11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 62-67)

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 5.Ünite sayfa 62-63-64-65-66-67 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66-67 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Look at the picture. What do you think happened to him? Write at least two predictions about what happened to him. Then, share your answers with your classmates.

1. Resme bakın. Sence ona ne oldu? Ona ne olduğu hakkında en az iki tahmin yazın. Ardından, yanıtlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Answer the questions.

2. Soruları cevaplayın.

3.Match the pictures with the descriptions below.

3. Resimleri aşağıdaki açıklamalarla eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı Cem Yayıncılık

8.Listen to the following statements. Then, fill in the blanks with “had”, “would”, “ ‘d”.

8. Aşağıdaki ifadeleri dinleyin. Ardından boşlukları “had”, “olur”, “” d “ile doldurun.

9.Work in pairs. Prepare a dialogue using the prompts and examples. Then, role-play.

9. Çiftler halinde çalışın. Bilgi istemlerini ve örnekleri kullanarak bir diyalog hazırlayın. Sonra rol yapma.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı Cem Yayıncılık

10.Discussion Time

10. Tartışma Süresi

11.Read the diary entry and the reflection of Jennifer. Then, insert the
sentences.

11. Günlük girişini ve Jennifer’ın yansımasını okuyun. Ardından,
cümleler.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı Cem Yayıncılık

12.Read the diary entry and the reflection of Jennifer again. Then, match the underlined vocabulary items with their definitions.

12. Günlük girişini ve Jennifer’ın yansımasını tekrar okuyun. Ardından altı çizili kelime ögelerini tanımlarıyla eşleştirin.

13.Answer the following questions about Jennifer.

13. Jennifer ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın.

14.Write a diary entry expressing one of your regrets.

14. Pişmanlıklarınızdan birini ifade eden bir günlük girişi yazın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı Cem Yayıncılık

Do a class survey and complete the information gap. Then,
comment on these regrets on your blog.

Bir sınıf araştırması yapın ve bilgi boşluğunu tamamlayın. Sonra,
blogunuzda bu pişmanlıklar hakkında yorum yapın.

15.Work in pairs. Look at the pictures. Match the pictures with the regrets. Then, ask and answer questions about these unreal past events.

15. Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakmak. Resimleri pişmanlıklarla eşleştirin. Ardından, bu gerçek dışı geçmiş olaylar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir