10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 43-54 CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY  YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 43-54 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Bir Yay Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

BİR YAY  Yayınları 10.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 10.Sınıf Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DEĞERLENDİRME SORULARI  SAYFA 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

3.Okuduğunuz hikâyede pir tarafından sunulan “elma”nın nasıl bir işlevi vardır? Açıklayınız.

Metinde Kerem ile Aslı’nın doğumu bir dervişin verdiği elma motifiyle gerçekleşmiştir. Yani elma bu hikayede doğurganlık unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.Okuduğunuz hikâyede mekânın sürekli değişmesi esere neler katmış olabilir? Değerlendiriniz.

6. Okuduğunuz hikâyenin anlatıcı bakış açısı ve dili hakkında bilgi veriniz.

Cevap:  Hikayenin anlatıcı bakış açısı: İlahi bakış açılı hakim anlatıcı, dili; Herkesin anladığı sade bir dil kullanılmıştır.

7. Okuduğunuz metnin nazım nesir karışık yazılmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız.

Cevap; olayların akışını aktarmak için nesrin verdiği akıcılıktan yararlanmak.

8.  “Kerem ile Aslı Hikâyesi”nden hareketle o dönemin sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap; Kerem ile Aslı Halk Hikayesi Dönemin Sosyal ve Kültürel Özellikleri Hükümdarlık beylik sisteminin varlığı dönemin siyasi yapısını gösterir.

Beşik kertme geleneği: Kerem ile Aslı daha doğmadan aileleri tarafından beşik kertmesi ilan edilirler, yani beşikteyken birbirlerine eş olarak aileleri tarafından seçilmişlerdir. Keşişin Müslüman aileye kızını vermek istememesi de dini sebeplerdendir.

Nişan âdeti: Keşiş ‘in Aslı’ya sihirli bir elbise giydirmesi Aşıkların diyar gezip sazla türkü söylemesi dönemin sanat anlayışının yansımasıdır. Kerem’in Hak aşığı olması dini inanışı gösterir. Ahiret inancı Bu dünyada kavuşamayan aşıkların cennet kavuşacakları inancı

9. “Kerem ile Aslı Hikayesi” Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Türkistan coğrafyasında da bilinen bir hikâyedir. Bu hikayenin farklı anlatımları mevcuttur. Aşağıda farklı anlatımlardan hikâyenin son bölümüne dair bilgiler verilmiştir. Siz olsaydınız Kerem ile Aslı için nasıl bir son düşünürdünüz?
Açıklayınız.

Cevap; Bence kavuşmadan ölmemelidirler. Ben olsam kavuşturup mutlu yaşatırdım.

 

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

2.Aşağıda Âşık Garip hikâyesinin özeti verilmiştir. Okuduğunuz “Aslı ile Kerem” ile “Âşık Garip” hikâyesini karşılaştırınız. Bulduğunuz benzerlikleri ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Cevap;

Farklı yönler:
Pek farklılık yok diyebiliriz.
Hikayelerde genelde aşıklar kavuşamaz bu hikayede ise sonu mutlu bitmiş diyebiliriz.

ORTAK YÖNLER:

Aşk temalıdır.
Olağanüstülükler vardır.
Aşıkların kavuşmasına engel durumlar vardır.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Fiilimsi: Fiillerden belli eklerle türeyip isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.
Adından da anlaşıldığı üzere bu sözcükler fiile benzer fakat fiil değildir.

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bulup altını çiziniz. Bu fiilimsilerin cümlede nasıl bir işlev yüklendiklerini söyleyiniz.

Yolda bir Derviş’le karşılaşırlar; Derviş Şah’a selâm durur ve adı ile hitab eden Sıfat-fiil Şah, onun kerametine hükmedip Zarf-fiil derdini açar.

Şah’la Keşiş, Derviş’in dediğini Sıfat-fiil yaparlar; vakit tamam olunca, Zarf-fiil   Şah’ın bir oğlu, Keşiş’in de bir kızı dünyaya gelir.

Kerem, Aslı’nın Pek şehrine gittiğini Sıfat-fiil esvap yıkayan Sıfat-fiil kadınlardan öğrenip Zarf-fiil o şehre varır, kızı bulur.

Böylece Aslı’yı kiliseye gidip Zarf-fiil gelirken Zarf-fiil bile kimseye göstermez.

Sırf Aslı’nın yüzünü görebilmek İsim-fiil için Keşiş’in karısına otuz iki dişini çektirir.

Kerem’in tepesinden alev çıkmaya İsim-fiil başlayınca Zarf-fiil , kız dayanamayıp Zarf-fiil su döker.

Bundan müteessir olan Sıfat-fiil Aslı da Kerem’in ateşi üzerine kapanıp Zarf-fiil yanar. 

1.Aşağıdaki cümlede “ ” işaretinin hangi amaçla kullanıldığını söyleyiniz.

Mağara kapısına gelip “Ey âdemler, nedir sizin feryadınız?”

Alıntı sözün başında ve sonunda.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Aşağıdaki şiirden hareketle “Hz. Ali Cenknameleri” için neler söylenebilir? Tartışınız.

Cevap;

1-Kutsallık atfedilmiştir.
2-Halk kültüründe var olan bir üründür.
3-Metnin içerisinde Tarihi kişilerden faydalanarak telmihler kullanılmış.
4-Allah ve Peygamber sevgisi vardır.
5-hz.Ali atı ile birlikte hareket etmektedir
6-Kahramanlık teması işlenir
7-Dini içeriklidir.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1. Okuduğunuz hikâyenin teması ve konusu nedir? 
Tema; Kahramanlık
Cevap; Hz Ali’nin İslam uğruna yaptığın kahramanlık

2. Cenk nameden yola çıkarak Hz. Ali’nin kişilik özellikleri hakkında bilgi veriniz.cevap;

kahraman-korkusuz
cesur – hayırda yarışan
takvâ sahibi -inançlı ve cömert

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

3.Cenknamedeki zaman ve mekân hakkında bilgi veriniz.
Cevap;

Zaman: Peygamberimiz zamanı
Mekan: Medine, Mağrip diyarı
Metinde dar mekan olarak: mescit var. Ejderhanın olduğu kuyu.

4. Okuduğunuz metne göre Hz. Ali kimlerin Müslüman olmasını sağlamıştır.
Cevap; Mağrip memleketi halkının Müslüman olmasını sağlamıştır.

5. Okuduğunuz cenknamede dikkat çeken özelliklerden biri de olağanüstülüklerdir. Bu metindeki olağanüstülüklere örnekler veriniz.

Cevap; Ejderhanın iki yüz bin askeri ağzından çıkan ateşle yakması ve  Ejderhanın ateşine karşı Hz. Ali’nin Zülfikar’ı tutması, Zülfikar’dan ateş çıkıp ejderhanın ateşine karşı koyması.

6. Vezir Şemun’un yardım için çağrılan Müslümanlara saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap; Vezirin , gücünü kaybetme korkusu

7. Metindeki temel çatışma nedir? Açıklayınız.

Cevap; Olağanüstü güç ve zorlukla mücadele etmek.

8. Metinden öğüt verici ve ders çıkarıcı nitelikteki anlatımlara örnekler veriniz.

Cevap;  Ya Resulallah! Hakk Teala bizi İmam Ali’den ayırmasın

9. Okuduğunuz cenk nameye göre ejderha, dev gibi kavramlar neyi temsil etmektedir? Hazreti Ali’nin bunlara karşı nasıl bir misyonu vardır?.

Cevap;  İnsanların baş edemeyeceği olağanüstü zorluklar, engelleri temsil ediyor olabilir.

 

2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir