10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 130-131-132 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 130-131-132 cevaplarını hazırladık.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 130-131-132 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Metne Hazırlık

1. Yaşadığınız bölgedeki coğrafi yerler veya insanlarla ilgili efsaneler var mıdır? Anlatınız.

2. Aşağıdaki cümlelerde Türk mitolojisine ait “Hüma Kuşu-Tulpar-Tepegöz” ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların hangi mitolojik varlığı karşıladığını yanlarına yazınız.

Devlet kuşu uğur, bereket sayılır. Hakkında yazılmış türküler bulunur. … Huma Kuşu

Manas destanında geçer. Yunan mitolojisindeki kanatlı at Pegasus’a benzer. …..Tulpar

Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen iri cüsseli, tek gözlü efsanevi yaratıktır. Tepegöz

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı efsanede verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.

  • Sır olarak kalmasını istediğiniz şeyleri, en güvendiğiniz kişilere bile söylemeyin.
  •  Her iyilik eden kişi iyilik bulmayabilir.

2. Metindeki olağanüstülükleri tespit ediniz.

➜ Adamın yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülmesi.
➜ Mağaranın gerçek dünyadan uzak bir yerde olması.
➜ Şahmeran’ı gören adamın vücudunun pul pul dökülmesi.
➜ Şahmeran öldüğünde tüm yılanların insanlardan öç alacağı düşüncesi.
➜ Şahmeran’ın kafasını kaynatıp içen adamın Lokman Hekim olması.
Efsanedeki Mitolojik Ögeler: Mitolojik bir simge olarak Şahmeran (Başı insan gövdesi yılan olan efsanevi varlık)

3. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı hikâyede hangi anlatım biçimi ön plandadır? Açıklayınız.

 Düşsel (fantastik) anlatım.

4. Efsanedeki kahramanla Şahmeran arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Efsanedeki kahraman, Şahmeran’ın kafasının suyunu kaynatıp içerek  Lokman Hekim olmuştur.

5. Metinde olay örgüsünde eksik kalan noktalar nelerdir? Açıklayınız.

➜ Padişahın kızının hastalığına çare bulacak kişiyle kızını evlendirme sözü.

➜ Padişahın kızının bir sevdiği yok mudur?

➜ Padişahın kızı neden hasta olmuştur.

6. Metinden yola çıkarak efsane türünün özelliklerini açıklayınız.

➜ Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılıp, şahıs, yer ay da olaylar hakkında anlatılırlar.

➜ Dilden dile anlatılagelmiş, anonim ürünlerdir.

➜ Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.

➜ Mitolojik ögeler yer alır.

➜ Konuşma diline yakın düz bir anlatımı vardır.

➜ Hayal gücünün ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

7. Metinde anlatılan Şahmeran’la görseldeki Şahmeran arasındaki benzer ve farklı yönleri söyleyiniz.

Benzer yönü Şahmeran’ın insan başlı bir yılan olması farklı yönler ise resimdeki yılanın rengarenk olması.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Etkinlik

1. Siz, Şahmeran’ın yerinde olsaydınız öldürülmek istenmesine nasıl bir tepki verirdiniz? Anlatınız.

Şahmeran’ı kurtarmak isterdim, öldürülmesine karşı çıkar buna izin vermezdim.

2. Şahmeran’ı ve kahramanı kurtaracak daha akılcı bir çözüm bulunabilir miydi? Tartışınız.

Padişahın kızını kurtaracak başka bir ilaç veya yöntem bulunabilirdi.

3. Şahmeran bir yılan hikâyesidir. Halk kültüründe yılan uğur, saadet, sağlık, bereketin yanı sıra kötülüğün, ıstırabın etkeni, hilekârlığın aracı olarak da görülür. Yılan, kuyruğunu ağzına almış hâliyle oluşturduğu daire ve helezonik hareketiyle hayat ve hareket sembolüdür. Birbirini yutmaya çalışan iki yılan figürü ticaretin sembolüdür. Antik Yunan’da esrarlı güçleri temsil eden tıp tanrısı olan Asklepios’un asasındaki yılan sağlığın, gençliğin sembolü sayılmıştır ve bu anlamlarından dolayı günümüzde
sağlık kurumlarının simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Asya Türklerinde, birbirine sarılmış çifte yılan, saadetin sembolüdür. Seyyit Battal Uğurlu, Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi

Okuduğunuz efsanede yılan motifi nasıl kullanılmıştır? Açıklayınız.

Efsanede yılan motifi sağlığın, şifanın sembolü olarak kullanılmıştır.

Dil Bilgisi

1. Aşağıda verilen metinlerdeki sıfat tamlamalarını bulunuz.

Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülür.

Adam günlerinin büyük bölümünü Şahmeran’la sohbet ederek geçirir.

Şahmeran’a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar.

Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatlar getirerek anlamlı cümleler oluşturunuz. 

Halk arasında “Şahmeran” ve “Şahmaran” olarak bilinen insan başlı yılan gövdeli bu mitolojik yaratığın adı, Farsçadan “yılanların şahı” anlamına gelen “Şah-ı mârân”dan gelir.

Şahmeran, kilim ve halı dokumalarında, değişik el işlemelerinde yer alan bir efsanedir.

Mavi  gökyüzü huzur veriyordu, güneş gülüyor, bulutlar neşe saçıyordu adeta.
Bu kitap insanı başka alemlere götürüyor.
İnsan için en güzel terbiye, insanın kendine verdiği terbiyedir.


2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir