11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 74-80)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 6.Ünite  sayfa 74-75-76-77-78-79-80 cevaplarını Türkçe açıklamalı ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 6.Ünite Sayfa 74-75-76-77-78-79-80 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Work in pairs. Ask and answer: Have you complained about anything  lately? What was it about? How did you solve it?

İkili çalışın. Sor ve cevapla: Herhangi bir şey hakkında şikayet ettin mi son zamanlarda? Bu ne hakkındaydi? Bunu nasıl çözdün?

2.Match the following pictures with the complaints. Compare your answers with your classmates.

Aşağıdaki resimleri şikayetlerle eşleştirin. Cevaplarını karşılaştır
sınıf arkadaşlarınızla.

3.Match the appropriate response with each complaint in the pictures.

Resimlerdeki her şikayet ile uygun yanıtı eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı Cem Yayıncılık

4.Work in pairs and match critisim with the situations.

4. İkili çalışın ve durumlarla eleştiriyi eşleştirin.

5.Read the situations under each picture and write sentences as in the example:

5. Her resmin altındaki durumları okuyun ve örnekteki gibi cümleler yazın:

 *What must have happened?
+What can’t have happened?
– What might have happened?

+Ne olmuş olmalı?

-Ne olmuş olamaz?

*Ne olmuş olabilir?

 

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı Cem Yayıncılık

6.Listen to the following dialogue between a student and his advisor teacher and underline the correct word or phrases.

6. Bir öğrenci ve danışmanı arasındaki aşağıdaki diyaloğu dinleyin öğretmen ve doğru kelime veya cümlelerin altını çizin.

7.Listen again and answer the following questions.

Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

8.Work in pairs. Discuss and criticize Mike’s behavior as in the example. Then, write at least three criticisms.

İkili çalışın. Mike’ın davranışını örnekteki gibi tartışın ve eleştirin.
Ardından en az üç eleştiri yazın.

a. believe that someone is good at something or has a special
quality

b. think that someone is trustworthy to take a loan from a bank.

a. birinin bir şeyde iyi olduğuna veya özel bir kalite şeye sahip olduğuna inanmak 

B. birinin bankadan kredi çekecek kadar güvenilir olduğunu düşünmek.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı Cem Yayıncılık

9.Listen to the following sentences from exercise 6 and repeat.

6. alıştırmadan aşağıdaki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.

10.Listen to the statements and circle the one you hear.

İfadeleri dinleyin ve duyduklarınızı daire içine alın.

I could have been hurt more badly, thank God I wasn’t.

You should have been more patient in the traffic jam yesterday.

I could have studied more for the exam.

You should have done your homework.

They could’ve been nicer to the new student.

But, you should’ve tried harder.

I shouldn’t have lost my motivation.

I’m sure he must’ve written back to you, but he must’ve sent the letter to the wrong address or something.

He could’ve stayed at home, but he chose to go to work.

She might have gone to downtown.

I might have overreacted.

Daha kötü yaralanabilirdim, Tanrıya şükür değildim.

Dün trafik sıkışıklığında daha sabırlı olmalıydın.

Sınav için daha fazla çalışabilirdim.

Ev ödevini yapmalıydın.

Yeni öğrenciye daha iyi davranabilirlerdi.

Ancak, daha çok denemeliydin.

Motivasyonumu kaybetmemeliydim.

Eminim sana cevap yazmıştır ama mektubu yanlış adrese göndermiş olmalı. ya da başka birşey.

Evde kalabilirdi ama işe gitmeyi seçti.

Şehir merkezine gitmiş olabilir.

Aşırı tepki vermiş olabilirim.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı Cem Yayıncılık

11.Read the lines of a dialogue between a call center agent and a customer and put them in the correct order.

Bir çağrı merkezi temsilcisi ile müşteri arasındaki diyaloğun satırlarını okuyun ve onları doğru sıraya koyun.

12.Work in groups of four. Imagine that there is a call center, 118, for complaints about any subject. Two of you are the agents in the call center who will give advice and the others call the center for a complaint. Then, change the roles and role-play.

Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. 118 numaralı çağrı merkezi olduğunu düşünün. herhangi bir konuyla ilgili şikayetler. İkiniz çağrı merkezindeki ajansınız kim tavsiye verecek ve diğerleri şikayet için merkezi arayacak. Sonra, rolleri ve rol oynamayı değiştirin.

Choose one of the dialogues you prepared in exercise 12 and
make a video.

Alıştırma 12’de hazırladığınız diyaloglardan birini seçin ve
Bir video yap.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Have you ever read an advice column? What was written in it?

Hiç bir tavsiye köşesi okudunuz mu? İçinde ne yazıyordu?

2.Why should we be kind to the people we first met?

İlk tanıştığımız insanlara neden nazik davranmalıyız?

3.What is the importance of patience when you have to adapt to a new environment?

Yeni bir ortama uyum sağlamanız gerektiğinde sabrın önemi nedir?

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir