2/5 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı  

Sıra Sizde

Hileli bir madenî paranın yazı gelme olasılığı P ( Y ) ile tura gelme olasılığı P ( T ) arasında 3 . P ( Y ) = 2 . P ( T ) ilişkisi bulunduğuna göre madenî paranın yazı gelme olasılığını bulunuz. ( Madenî parada yazı ve tura gelme olaylarının
tümleyen olaylar olduğuna dikkat ediniz. )

P (y) = 2k ⇒ 2/5

P (k) = 3k  k= 1/5

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

Sıra Sizde

28 kişilik bir sınıfta futbol, basketbol ve futbol ile basketboldan ikisini oynayan öğrenciler bulunmaktadır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynuyor
olma olasılığı olduğuna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynayan bir öğrenci olma olasılığının en küçük değerini bulunuz.

Sadece Futbol oynayanlara F diyelim.

Futbol ve Basketbol oynayanlara FB diyelim.

Sadece Basketbol oynayanlara B diyelim.

Hiçbirini oynamayanlara da H diyelim.

FB + B+H +F = 28

Futbol oynayanlar FB+F = 2/7 değerinde.

Bu da her sınıfta 7 öğrenciden 2 kişi futbol oynuyor demektir. Bu sınıfta 28 kişi olduğuna göre 7’nin 4 katı mevcut vardır. O zaman futbol oynayan sayısı 8 dir.

FB+ F = 8

– Basketbol oynayanların en küçük değerini bulmak istiyorsak FB ve B kısmına mümkün en küçük sayıları vermemiz gereklidir.

FB yani futbol ve basketbol oynayan 1 kişi olabilir en az.

Basketbol oynayan kişiler olduğunu biliyoruz ve bu en az 1 kişi olabilir.

O zaman 28 kişilik sınıfta basketbol oynayan 2 kişi olabilir.

2 / 28 yani 1 / 14 olarak bulunur.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Sıra Sizde

A ve B olayları, E örnek uzayında herhangi iki olay olsun. P (A)^ = 2/5 ve P (B) = 3/4 olduğuna göre A ile B ‘ olaylarının olma olasılıklarını bulup A ve B olaylarının ayrık olaylar olup olmadıklarını bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara (D), yanlışsa (Y) yazınız.

a. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları bulunmayan A ve B olayları ayrıktır.

b. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 12 olur.

c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal olma olasılığı 1 / 2 dir.

d. Ayrık olaylar daima birbirinin tümleyenidir.

e. Birbirinin tümleyeni olan olaylar ayrık olaylardır.

2. Aşağıdaki deneylere ait örnek uzayları ve bunlara ait olayların kümesini yazınız.

a. Madenî bir paranın havaya atılması deneyinde, üste tura gelmesi olayı

b. Bir zarın atılması deneyinde, üst yüze gelen sayının 1 olması olayı

c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen sayının en az 1 olması olayı
d. Bir zar ve bir paranın birlikte atılması deneyinde, paranın yazı ve zarın 3 gelmesi olayı

3. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.

a. Bir zarın atılması deneyinde üste gelen sayının en çok 6 olma olayı…………………. olay, en az 7 gelmesi olayı ise …………………. olayıdır.

b. Bir örnek uzayda tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılıkları  aynı değil ise bu tür olaylara …………………. olaylar adı verilir.

c. Tümleyen iki olay aynı anda ………………….

d. Bir örnek uzayın A olayının olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı ……………. dir..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

4. Bir okuldaki basket takımlarından lise kategorisi erkeklerden, ilköğretim kategorisi de kızlardan kurulmuştur. Buna göre,

a. Lise takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır?

b. İlköğretim takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır?

c. Basket takımlarındaki tüm öğrencilerden seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılıklarının toplamı kaçtır?

5. İki madenî para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre;

a. Paraların üst yüzlerine aynı tarafların gelme olasılığı kaçtır?

b. Paraların üst yüzlerine en az bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

6. İki kişinin koşacağı bir antrenman yarışında yarışı birincinin kazanma olasılığı ikincinin 4 katıdır. Buna göre yarışı kaybetme olasılığı fazla olanın olasılığı kaçtır?

7. İki zar atılması deneyinde üst yüzlere gelen sayıların,

a. İkisinin de çift olma olasılığı kaçtır?

b. Çarpımlarının çift olma olasılığı kaçtır?

c. Toplamlarının 11 olma olasılığı kaçtır?

8. Bir küpün yüzlerinden dördüne K, İ, T, A ve kalan iki yüzüne de P harfleri yazılmıştır. Bu küp bir kez havaya atıldığında görülebilen yüzlerinde sırasına ve yönüne bakılmaksızın K, İ, T, A, P harflerinin görülme olasılığı kaçtır?

9. Bir avcının bir atışta hedefi vurma olasılığı, vuramama olasılığının iki katıdır. Buna göre bu avcının hedefi vurma ve vuramama olasılıklarını bulunuz.

10. Bir torbada üzerinde ilk 5 doğal sayının yazılı olduğu özdeş 5 top vardır. Bu torbaya üzerinde bazı sayıların yazılı olduğu toplar atılacaktır. Buna göre toplarda yazan,

a. Sayı 5 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.

b. Sayı 0 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.

c. Sayı 3 olursa 1 yazılı top çekme olasılığı kaç olur?

11. İçinde bir miktar mavi, 4 sarı ve 2 beyaz özdeş top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun mavi renkte olmama olasılığı 3/5 olduğuna göre torbada kaç tane mavi top vardır?

 

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir