11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 10.ÜNİTE CEVAPLARI( 127-130)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 10.Ünite  sayfa 127-128-129-130 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 167 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 10.Ünite Sayfa 127-128-129-130 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı Cem Yayıncılık

1.In pairs, complete the chart with the following concepts.

1.Çiftler halinde, çizelgeyi aşağıdaki kavramlarla tamamlayın..

2. In groups of four, discuss the following topic and share your ideas with the class.

2. Dört kişilik gruplar halinde aşağıdaki konuyu tartışın ve fikirlerinizi sınıfla paylaşın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı Cem Yayıncılık

3. Read the sayings below and discuss what they mean.

3. Aşağıdaki sözleri okuyun ve ne anlama geldiklerini tartışın.

4. Read the sayings below and discuss what they mean.
Work in groups and write slogans about spiritual, moral and social values of our society.

4. Aşağıdaki sözleri okuyun ve ne anlama geldiklerini tartışın.
Gruplar halinde çalışın ve toplumumuzun manevi, ahlaki ve sosyal değerleri hakkında sloganlar yazın..

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı Cem Yayıncılık

5. Discussion Time

1. What are some cultural differences between the past and present societies?

1. Geçmiş ve şimdiki toplumlar arasındaki bazı kültürel farklılıklar nelerdir?

2.Why do you think values of societies change in time?

2. Sizce toplumların değerleri neden zaman içinde değişir?

6. Listen to a part of a lecture from a sociology class and complete the chart about values.

6. Sosyoloji dersinden bir dersin bir bölümünü dinleyin ve değerlerle ilgili tabloyu tamamlayın.

7. Listen again and answer the following questions.

7. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı Cem Yayıncılık

Work in groups and prepare a poster showing the different values of past and present societies.

Gruplar halinde çalışın ve geçmiş ve şimdiki toplumların farklı değerlerini gösteren bir poster hazırlayın.

In pairs, list the cultural differences between western and eastern societies.

Batı ve doğu toplumları arasındaki kültürel farklılıkları çiftler halinde listeleyin.

9.1.

1. What are the most important qualities of Turkish society?

1. Türk toplumunun en önemli nitelikleri nelerdir?

2. What do you think young people should do to preserve these good values?

2. Sizce gençlerin bu güzel değerleri korumak için neler yapması gerekiyor?

 

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir