10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 88-89 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 88-89  cevabını hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

2021 MEB Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

10.sınıf  MEB Yayınları Kimya 2.Ünite  sayfa 88-89 cevabı

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

35. Endüstride asetilen (C2H2);

CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 reaksiyonu ile elde ediliyor. 20 gram CaC2 ile 9 gram H2O tepkimesinden 18,5 gram Ca(OH)2 oluşurken 4 gram CaC2 artıyor.

Buna göre kaç gram C2H2 oluşmuştur?

A) 3 B) 3,5 C) 4,5 D) 6,5 E) 13

36. X2Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı X = dır. X ve Y elementlerinin oluşturduğu diğer bileşikte kütlece birleşme oranı  X = tür.

Buna göre, ikinci bileşiğin formülünü bulunuz?

A) XY    B) X2Y    C) X4Y3    D) XY3    E) X2Y57

37. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi ya da hangileri çözünme-çökelme tepkimesidir?

I. NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(k)

II. 2KI(suda) + Pb(NO3)2(suda) PbI2(k) + 2KNO3(suda)

III. 4Fe(k) + 3O2(g) 2Fe2O3(k)

IV. Zn(k) + CuSO4(suda) ZnSO4(suda) + Cu(k)

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III    D) III ve IV   E) II ve III

38. Aşağıdaki tepkimelerin hangisi nötralleşme tepkimesidir?

A) NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(k)

B) CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(s) + ısı

C) 2NO(g) + O2(g) + ısı 2NO2(g)

D) H2SO4(suda) + Ca(OH)2(suda) CaSO4(suda) + 2H2O(s)

E) 2H2O(s) + elektrik enerjisi 2H2(g) + O2(g)

39. H2SO4(suda) + Mg(OH)2(suda) Y(suda) + 2H2O (s)

HCl(suda) + KOH (suda) X(suda) + H2O(s)

Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili

I. Çözünme tepkimeleridir.

II. X ve Y tuzdur.

III. HCl ve H2SO4 asittir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve III    E) II ve III

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

40 ve 41. soruları aşağıdaki metne ve ilgili tabloya göre cevaplayınız.

Maddelerin oksijen gazı ile tepkimeye girmesine yanma denir. Yanma, hızlı yanma veya yavaş yanma şeklinde gerçekleşebilir. Hızlı yanma çok hızlı bir şekilde gerçekleşir ve hızlı yanmada alev oluşur, yavaş yanma ise hızlı yanmaya göre daha uzun bir süreçte gerçekleşir ve hızlı yanmanın aksine alev oluşmaz.
Onur yanma olayını gözlemlemek için Mg metalinden 12, 24 ve 36 gram alıyor ve her parçayı ayrı ayrı kapalı kaplarda yakıyor. Elde ettiği beyaz tozu tartarak aşağıdaki sonuçları elde ediyor.

40. Tablodaki verilerden yararlanarak Mg ve O2 elementlerinin kütlece birleşme grafiğini çizerek Mg ile O2ʼin kütlece birleşme oranını bulunuz.

41. Onur yukarıdaki deneyi gerçekleştirirken iki faktöre çok dikkat ediyor. Bu faktörler aşağıda belirtilmiştir.

I. Üç farklı kütlede Mg metali alınıyor,

II. Aynı ortamda aynı deney gerçekleştiriliyor.

Deneyin sonunda Onur kimyanın temel kanunlarından hangilerini ispatlayabilir? “Evetˮ ya da “Hayırˮ cevabını işaretleyiniz.

42 ve 43. soruları aşağıdaki metne ve ilgili tabloya göre cevaplayınız.

Sude ise yanmayı gözlemlemek için 12, 24 ve 48 gram karbon örneklerini alıyor oksijence fakir ve zengin iki ortamda kapalı kaplarda bu örnekleri farklı sürelerde yakıyor. Elde ettiği verileri iki ayrı tablo hâlinde kaydediyor.

42. Tablolardaki verilerden yararlanarak C ve O2ʼin kütlece birleşme grafiğini çizerek aynı miktardaki karbon ile birleşen oksijen kütleleri arasındaki oranı bulunuz.

43. Sude, deneyi gerçekleştirirken iki faktöre çok dikkat ediyor. Bu faktörler aşağıda belirtilmiştir.

I. Üç farklı kütlede C örneği alınıyor,

II. Aynı ortamda aynı deney gerçekleştiriliyor.

Deneyin sonunda Sude, kimyanın temel kanunlarından hangilerini ispatlayabilir? “Evetˮ ya da “Hayırˮ cevabını işaretleyiniz.

10.SINIF MEB-ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.