11. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 116 CEVABI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 116 CEVABI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 116 cevabını hazırladık.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Bir Yay Yayınları 2020-2021

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 7.Üniteden oluşmaktadır. Bir Yay Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir Yay Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Bir Yay Yayınları Sayfa 116 Cevabı

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 116 1-2-3-4-5.6. Soru Cevabı 

Pekiştirelim

1. ABC üçgen ve D, E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. D(1,3), E(2,5), F(4,–2) Verilenlere göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

2. A, B ve C doğrusal 5. AB = AC A(2,–3) ve C(12,–18) Verilenlere göre B noktasının koordinatları toplamı kaç olur?

3. P(–1, 2) noktası 2x – y + a = 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?

4.Yukarıdaki analitik düzlemde ABCD karedir. D(0, 3) ve A(2, 0) olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

5. Analitik düzlemde A(2, 5) ve B(–1, a) noktaları veriliyor. AB = 13 br ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

6. 2x + y 3 – 2 = 0 doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç br2 dir?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 116 7-8-9-10-11-12-13.Soru Cevabı

7. Analitik düzlemde y = 12 doğrusu üzerindeki A(5, a) noktasının başlangıç noktasına (orijine) uzaklığı kaç br dir?

8. Uç noktaları (2, 3) ve (–4, 5) olan AB doğru parçasının orta noktası 2x + ky + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise k kaçtır?

9. A ve B noktalarının orta noktası orijin ise aşağıdakilerden kaç tanesi doğru olabilir?

I. Her iki nokta, x ekseni üzerindedir.

II. Her iki nokta, y ekseni üzerindedir.

III. Biri I. bölgede, diğeri IV. bölgededir.

IV. Biri II. bölgede, diğeri IV. bölgededir.

V. Her iki nokta da III. bölgededir.

10. A(–2, 5)

B(5, 2)

C(9, 1)

D(a, b)

Verilenlere göre ABCD paralelkenarının [BD] köşegeninin uzunluğu kaç br dir?

11. 2x –y/ 2 + 1 = 0 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisiyle x3 + 2y – 1 = 0 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının toplamı kaçtır?

12. C∈ [AB] olmak üzere A(2, –7) ve B(10, 13) noktaları veriliyor.
[AB] nı AC = 3. CD oranında bölen C  noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

13. A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin [BC] kenarına ait kenarortay
uzunluğu kaç br dir?

11.SINIF MEB  VE BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.