11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 48-60 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite What A Life sayfa 48-60 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 4.Ünite Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı Cem Yayıncılık

1. In your opinion, what is the most important event in history? Why? Discuss with your friend.

1.Sizce tarihteki en önemli olay nedir? Neden? Arkadaşlarınızla tartışın.

1. The American Revolution took many ideas from the early civilizations of Greece and Rome and combined them with the Cristian Bible to revolt against an auhority that was unbending.

2.Look at the picture below. Who are they? What are they doing? Share your ideas with the class.

2. Aşağıdaki resme bakın. Onlar kim? Onlar ne yapıyor? Sınıf ile fikirlerinizi paylaşın.

2. They are warrious / soldiers. They are fighting.

3. Match the following pictures with their meanings.

3. Aşağıdaki resimleri anlamları ile eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı Cem Yayıncılık

4.Listen to a history teacher in her class and guess the topic of the lecture.

4. Sınıfındaki bir tarih öğretmenini dinleyin ve konuyu tahmin edin ders.

4.The conquest of Contantinople / İstanbul

5.Listen again and answer the following questions.

5. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

6.Listen to the second part of the lecture and put the following events in order.

6. Dersin ikinci bölümünü dinleyin ve aşağıdaki olayları yazın sırayla.

a.Eastern Roman Empire collapsed.

b.Ottomans took over the city and gained more power.

c.The offical name of the city was changed to İstanbul.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı Cem Yayıncılık

7.In groups of four, do a research about another important historical event and prepare a poster discussing the importance of historical heritage and preserving these values. Present it in the class.

7. Dörtlü gruplar halinde, başka bir önemli tarihi olay hakkında bir araştırma yapın ve tarihi mirasın önemini tartışın ve bu değerleri koruyan bir poster hazırlayın. Sınıfta sunun.

8.Combine the parts to make meaningful sentences.

8.Anlamlı cümleler oluşturmak için parçaları birleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Cem Yayıncılık

9.Read the texts and insert the following sentences.

9. Metinleri okuyun ve aşağıdaki cümleleri ekleyin.

a. When I went home, she was cooking dinner for me.

b. He got married at the age of fifty and had five children.

c. After I had graduated from high school, I entered the university.

a. Eve gittiğimde benim için yemek pişiriyordu.

b. Elli yaşında evlendi ve beş çocuğu oldu.

c. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye girdim.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı Cem Yayıncılık

10.Read the texts again and answer the following questions.

10. Metinleri yeniden okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1.In 2005.

2.They stayed in tents, walked many miles, did some research together and conducted some experiments.

3.Her favourite subject at high school was Chermistry and Ohysics, so she chose Chemistry department.

4. He was playing basketball.

5. He called the police.

6. He worked for ten years and saved enough money.

11.Work in groups of four and describe a strange / joyful / funny event you experienced in the past using the prompts.

11. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve istemleri kullanarak geçmişte deneyimlediğiniz garip / neşeli / eğlenceli bir olayı anlatın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Cem Yayıncılık

12.Discussion Time

Tartışma Zamanı

1.Do you like reading books?

1.Yes ,I do.

2.What kinds of books do you like reading? Why?

2.Horror because they are interesting.

3.Do you think everybody should read more to develop themselves? Why?

3.Yes, they should. You can’t know if you don’t read.

1.Kitap okumayı sever misin?

2. Ne tür kitapları okumayı seversiniz? Neden?

3. Herkesin daha fazlasını okuması gerektiğini düşünüyor musunuz?
kendilerini geliştirmek mi? Neden?

13.Work in pairs and complete the chart.

13. Çiftler halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın.

14.Who is Charles Dickens? Have you read any of his works?

14. Charles Dickens kimdir? Eserlerinden herhangi birini okudunuz mu?

14.He is a novelist. Yes I have.

15.Listen to a radio show about Charles Dickens and tick the names of the novels you hear.

15.Charles Dickens hakkında bir radyo programı dinleyin ve duyduğunuz romanlardan isimleri işaretleyin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı Cem Yayıncılık

16.Listen again and put the events in order.

16.Tekrar dinleyin ve olayları sıraya koyun.

Write a short biography of a well-known Turkish writer and
describe his / her life ordering the events.

Tanınmış bir Türk yazarın kısa bir biyografisini yazın ve
Olayları düzenleyerek yaşamını betimler.

Ahmet Ümit was born in Gaziantep in 1960. Ümit graduated from the Marmara University. He studied politics at the Academy of Social Sciences in Moscow.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Cem Yayıncılık

17. Listen to the pronunciation of the following verbs’ endings and repeat.

17. Aşağıdaki fiillerin sonlarının telaffuzunu dinleyin ve tekrar edin.

18.Now, listen to the pronunciation of the verbs from exercise 15 and put them under the correct sound.

Şimdi, 15. egzersizdeki fiillerin telaffuzlarını dinleyin ve onları doğru sesin altında.

Discussion Time

1 Do you think hard work is more important than luck and opportunities to become a successful person?

1. Yes, it is.

2.How do you think great scientists become successful?

2.By working hard.

3.Have you heard of Aziz Sancar? Who is he?

3. Yes I did. He is a Turkish molecular biologist.

Tartışma Zamanı

1 Başarılı bir insan olmak için sıkı çalışmanın şanstan ve fırsatlardan daha önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

2. Büyük bilim adamlarının nasıl başarılı olacağını düşünüyorsunuz?

3. Aziz Sancar’ı duydunuz mu? Kim o?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Cem Yayıncılık

20.Read the biography of Aziz Sancar and put the paragraphs in order.

Aziz Sancar’ın biyografisini okuyun ve paragrafları sıraya koyun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı Cem Yayıncılık

21. Answer the following questions.

21. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

22.Read the biography again. Then, match the underlined vocabulary items with their definitions.

22. Biyografiyi tekrar okuyun. Ardından, altı çizili kelime ögelerini tanımları ile eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Cem Yayıncılık

23.Read the text quickly for necessary information again and match the dates with the events to put them in order.

23.Gerekli bilgiler için metni hızlıca tekrar okuyun ve olayları sıraya koymak için tarihler.

24.Work in groups of four and discuss the following values and how these affected Aziz Sancar all his life?

Dörtlü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki değerleri tartışın ve bunların Aziz Sancar’ı hayatı boyunca etkiledi mi?

He has always been hardworking and he follwed his dreams.

He never gave up though he experienced may challenges and hardship.

He established a Turkish Center to help the other Turkish scholars.

He donated his Nobel Prize to Turkey.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı Cem Yayıncılık

25.Choose one of the well-known figures from Turkish history and write an essay about him / her.

Türk tarihinin tanınmış isimlerinden birini seçin ve bir onun hakkında bir deneme yazın.

a. Work in groups of four and prepare a documentary about a famous person’s life and make a video. Don’t mention the name in the video.

a. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve ünlü bir kişinin hayatıyla ilgili bir belgesel hazırlayın ve bir video yapın. Videoda adından bahsetmeyin.

b. Other groups will try to identify the name of the famous person in your documentary.

b. Diğer gruplar ünlülerin adını belirlemeye çalışacak belgeselinizdeki kişi.

 

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir