10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 123-129 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 123-124-125-126-127-128-129 cevaplarını hazırladık.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 123-124-125-126-127-128-129 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Metne Hazırlık

1.Kahramanlık hikâyelerinin abartılı olmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Çünkü kahramanlık hikayeleri toplumun  dikkatini çeker. Abartılı olması ilgiyi daha fazla artırır. Kahramanlık hikayeleri genelde toplumda yer edinmiş önemli kişileri konu alır.

2. Avrupa Hun İmparatoru Attila hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarıdır. 395-453 yılları arasında yaşamıştır. Babası, Muncuk Han‘dır. (Boncuk Han) Attila, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken, amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. 445 yılına kadar Attila tek başına Hun hükümdarı olmuştur.

Avrupa Hun İmparatorluğu’nun Hükümdarı babasının ölümünden sonra Bozkırda tek başına yaşam imkanı vermeye çalışırken amcası Rua tarafından bulunmuştur. Amcası Rua’nın ölümünden sonra kardeşi Bleda ile birlikte Hun imparatorluğunu yöneten Atilla, Bleda’nın da 445 yılında ölmesi ile birlikte tek başına imparatorluğun sahibi olmuştur.

Daha sonra aşık olduğu Nakara isimli esir biz kızla evlenen Attila’nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan hükümdarlığı süresi boyunca Batı ve Roma imparatorluklarına çok sayıda sefer düzenlemiş ve Avrupa’yı dize getirmiştir. Öyle ki Avrupa’da onun adı Tanrı’nın Kırbacı olarak anılmaktadır.

Rivayete göre Milattan sonra 453 yılında son eşi İdilko tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.

3. Cafer bin Muhammed’in “İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affedip de pişman olmak daha iyidir.” sözüne katılıyor musunuz? Anlatınız.

Evet katılıyorum. Çünkü intikam alındıktan sonra pişmanlık duygusu oluşur. Örneğin bir kişiye zarar verip ceza aldığımız zaman sonradan keşke yapmasaydım deriz. Ancak bir kişiyi affettikten sonra aynı şeyi tekrar yaparsa o kişiyle iletişimi keseriz.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz destandaki olayı özetleyiniz.

2. Kriemhild’in gördüğü rüyayı annesi nasıl yorumlamıştır?

Kendi yetiştirdiği şahinlerden birinin iki kartal tarafından boğulduğunu görmüştü. Bu rüyayı annesi Ute’ye açtığında, annesi rüyasında gördüğü şahinin, en mutlu anında kaybedeceği kocası olduğunu söylemişti. Genç kız da bunun üzerine evlenmemeye karar vermiş ve bütün taliplerini geri çevirmişti..

3. Okuduğunuz Nibelungen destanının temasını bulunuz.

İntikamdır.

4. Okuduğunuz Nibelungen destanında yüceltilen ve yerilen duygu nedir? Açıklayınız.

Yiğitlik, kahramanlık yerilen duygu ise intikam duygusudur.

5. Kriemhild intikam almak için nasıl bir oyun hazırlamıştır?

Kriemhild’in içi intikam ateşiyle doludur. Aradan yıllar geçmiştir ama bu ateş daha da alevlenmiştir. Özellikle Hagen’i öldürmek ister. Onları Attila’nın sarayına davet ettirip bir entrika ile öldürtmek ister. Böylece intikamını alacaktır. Attila’nın bundan haberi yoktur. Attila’dan kardeşlerini sarayına davet etmesini ister. Attila kabul eder, hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollar..

6. Hildebrand, Kriemhild’e :

“Yaramayacak sana

Bu becerdiğin” dedi,

“Gerçi kastetmiş idi benim dahi canıma,

Yine de alacağım, bu yiğidin öcünü.”

Hildebrand, eşinin intikamını alan Kriemhild’i neden öldürmüştür? Açıklayınız.

İntikam için bu kadar yiğidin ölmesini kabul edemediği için Kriemhild’i  öldürmüştür.

7. Okuduğunuz metindeki mübalağalı anlatımları tespit ediniz.

Burgund’lar yurdunda soylu bir hanım kız büyüdü
Öylesine güzeldi ki
daha güzeli yoktu hiçbir ülkede.

Anasına anlatıp yorumlattığı düşteki
şahinin ta kendisiydi bu Bey.
Sonradan, onu öldürdüler diye
Nasıl da korkunç bir öç aldı
en yakın hısımlarından!

8. Destan metne hâkim olan anlatım biçimini belirleyiniz.

Destansı (epik) anlatım, öyküleyici anlatım hakimdir.

9. Okuduğunuz metinde geçen “Zaten hep hüzne döner insanlarda mutluluk.” sözünü doğru buluyor musunuz? Açıklayınız.

Hayır doğru bulmuyorum. Mutluluk her zaman hüzne dönmez. Mutlu olduğumuz anlardan sonra kötü şeyler yaşamayabiliriz.

10. Attila Han büyük bir devlet adamı olmasına rağmen destanda hep arka planda kalmıştır. Attila’nın kurgusal olarak pasif tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Attila daha ön planda tutulabilir ve kurgusal olarak daha etkin bir rol oynayabilirdi.

11. Hagen ve Gunther’ın Siegfried’i tuzağa düşürerek öldürmelerine rağmen destanda “Yiğit savaşçıların önce gidenleri” olarak nitelendirilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Destanda soylu kişilere pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

12. Hiç görülmüş değildi daha önce;

İsa dininden olanlarla kafirlerin iç içe yaşam sürdüğü;

Başardı Etzel han bunu gerçekleştirmeyi, herkese karşı eli çok açıktı

Bu dizelerden yola çıkarak Attila hakkında çıkarımda bulununuz.

 Attila’nın İslamiyet’i yaymak için ve İslamiyet’e karşı gelen kafirlerle savaşmak için hayatını adadığını ve eli açık biri olduğunu çıkarabiliriz.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelime gruplarında koyu yazılan kelimeleri inceleyiniz. Bunların kelime grubundaki işlevini söyleyiniz.

Anlatır durur bize, eski zaman destanları
Çok mucize becermiş
nice şanlı, korkusuz yiğidi;
İyi yürekli kızına ancak
şöyle bir yorumlama yapabildi Hatun:
Sonradan şu dünyada
daha ne büyük şana kavuştuydu,

Her ne kadar yaman bir düşmanım idiyse de
üzüldüm öldüğüne.”
Kocaman kılıcını yukarıya kaldırdı,
Bu büyük felâketin öyküsü üzerine.

Altı çizgili koyu yazılan kelimeler sıfat tamlamalarıdır. Sıfat tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Sıfatlar olmasaydı sıfat tamlaması gibi bir kelime grubu oluşmazdı.

2. Aşağıda verilen cümlelerde ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Ülkemiz keneler için hayli uygun bir coğrafi yapıya sahip( ) Kenelerle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde daha sık karşılaşılır( ) Kenelerin bazı türlerinin taşıdığı zararlı mikroorganizmalar() hayvanlarda herhangi bir hastalığa yol açmasa da insanlarda Kırım( )Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına neden olabilir( ) İsminden de anlaşıldığı gibi bu hastalık ilk defa Kırım ve Kongo( )da görülmüştü( ) Kırım( )Kongo kanamalı ateşi virüsünün neden olduğu hastalık özellikle göçmen kuşların göçleri ile diğer ülkelere yayıldı( ) Hastalık çoğunlukla kenenin vücuda tutunması ile bulaşır( )

3. Aşağıda verilen metindeki yazım yanlışlarını bulunuz. Bulduğunuz yanlışların altını çiziniz.

Homeros, antik Yunan edebiyatının en büyük destanları İlyada ve Odysseia’nın yaratıcısı olarak kabul edilir. Yaşamına ilişkin pekaz bilgi bulunmakla birlikte, çoğu tarihçi, Homeros’un MÖ 9. ya da
8. yüzyılda yaşamış bir İyon olduğu konusunda birleşmektedir. İlyada ve Odysseia, antik çağdan bu yana batı edebiyatını da derinden etkilemiş, modern dillere sayısız çevirileri yapılmıştır. Bu yapıtların asıl değeri, kahramanlık seruvenleriyle ilgili yüceltici anlatımdan zaman zaman sıyrılarak derin insani duyguları da işliyen şiirsel dilinden gelir..

2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir