10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 65-78 CEVABI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 65-78 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf AYDIN Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 65-78 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları AYDIN Yayınları 2020-2021

10.Sınıf AYDIN Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. AYDIN Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

10.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf AYDIN Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AYDIN Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı AYDIN Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.f( x) = 3 – x fonksiyonun grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı MEB Yayıncılık

1.f(x)=2x+3 , x ≤ – 1 ise fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

 f(x)=x+2, x> – 1 ise fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

 

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı AYDIN Yayıncılık

            -2x , x < -2 ise

1.f(x)= 4 ,  -2≤ x < 2 ise  fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

          x + 2 , x ≥ 2 ise

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.Harçlıklarından arttırdığı parayı günlük olarak kumbaraya atacak olan Ali Kerem, ilk hafta günde 5 tl, ikinci hafta da günde 10 tl para biriktiriyor. Buna göre kumbarada biriken paranın fonksiyonunu yazıp grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.f(x) = x + 3, f(x) = 2x + 6 ve f(x) = –3x – 9 un grafiklerini çizerek bu grafiklerin a ve b katsayılarıyla olan ilişkisini inceleyiniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.Aşağıda grafikleri verilen f 1 , f 2 ve f 3 fonksiyonlarının tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.Bir hava tahmin uygulamasının bir haftalık sürede bir yerleşim yerindeki sıcaklık ve hissedilen sıcaklık verileri “42. Şekil”deki tabloda verilmiştir.

a. Tablodaki verileri birinci bileşenleri sıcaklığı, ikinci bileşenleri de hissedilen sıcaklığı gösterecek sıralı ikililerin kümesi şeklinde yazınız.

b. Bu ilişkinin grafiğini çiziniz ve grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını açıklayınız.

 

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.“51. Şekil”deki grafik f(x) fonksi-
yonuna aittir. Buna göre,

.a. f(–5), f(–3), f(–2), f(0) ve
f(1) değerlerini bulalım

b. f(a) = 0 olan kaç tane a ∈ R
sayısı vardır?

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.“55. Şekil”de verilen f fonksiyonu-
nun grafiğine göre f(x) = 0 denkle-
minin çözüm kümesinde kaç eleman vardır?

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.“58. Şekil”deki tablo ile verilen doğrusal fonksiyonun gra-
fiğini çiziniz.

Bir aracın zamana (x) bağlı aldığı yol (y) denklemi f, kalan yol denklemi de k fonksiyonlarıyla ifade edilmektedir. 0 ≤ x ≤ 4 in f(x) = 50x ve k(x) = 200 – 50x fonksiyonlarının grafiklerini aynı koordinat sisteminde çiziniz.Aracın kaçıncı saatte yolun ortasında olacağını bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.A = {–1, 0, 1} ve B = {1, 2, 3} kümeleri için A dan B ye tanımlı aşağıdaki ilişkilerden hangileri bir fonksiyondur?

.a. f = {(–1, 0), (0, 1), (1, 2)}
b. k = {(–1, 3), (0, 3), (1, 3)}
c. h = {(–1, 1), (1, 2), (0, 2)}
d. p = {(0, 1), (1, 3), (–1, 1), (0, 2)}
e. g = {(0, 2), (1, 3)}

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.Tanım kümesi A = {–2, –1, 0, 1} olan bir f fonksiyonunun kuralı
f( x) = 1 – x 2 dir. Buna göre,
a. f fonksiyonunu sıralı ikililer şeklinde yazınız.
b. f(A) görüntü kümesini yazınız.

.4. f = {(1, 3), (2, 3), (a, 1), ( c, 2), (d, –1)} ifadesi bir fonksiyon belirtmek-
tedir. Buna göre,

a. Fonksiyonun tanım kümesini yazınız.
b. Fonksiyonun görüntü kümesini yazınız

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.f : R→ R, f(x) = (2a – 4)x 3 + (b + 4) x 2 + (4b – 8)x – 3a – b + 1 fonksiyonu çift fonksiyondur. Buna göre f(1) in değerini bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı AYDIN Yayıncılık

1.Aşağıda verilen y = f( x ) ve y = h(x) ilişkilerinin grafiklerine bakarakhangisi ya da hangilerinin fonksiyon olduğunu tespit ediniz.

22. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerine bakarak fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

23.Yukarıda verilen y = f( x) fonksiyonunun grafiğine göre,
a. f(–5), f(–3), f(–2), f(1) ve f(4) değerlerini bulunuz.
b. f(a) = 0 olmasını sağlayan kaç a ∈ R sayısı vardır?

10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.