10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 128-129 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 128-129 cevabını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

2021 MEB Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

10.sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 3.Ünite sayfa 128-129 cevabı

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

15. Görselde verilen karışım ile ilgili

I. Çözelti olarak adlandırılır.

II. Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler.

III. Kolloiddir.

IV. Heterojen karışımdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II      B) III ve IV    C) I ve III

D) II, III ve IV    E) I, II, III ve IV

16. Kütlece %20’lik 200 g KNO3 çözeltisine 200 gram su ilave edildiğinde oluşan karışımın kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10    B) 12    C) 15    D) 16   E) 18

17. 200 gram kütlece %30’luk ve 400 gram kütlece %10’luk şeker çözeltileri karıştırılıyor. Karıştırılan çözeltiden 100 gram su buharlaştırılıyor. Çökelme gözlenmediğine göre yeni oluşan
çözelti kütlece % kaçlıktır?

A) 10    B) 15    C) 20    D) 40   E) 80

18. Seyreltik tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sabit sıcaklıkta çözünen madde eklenirse derişik hâle gelebilir.

B) Sabit sıcaklıkta su buharlaştırılırsa derişimi artar.

C) Sabit sıcaklıkta çözücü eklenirse derişimi artar.

D) Çözücü çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olabilir.

E) Özelliği her yerinde aynıdır.

19.Yukarıda verilen çözeltilerde çözünen maddenin
kütlesi ile ilgili kıyaslamalardan hangisi doğrudur?

A) I>II>III

B) III>II>I

C) I=II=III

D) I=II>III

E) III>II=I

20.30 oCʼta 1 L suda en çok 5 mol X çözünebildiğine göre yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Çözeltilerden en seyreltik olanı Iʼdir.

II. Çözeltilerden en derişik olanı IIIʼtür.

III. Çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür.

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III     D) II ve III    E) I, II ve III

21. Karışımlarla ilgili

I. CH4(g) ile H2O(g) karışımı homojendir.

II. Karışımların belirli formülleri vardır.

III. Karışımı oluşturan maddelerin birleşme
oranları sabittir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
(1H, 6C, 8O)

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III   E) I, II ve III

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı 

22. Yemek tuzunun suda çözünmesi ile ilgili

I. İyon-dipol etkileşimleri kurulur.

II. Na+ iyonları suyun negatif kutbu tarafından sarılır.

III. NaCl bileşiği suda iyonlarına ayrıştığı için çözelti elektriği iletir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III    E) I, II ve III

23. NH3 bileşiği aşağıdaki maddelerden hangilerinin
içerisinde çözünebilir?

(1H, 6C, 8O, 16S, 17Cl)

I. H2O(s)

II. CCI4(s)

III. H2S(s)

A) Yalnız I    B) Yalnız ll    C) Yalnız lll    D) l ve lll   E) ll ve lll

24. Kuru temizlemede kullanılan CCl4(s) ile ilgili

I. Metan (CH4) ile aralarında London kuvvetleri
oluştuğu için homojen çözelti oluştururlar.

II. NaCl ile aralarında iyon-dipol etkileşimi oluşur.

III. Benzen (C6H6) ile emülsiyon oluşturur.

IV. H2O bileşiği ile süspansiyon oluşturur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız ll C) I, II ve lll D) I ve IV E) I. II, III ve IV

25. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir
araya gelebilir.

B) İki farklı sıvının oluşturduğu heterojen karışıma
emülsiyon denir.

C) Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit
denir.

D) Şekerli su çözeltisinde, çözünen sudur.

E) Homojen karışımlara çözelti denir.

10.SINIF MEB-ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.