10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 80-141 CEVABI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 80-141 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 80-141 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

10.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayılar ve Cebir Sayfa 80-94-109-115-120-125-132-141 Cevapları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki ifadelerin tanımlı olduğu aralıklarda
fonksiyon olup olmadıklarını bulunuz.

2. f : A ” R bir fonksiyon,

A = {-3, – 1, 0, 1, 3} ve f(x) = 5x + 4

olduğuna göre bu fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz.

3. Bir f : R ” R fonksiyonu “Her x gerçek sayısını kendisinin karesinin 5 eksiği ile eşleştirmektedir.’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre f fonksiyonu için

a) 7 nin görüntüsünü bulunuz.

b) f(-3) ifadesinin değerini bulunuz.

c) Görüntüsü 4 olan sayıları bulunuz.

4. f : A ” B bir fonksiyon,

f(A) = {5, 7, 11, 19} ve f(x) = 2x – 9 olduğuna göre bu fonksiyonun

tanım kümesini bulunuz.

5. f : R ” R, f(x + 2) = 3x – 4 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerin

değerlerini bulunuz.

a) f(5)

b) f(1)

c) f(x + 5)

ç) f(2x + 1)

6. f : R ” R olmak üzere

f(x) = 3x + 7 ve f(a + 1) = 19 olduğuna göre a nın hangi sayıya eşit olduğunu bulunuz..

7. Aşağıdaki fonksiyonların bire bir fonksiyon olup olmadığını bulunuz.

a) f : R ” R, f(x) = 1 – x

b) f : R ” R, f(x) = x² + x

c) f : R ” R, f(x) = x³ – x

ç) f : R+ ” R, f(x) = x² + 3

8. Aşağıdaki fonksiyonların örten ya da içine fonksiyon olup

olmadığını bulunuz.

a) g : R→ R, g(x) = 5x + 2

b) g : R → R, g(x) = 2×2 + 4

c) g : N → Z, g(x) = 7 – 2x

ç) g : (-2, 8) → R, g(x) = x + 2

9. f : R → R, f(x + 1) – f(x) = 3x ve f(3) = 4

olduğuna göre f(1) ifadesinin değerini bulunuz.

10. f : R →R, f (x² + x – 1) = 3x² + 3x – 8 olduğuna göre f(11)

ifadesinin değerini bulunuz.

11. A = {x, %, 1, 2} kümesi veriliyor. A kümesinde tanımlı kaç farklı fonksiyon yazılabileceğini bulunuz.

12. f : R ” R, f(x) = 3x – 2 olduğuna göre f(x – 2) yi f(x)cinsinden bulunuz.

13. f : R ” R, f(x) = ise ( ) ifadesinin
değerini bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Reel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f(x) = (a+ 3)x + b – 2 , g(x) = 5x – a – 6 ve f(x) = g(x) olduğuna göre a . b işleminin sonucunu bulunuz.

2. g : R→ R olmak üzere g(2x + 5) = (a + 1)x² + (b – 2)x + c + 7 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a . b . c işleminin sonucunu bulunuz.

3. f:R → R, f(x) =(2 + a) x5 – 3×4 +(b – 3) x3 – 6
fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre a – b
ifadesinin değerini bulunuz.

4. f : R → R olmak üzere olduğuna göre f(-2) + f(1) + f(4) değerini
bulunuz.

5. f : R . R, g:R→ R olmak üzere

f(x) = 11x – 1, g(x) = x + 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre

a) (f + 2g) (7) ifadesinin değerini bulunuz.

b) (f . g) (4) ifadesinin değerini bulunuz.

c) (f/g ) (2) ifadesinin değerini bulunuz.

6. f = “(-1, 0), (0, 2), (1, 3), (2, 4) ,

g = “(0, 1), (2, 1), (3, 5), (4, 1) , fonksiyonları veriliyor.

Buna göre

a) (f – 2g) (0) ifadesinin değerini bulunuz.

b) (3f + 4g) (2) ifadesinin değerini bulunuz.

7. 48 litrelik benzin deposu bulunan A aracı saatte 6 litre, 30 litrelik benzin deposu bulunan B aracı saatte 3 litre benzin tüketmektedir. A ve B araçlarının benzin deposu tam dolu iken bu
araçlar kesintisiz yol alıyor. Aynı anda harekete başlayan bu iki aracın deposunda kalan benzin miktarını gösteren bir yakıt-zaman grafiği çizip harekete başladıktan kaç saat sonra depolarında eşit miktarda benzin kalacağını bulunuz.

8.A ve B okullarının bazı yıllara ait öğrenci sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. A okulunun öğrenci sayısının bir önceki yıla göre aynı miktarda artmakta, B okulunun öğrenci sayısının ise bir önceki yıla göre aynı miktarda azalmakta olduğu bilindiğine göre bu iki okulun hangi yılda öğrenci sayılarının eşit olacağını bulunuz.

9. f : R → R doğrusal fonksiyon olmak üzere

f(x + 1) + f(x – 1) = 10x – 12 fonksiyonu veriliyor.

Buna göre f(-2) değerini bulunuz.

10. f : R ” R birim fonksiyon,

g : R ” R fonksiyonu sabit fonksiyon olmak

üzere  fonksiyonu veriliyor.

Buna göre g(2018) ifadesinin değerini bulunuz.

11.f(3m- 2) = 5. f(m- 1) olduğuna göre
m değerini bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. f : R →R olmak üzere aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiziniz.

a) f(x) = x + 5

b) h(x) = 2x – 8

c) g(x) = 6 – 3x

ç) m(x) = 3/4 x – 9

2. f : R → R , f(x) = 4x + 12 fonksiyonunun grafiğinin eksenleri kestiği noktaları bulunuz.

3. f : [1, 4] → R olmak üzere fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

4. f : R → R , g : R → R olmak üzere aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiziniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda grafiği verilen, gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun sıfırlarını bulunuz.

2. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

3. Aşağıda verilen grafiklerin fonksiyon belirtip belirtmediğini bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. f : R →R, f(x) = 3x – 2 fonksiyonunun grafiğini çizerek bire bir ve örtenliğini yatay doğru testi ile inceleyiniz.

2. f : R → R, f(x) = x³ + 2 fonksiyonunun bire bir ve örtenliğini GeoGebra programında sürgüler oluşturarak yatay doğru testi ile inceleyiniz.

3. f : Z →R, f(x) = x + 3 fonksiyonunun grafiğini çizerek bire bir ve örtenliğini yatay doğru testi ile inceleyiniz.

4.Yukarıda verilen fonksiyon grafiği için
f : [-5, 4] → [-5, 2] fonksiyonunun bire bir ve örtenliğini yatay doğru testi ile inceleyiniz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. f : R→ R, f(x) = 2x – 5 ve

g : R ” R, g(x) = 4x ise

a) (fog ) (1/4 )  değerini bulunuz.

b) (fof ) (1 /2 )   değerini bulunuz.

c) (gog) ( 1/16 ) değerini bulunuz.

2. f : R→ R, f(x) =-3x+2  ve

g : R ” R, g(x) = 4 + x fonksiyonları veriliyor.

Aşağıdaki fonksiyonların eşleştirme kuralını yazınız ve grafiklerini çiziniz

a) fog

b) gof

c) fof

ç) gog

3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog) (x) = 3x – 1 ve f(x) = 3x – 1 olarak veriliyor. Bu durumda 100 tane (gogogo…og) ( -1)  değerini bulunuz.

4. f : R ” R, f(x) = 1 – x olmak üzere (f ofo f ofo … o f) (1) 99 tane  değerini bulunuz.

5. f : R →R, f(x) = x – 12 olduğuna göre (fof) (a) = 4 eşitliğini sağlayan a değerlerini bulunuz.

6.Yukarıdaki şekilde verilenlere göre gof fonksiyonunu liste yöntemi ile yazınız.

7. A = “1, 2, 3, 4, 5, kümesi veriliyor. A kümesi üzerinde tanımlı yazılabilecek tüm fonksiyonlardan seçilen bir tanesinin görüntü kümesinin tek sayılardan oluşma olasılığını bulunuz.

8. f : R ” R ve g : R ” R olmak üzere

(fog) (x) = 2 . g2(x) – 3 . g(x) – 7 fonksiyonu veriliyor. Buna göre

f(-10) değerini bulunuz.

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen fonksiyonların terslerinin fonksiyon olup olmadıklarını bulunuz.

2. Aşağıda verilen fonksiyonların terslerinin eşleştirme kuralını bulunuz.

3. f : R – {3} → R – {4}, x . f(x) – 2 = 3 . f(x) + 4x olduğuna göre f-1 (x) i bulunuz.

4. f : R → R, f(x) = 3 x + 1 – 7 fonksiyonunun tersinin eşleştirme kuralını bulunuz.

5. f : R→ R, f(x) = 3x – 7 olmak üzere f(12) + f-1(29) değerini bulunuz.

6.f: R → R , f(x/5) =2x-7/ 3 olmak üzere f-1(1)
değerini bulunuz.

7. Fonksiyonu bire bir ve örten bir fonksiyon olduğuna
göre a + b değerini bulunuz.

8. f : R → R, f(x) = x + 9 ve g : R → R, g(x) = 5x – 1olmak üzere (f-1og) (1) değerini bulunuz.

10. f : R ” R ve g : R ” R olmak üzere  (f-1og) (x) = 2x + 7 ve g(x) = x + 3 olduğuna göre f(5) değerini bulunuz.

11.f: R- {0} →R {5}  olduğuna göre f-1(2) değerini bulunuz.

13. f ve g fonksiyonları için g-1 (2x + 6) = f(5x – 2) olduğuna göre

(gof) (3) değerini bulunuz.

14.Yukarıda f (x) = 4x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f-1 (x) fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir