10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 126-127 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 126-127 cevabını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

2021 MEB Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

10.sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 3.Ünite sayfa 126-127 cevabı

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

ÜNİTEYİ BİTİRİRKEN

Günlük yaşantıda kullanılan pek çok madde karışımdır. Karışımlar (a) homojen ve (b) heterojen karışımlar olarak sınıflandırılabilir.

Çay, gazoz, şekerli su ve (c) tuzlu su homojen karışıma örnektir. Çamurlu su, mazotlu su, (ç) CCl4 – su heterojen karışıma örnektir. Çözücü ve çözünenin oluşturduğu homojen karışımlara (d) çözelti de denir.

Homojen karışımların oluşması için çözücü ve çözünen yapı olarak birbirine benzemelidir. Polar maddeler (e) polar çözücülerde, apolar maddeler (f) apolar çözücülerde çözünür.

Çözücüde çözünen madde oranını belirten (g) apolar ve (h) ppm gibi ifadeler kullanılır. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerinde (ı) derişime ilişkin veriler bulunur.

Kışın yollara tuz dökülmesinin nedeni suyun (i) donma noktasını düşürmektir. Kara yollarının tuzlanmasının (j) kamu güvenliği sağlanması gibi olumlu etkileri olduğu gibi kara yollarını aşındırdığı için (k) olumsuz etkileri de bulunur.

Endüstride ve sağlık alanlarında karışımları ayırmak için farklı yöntemler kullanılır. Demir, kobalt, (l) nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından çekildiği için endüstride kağıt içindeki demir parçaları (m) mıknatıslanma ile ayrılır.

Öz kütleleri farklı sıvı-sıvı karışımlar için (n) ayırma hunisi kullanılır. (o) diyaliz sağlık alanında kullanılan ayırma yöntemidir.

1. Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

2. 100 gram saf suda 25 gram KCl tamamen çözündüğünde oluşan çözelti kütlece % kaçlık olur?

3. Kütlece %20ʼlik 200 gram tuzlu su çözeltisinde kaç gram tuz çözünmüştür?

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı 

4. Kütlece %20ʼlik çözeltide 50 gram şeker çözünmüştür.
Buna göre çözeltideki su miktarı kaç gramdır?

5. Kütlece %20ʼlik 160 gram tuz çözeltisinde 40 gram daha tuz çözünürse oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur?

6. 210 gram saf suya 50 gram tuz ilave edildiğinde 10 gram tuzun çözünmeden kaldığı görülüyor. Buna göre aynı sıcaklıkta hazırlanan çözelti kütlece % kaçlıktır?

7. Kütlece %30ʼluk 400 gram şeker çözeltisine 100 gram daha su ilave edildiğinde yeni çözeltinin kütlece yüzdesi ne olur?

8. Kütlece %10ʼluk 400 gram tuz çözeltisine 60 gram tuz, 40 gram su ilave edildiğinde yeni çözeltinin kütlece yüzdesi ne olur?

9. Aşağıdaki tabloda balı oluşturan bileşenlerin kütlece % derişimleri verilmiştir. Buna göre 1 kg balda kaç gram glikoz bulunur?

10. Nikel, şeker, kum ve tuzdan oluşan karışımı ayırmak için sırasıyla hangi ayırma yöntemleri kullanılmalıdır? Yazınız. (Yardımcı olarak istenen basamakta su kullanılabilir.)

11. Sıvı-sıvı homojen karışımlarla ilgili

I. Fiziksel yöntemlerle ayrılabilir.

II. Molekülleri polardır.

III. Aynı cins molekül içerir.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız ll     C) I ve II    D) II ve III    E) I, II ve III

12. Yukarıda NaCl’ün suda çözünmesi görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çözünmede rol oynayan etkileşim iyon-dipol etkileşimidir.

B) Su molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri, su ile tuz arasındaki çekim kuvvetinden küçüktür.

C) Bu olayda iyonlar oluşur.

D) İyonik bileşikler suda moleküllerine ayrışarak çözünürler.

E) Kimyasal bir değişim meydana gelmez.

13. NaIʼün kütlece %10ʼluk 600 gram çözeltisindeki bileşenlerin kütleleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 10 590

B) 40 560

C) 50 550

D) 60 540

E) 70 530

14. Görselde verilen karışımı bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır?

A) Süzme    B) Mıknatısla   C) Yüzdürme   D) Kristallendirme

E) Ayırma hunisi

10.SINIF MEB-ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.