10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 133-134-135 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 133-134-135 cevaplarını hazırladık.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 133-134-135 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Metne Hazırlık

1. Eski Türk mitolojisi hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Cevap:

Türk mitolojisi, Türk halklarının inandıkları mitolojik anlatı ve hikayelerinin tamamına verilen isimdir. Geçmiş zaman efsaneleri, Türk halklarının geçmişteki ortak inancı  olan Tengricilikten parçalar taşımaktan daha çok sosyal ve kültürel etkenlerle doludur. Dünyanın en eskilerinden biri olarak kabul gören edebi eser Dede Korkut destanlarının orijinal yapıtları, Vatikan ve Dresden kütüphanelerinde bulunmaktadır.  Türk mitolojisi, çoğu araştırmacıya göre aynı Tengricilik’te de olduğu gibi tektanrıcı bir yapıdan , zamanla çoktanrıcı bir yapıya doğru gelişme göstermiştir. 

2. Yunan mitolojisindeki Pegasus, Türk mitolojisindeki Tulpar’a; Cyclos ise Tepegöz’e benzer. Mitolojik öğelerin sizce birbirine benzemesinin temel nedeni nedir? Tartışınız.

Mitolojik öğelerin birbirine benzemesinin temel nedeni farklı milletlerin kültürlerinin birbirinden etkilenmesidir.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz destandaki ahengi sağlayan unsurları tespit ediniz. Bu ögelerin destana katkısını söyleyiniz.

Kafiye, redif (örnek: ilk iki dizede yer: redif; “r” yarım kafiye, “cak” zengin uyak, -du: redif; “l” yarım kafiye) aliterasyon, asonans ve her türlü ses  benzerlikleri… Bu ögeler metnin sanatsal ve ahenkli olmasını sağlamış, söyleyişi güçlendirmiştir.

2. Destandan alınan aşağıdaki mısralarda kafiye ve kafiye örgüsünü tespit ediniz. Bu mısralar, kafiye örgüsü bakımından hangi divan edebiyatı türünü andırmaktadır? Söyleyiniz.

Kafiye örgüsü bakımından hangi divan edebiyatındaki mesnevi türünü andırmaktadır.

Kafiye: “r” sesleri yarım kafiye.
Kafiye örgüsü: aabb

Dünya bir deniz idi, ne gök vardı, ne bir yer,
Uçsuz bucaksız, sonsuz sular içindeydi her yer!
Tanrı Ülgen uçuyordu, yoktu bir yer konacak,
Uçuyordu, arıyordu, katı bir yer, bir bucak

3. Okuduğunuz destandaki mitolojik unsurları tespit ediniz.

➜ Tanrı balık işini, verdi….

➜ Tanrı Ülgen uçuyordu

➜ Göklerden gelen bir ses, Ülgen’e buyruk verdi

➜ Artık vakit gelmişti, gökleri yaratacak!

➜ Denizden çıkan bir taş, fırladı çıktı yüze, Hemence taşı tuttu, bindi taşın üstüne!

➜ Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım!

 

4. Erlik’in Ülgen’i kıskanmasının temelinde yatan duygu nedir? Açıklayınız.

Hırs ve kibirdir.

5. May-Tere’nin yaratılmasındaki temel ihtiyaç nedir? Açıklayınız.

 İnsanoğlunun idaresini bir düzene koymak içindir.

6. Ülgen neden insan yaratmayı seçmiştir? Açıklayınız.

Tanrı Ülgen deniz üstünde uçarken toprak üstünde bir kil görür. Düşünür ki bu insan olsun, insana olsun baba,  o düşündükçe çamur insan suretine bürünür.

7. Ülgen’in insanları korumak için birini görevlendirmek istemesinin nedeni nedir?

Erlik’in insanlara zarar vereceği düşüncesidir.

8. Okuduğunuz metinde tasvir edilen Bay-Ülgen’e ait özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Gönlü temiz, yücelerden yüce, yaratıcı niteliğe sahiptir.

9. Okuduğunuz destan hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Açıklayınız.

Okuduğunuz destan Hakim bakış açısıyla yazılmıştır.

10. “Yaratılış Destanı”nda zaman ve mekân var mıdır? Açıklayınız.

Yer: Dünya, gök, deniz.
Zaman: Belirsiz zaman

Etkinlik

1. Okuduğunuz destandaki yaratılış tezini diğer yaratılış tez ve düşünceleri ile karşılaştırarak değerlendiriniz.

2. Yaratılış destanı ve diğer birçok destanın manzum olarak yazılmasının nedeni nedir? Tartışınız.

 

2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir