11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 81-86)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 6.Ünite  sayfa 81-82-83-84-85-86 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 6.Ünite Sayfa 81-82-83-84-85-86 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı Cem Yayıncılık

15.Now, read the reply of Advice Guru and insert the sentences.

15. Şimdi, Advice Guru’nun yanıtını okuyun ve cümleleri ekleyin.

a. You can continue your relationship with your previous friends via telephone or the Internet.

b. They could have mistreated you because of your attitude, but fortunately, they didn’t.

c. If you had been open to changes, you could have met new people there.

a. Eski arkadaşlarınızla olan ilişkinizi telefon veya internet üzerinden devam ettirebilirsiniz.

b. Tavrınız yüzünden size kötü davranabilirlerdi ama neyse ki yapmadılar.

c. Değişikliklere açık olsaydınız, orada yeni insanlarla tanışabilirdiniz.

16.Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı Cem Yayıncılık

17.Work in groups of four and criticize the attitude of Desperately Lonely using the prompts.

Dörtlü gruplar halinde çalışın ve Umutsuz Yalnız’ın tavrını eleştirin Istemleri kullanarak

18.Complete the sentences to express the possible results of Desperstely Lonel’y beheviors.

18. Desperstely Lonel’y ​​davranışlarının olası sonuçlarını ifade etmek için cümleleri tamamlayın.

Work in pairs. First, write a short letter of complaint to an
Advice Column to criticize an event or an organization. Then,
exchange the letters and write a reply with suggestions for
the complaint expressing what they should / shouldn’t / could
have done.

Çiftler halinde çalışın. İlk olarak, bir yetkiliye kısa bir şikayet mektubu yazın. Bir olayı veya bir organizasyonu eleştirmek için Tavsiye Sütunu. O zamanlar, mektupları değiştirin ve önerilerle bir cevap yazın yapmaları/yapmamaları/yapmamaları gerektiğini ifade eden şikayet yapılmış.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı Cem Yayıncılık

1.What kind of quities do you think police detectives should have?

1. Polis dedektiflerinin ne tür soruları olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

2.Would you like to be a detective? Why / Why not?

2. Bir dedektif olmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın?

I’m sure someone must have had the key to the apartment because the door is open. Someone might have looked for something in this room because there is a lot of mess.
I think Mr. Cohen can’t have seen the suspect because he was out.

Kapı açık olduğu için birinin dairenin anahtarına sahip olduğundan eminim. Çok fazla dağınıklık olduğu için birileri bu odada bir şeyler aramış olabilir. Sanırım Bay Cohen dışarıda olduğu için şüpheliyi görmüş olamaz.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı Cem Yayıncılık

21.Listen and correct the wrong word or words in each statement below.

21. Aşağıdaki her ifadede yanlış kelime veya kelimeleri dinleyin ve düzeltin.

22.Listen again and fill in the blanks with the objects in the picture in exercise 20.

22. Egzersiz 20’de tekrar dinleyin ve boşlukları resimdeki nesnelerle doldurun.

23.Work in pairs. Look at the pictures and predict what might / could / must have happened in the pictures.

23.Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakın ve resimlerde ne olabileceğini / olabileceğini / olması gerektiğini tahmin edin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Do you read interesting mysterlous starles? Why / Why not?

1. İlginç gizemli yıldızları okuyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

2.Why  do you think there are mysterlous past events and answer the following questions.

2. Neden geçmişte gizemli olaylar olduğunu düşünüyorsunuz ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

25.Read the news excerpts about mysterious past events and answer the following questions.

Gizemli geçmiş olaylarla ilgili haber alıntılarını okuyun ve
aşağıdaki soruları yanıtlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı Cem Yayıncılık

26.Match the underlined vocebulary items with their definitions.

26. Altı çizili sesli öğeleri tanımlarıyla eşleştirin.

27.Work with a partner and answer the following questions.

27. Bir partnerle çalışın ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1.Who do you think the mysterious woman might have been in Kennedy’s assassination?

2.What do you think she could have been doing?

3.What do you think might have happened to the people on Mary Celeste?

4.What can’t have happened on the ship considering the signs?

1. Sizce Kennedy suikastında gizemli kadın kim olabilir?

2. Sizce ne yapıyor olabilir?

3. Sizce Mary Celeste’deki insanlara ne olmuş olabilir?

4. İşaretlere göre gemide ne olmuş olamaz?

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir