10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 133-141 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 133-134-135-136-137-138-139-140-141 cevabını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

2021 MEB Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

10.sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 3.Ünite sayfa 133-134-135-136-137-138-139-140-141 cevabı

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 

3.1.1. ETKİNLİK ASİT VE BAZLARIN RENKLİ MADDELERE ETKİSİ 

ETKİNLİĞİN SONUÇLANDIRILMASI

1. Aşağıdaki tabloyu doldurarak farklı maddelerin rengine asit ve bazların nasıl etki ettiğini tartışınız.

Yeni demlenmiş çaya sirke damlatıldığında çay, sirkedeki asetik
asitten dolayı sarı renk, sabun damlatıldığında sabunun yapısındaki bazdan dolayı koyu renk alır.

Kırmızılahana suyunun rengi asit çözeltisinde mordan kırmızıya, bazik çözeltide ise mordan yeşile döner. Asit veya baz içermeyen maddeler ise lahana suyunun renginde değişikliğe yol açmaz. Çay, üzüm suyu ve kırmızılahana asidik ve bazik ortamda
farklı davranmaktadır. Renkli maddelerin bu özelliği asit ve bazların ayırt edilmesinde kullanılabilir.

2. Sirke asit, sabun baz olduğuna göre asit ve bazların renkli maddeleri farklı renge dönüştürmesinin nedenini açıklayınız. Bu özellikten yararlanarak asit ve bazlar birbirlerinden ayırt edilebilir mi?

 Evet asitler mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye  çevirir. Bu özelliklerden yararlanılarak maddenin asit mi baz mı olduğu anlaşılır.

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı 

ETKİNLİĞİN SONUÇLANDIRILMASI

1. pH değeri ile asitlik bazlık arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ifade eden ölçü birimine pH denir. Asitlerde sulu çözeltideki hidronyum iyonu derişimi arttıkça pH değeri küçülür. pH değerinin küçük olması o maddenin asitlik değerinin yüksek olduğunu gösterir. Bazlarda hidroksit iyonu derişimi arttıkça bazlık artar, pH değeri büyür. pH değerinin büyük olması da o maddenin bazlık değerinin yüksek olduğunu gösterir. 

2. Bütün asitlerin pH değeri aynı mıdır? Aynı ya da farklı oluşunun nedenini açıklayınız.

Hayır aynı değildir. Çünkü maddelerin özellikleri farklıdır.

3. Bütün bazların pH değeri aynı mıdır? Aynı ya da farklı oluşunun nedenini açıklayınız.

Hayır aynı değildir. Çünkü maddelerin özellikleri farklıdır.

Bütün asitlerin pH değeri eşit olmadığı gibi bütün bazların da pH değeri eşit değildir. Acaba bütün tuzların sulu çözeltilerinin pH değeri aynı mıdır? Araştırarak sınıf içinde arkadaşlarınızla tartışınız.

pH değeri 7-14 arasındaki maddeler baz olurken, 0-7 arasındaki maddeler asit olarak nitelendirilir. Tuzlu suyun ise pH değeri 7’dir. Bundan dolayı tuzlu su ne asit ne de bazdır. Tuzlu su nötr bir maddedir.

10.SINIF MEB-ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.