EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 15-29 CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY  YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 15-29 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Bir Yay Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

BİR YAY  Yayınları 10.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 10.Sınıf Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA -15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Metne Hazırlık

1. İslam dininin insanlığa verdiği evrensel mesajlar nelerdir? Anlatınız.

2. İslamiyet’in Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Abbasi ordusunda Türklerin ne kadar büyük bir yer işgal ettiklerini biliyoruz.” cümlesinde kullanılan “işgal etmek” kelime grubunun hangi anlamda kullanıldığını söyleyiniz.

2. Okuduğunuz metne göre Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde neler etkili olmuştur?

3. Okuduğunuz metnin yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz.

4. Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır
kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine
örneklendirme denir. Okuduğunuz metinde yazar düşüncesini desteklemek için hangi örnekleri vermiştir?

5. Okuduğunuz metin 1982 yılında yayınlanmıştır. Yazarın ülkemiz için yıllar öncesinden yaptığı tahmin nedir? Bu tahminle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

6. Yazarın Anadolu’daki Türk devletleri ile ilgili nasıl bir değerlendirmesi vardır? Açıklayınız.

7. Okuduğunuz metne göre İslâmiyet’in Türklere katkıları nelerdir? Anlatınız.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Aşağıda verilen cümlelerde ses olayının yazımından kaynaklanan yazım yanlışını tespit ediniz.
Nüfusu gittikce artan, yirmi beş otuz yıl sonra ikinci bin yılın başında yüz milyonluk modern bir devlet hâline gelecek olan Türkiye’nin tarihî rolü elbetde bugünkünden farklı olacaktır.

2. Aşağıda verilen cümlelerde “da-de”nin ayrı ya da bitişik yazılmasının nedenini söyleyiniz.
Fakat bu tarihten önce de küçük gruplar hâlinde İslamiyet’i kabul eden Türkler vardır. Türkiye’de bunu yapabilecek yeni bir nesil doğmuştur, denilebilir.

3. Aşağıda virgülün kullanımı ile ilgili kurallar verilmiştir. Bu kurallara uygun kullanımlara okuduğunuz metinden örnekler yazınız.
a. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

b. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

1. Tarihî olayların edebiyat üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Anlatınız.
2. Türk tarihindeki en önemli üç olay sizce nedir? Açıklayınız.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki temel ilkeleri metinden hareketle söyleyiniz.

2. Okuduğunuz metne göre Türk edebiyatını etkileyen en önemli olay nedir?

3. İslami Dönem Türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami Dönem Türk edebiyatı arasındaki temel farklar nelerdir? Anlatınız.

5. 19. yüzyıldan sonra Batı medeniyetinin örnek alınmasının ve devamında edebî türlerinin kullanılmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

6. Metinde kullanılan anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

7. Halk edebiyatının köklerinin İslamiyet öncesine kadar gitmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

1. Bir milletin kültürel değerleri nesilden nesile nasıl aktarılır? Anlatınız.
2. Bir dilin korunması için bireylere ne tür görevler düşmektedir? Anlatınız.
3. Aşağıda “gönül” kelimesi ile yapılan atasözü veya deyimlerden beş tane örnek yazıp anlamını söyleyiniz.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Okuduğunuz metinden “gönül” kelimesi ile ilgili beş deyim bularak cümle içinde kullanınız.

2. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi nedir?

3. Okuduğunuz metindeki gönül kelimesinin dilimizde eş anlamlıları olmasına rağmen yüzyıllarca kullanılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

4. Okuduğunuz metinde yazar, gönül kelimesiyle ilgili hangi örnekleri vermiştir?

5. Okuduğunuz metinde Türkçe ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir? Açıklayınız.

6. “Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sakidir gönül” sözünü açıklayınız.

7. Okuduğunuz metinde yazar düşüncesini desteklemek için hangi anlatım biçimlerinden yararlanmıştır?

8. Yazara özgü anlatımlara örnekler veriniz..

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde bugünkü yazım kurallarına göre yanlış olan ifadeleri bularak düzeltiniz.
• Kelimenin edebiyat tarihimizde ikinci bir âşıkı, Kutadgu Bilig yazarı Yûsuf Has Hâcib’dir.

Taşdın yine deli gönül

Nihayet Yahya Kemal’in şiirinde vecîzeleşip ya tam neş’e, ya tam ıztırap; ya hep ya hiç manasında

2. “Gönül Sözüne Dair” adlı metinde kullanılan “ ” işaretlerin kullanım amaçları nelerdir?

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

“Yazının gelişimi”, “Türk yazı sanatı” ve “Alfabeler” gibi konularda bir yazı yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yazınızı aşağıda verilen aşamaları takip ederek yazabilirsiniz.
Hazırlık – Planlama – Taslak Metin Oluşturma – Düzeltme  – Yayımlama – Değerlendirme.

2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir