11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 88-94)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 7.Ünite  sayfa 88-89-90-91-92-93-94 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 7.Ünite Sayfa 88-89-90-91-92-93-94 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Do you think you know Turkey? Take the quiz.

1. Türkiye’yi bildiğinizi düşünüyor musunuz? Sınav olmak.

Evaluation:

If you have more than 4 correct answers, you know Turkey well.

Değerlendirme:

4’ten fazla doğru cevabınız varsa, Türkiye’yi iyi tanıyorsunuz.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı Cem Yayıncılık

2.Work in pairs. Write your three favorite things about Turkey. Then, share your answers with your classmates.

2. Çiftler halinde çalışın. Türkiye hakkında en sevdiğiniz üç şeyi yazın. Ardından, yanıtlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

3.Discussion Time /// 3. Tartışma Zamanı

4.Match the pictures of monuments from Turkey with their names.

4. Türkiye’den gelen anıtların resimlerini isimleriyle eşleştirin.

5.Look at the monuments again. Which one(s) have you visited or would like to visit? Why? Share your answer with your classmates.

5. Anıtlara tekrar bakın. Hangisini/hangilerini ziyaret ettiniz veya ziyaret etmek istiyorsunuz? Niye ya? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı Cem Yayıncılık

6.Listen to a lecture from an architecture class and put the topics in chronological order.

6. Bir mimarlık sınıfından bir dersi dinleyin ve konuları kronolojik sıraya koyun.

7.Listen again and write T for true and F for false.

7. Tekrar dinleyin ve doğru için T ve yanlış için F yazın.

8.Work in groups of three. Choose your favorite monument and do a research on it. Then, prepare a poster and present it in class.

8. Üçlü gruplar halinde çalışın. En sevdiğiniz anıtı seçin ve üzerinde bir araştırma yapın. Ardından bir poster hazırlayın ve sınıfta sunun.

9.Discussion Time. ///

 9. Tartışma Zamanı.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı Cem Yayıncılık

10.Read the travel guide and match the pictures with the underlined places.

10. Seyahat rehberini okuyun ve resimleri altı çizili yerlerle eşleştirin.

If you are interested in visiting historic sites, or seeing one of the Seven Wonders of the Ancient World or
World Heritage sites, you are in the correct place: The Aegean Coast of beautiful Turkey! There are a couple of
alternatives of course, but this brochure will inform you about the history of Ephesus and Pamukkale. Don’t miss the
boat, come and see Turkey this summer!

Tarihi yerleri ziyaret etmek veya Antik Dünyanın Yedi Harikasından birini görmek ilginizi çekiyorsa veya
 Dünya Mirası alanları, doğru yerdesiniz: Güzel Türkiye’nin Ege Kıyısı! bir çift var alternatifler elbette, ama bu broşür size Efes ve Pamukkale’nin tarihi hakkında bilgi verecektir. kaçırmayın
tekne, bu yaz gelin ve Türkiye’yi görün!

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı Cem Yayıncılık

11.Read the travel guide again and complete the chart.

11. Seyahat rehberini tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.

12.Answer the following questions.

12. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı Cem Yayıncılık

13.Work in pairs. Choose another touristic attraction from Turkey. Write a blog entry, describe the place in details and recommend it to the visitors.

13. Çiftler halinde çalışın. Türkiye’den başka bir turistik cazibe seçin. Bir blog girişi yazın, yeri ayrıntılı olarak açıklayın ve ziyaretçilere tavsiye edin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı Cem Yayıncılık

Prepare a travel guide brochure for Turkey and share it on your blog.

Türkiye için bir seyahat rehberi broşürü hazırlayın ve blogunuzda paylaşın.

14.Work in pairs. One of you is a foreigner and asks about which historic sites to see in Turkey. The other one gives detailed information about the places.

14. Çiftler halinde çalışın. Biriniz yabancı ve Türkiye’de hangi tarihi yerleri görmeniz gerektiğini soruyor. Diğeri ise yerler hakkında detaylı bilgi veriyor.

15.Listen to a tourist talk to an agent at a tourist information desk in İstanbul and tick the names of the places you hear.

15. İstanbul’da bir turist danışma masasında bir acenteyle bir turist konuşmasını dinleyin ve duyduğunuz yerlerin isimlerini işaretleyin.

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.