11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 95-99)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 7.Ünite  sayfa 95-96-97-98-99 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 7.Ünite Sayfa 95-96-97-98-99 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı Cem Yayıncılık

16.Listen again and circle the correct alternative for the following
statements.

16. Tekrar dinleyin ve aşağıdakiler için doğru alternatifi daire içine alın
ifadeler.

17.Would you like to work at a tourist desk? Why / Why not? Share your answer with your classmates.

17. Turist masasında çalışmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

18.Listen to the underlined words in the following sentences and
tick the correct box.

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri dinleyin ve
doğru kutuyu işaretleyin.

19.Work in pairs. Listen to your friend and circle the sentence you hear.

19. Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızı dinleyin ve duyduğunuz cümleyi daire içine alın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı Cem Yayıncılık

20.Work in pairs. Use the prompts and interview with your friend about the places he / she has visited to gain detailed information.

20. Çiftler halinde çalışın. Detaylı bilgi almak için istemleri kullanın ve ziyaret ettiği yerler hakkında arkadaşınızla görüşün.

21.Write a blog entry for the foreign people and suggest places to visit, things to do and Turkish dishes to try from your hometown.

21. Yabancılar için bir blog yazısı yazın ve memleketinizden deneyebileceğiniz yerler, yapılacak şeyler ve Türk yemekleri önerin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı Cem Yayıncılık

22.Discussion Time ///

22. Tartışma Süresi

23. Read the text and insert the sentences.

23. Metni okuyun ve cümleleri ekleyin.

a. He ordered this main church of Orthodox Christianity converted into a mosque.

b. It attracts almost 3.3 million visitors annually.

c. It was then opened as a museum on 1 February 1935.

d. The Byzantine architecture of the Hagia Sophia served as inspiration for many other Ottoman mosques such as the Blue Mosque and the Suleymaniye Mosque.

a. Ortodoks Hıristiyanlığın bu ana kilisesinin camiye dönüştürülmesini emretti.

B. Yılda yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçi çekiyor.

C. Daha sonra 1 Şubat 1935’te müze olarak açılmıştır.

D. Ayasofya’nın Bizans mimarisi, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii gibi diğer birçok Osmanlı camisine ilham kaynağı olmuştur.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı Cem Yayıncılık

24.Read the text again and complete the summary with ONE word from the
text.

24. Metni tekrar okuyun ve özeti tek kelime ile tamamlayın.
Metin.

25.Circle the correct answer.

25. Doğru cevabı daire içine alın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı Cem Yayıncılık

26.Work in groups of three. Match the pictures of the historic sites from Turkey with their names. Then, share what you know about these places using the prompts.

 

26. Üçlü gruplar halinde çalışın. Türkiye’den tarihi yerlerin resimlerini isimleriyle eşleştirin. Ardından, istemleri kullanarak bu yerler hakkında bildiklerinizi paylaşın.

Video-Blog

Imagine you are a tour guide. Choose one of the places in exercise 26 and introduce the place to foreigners. Make a video and share it in class.

Bir tur rehberi olduğunuzu hayal edin. Egzersiz 26’daki yerlerden birini seçin ve yeri yabancılara tanıtın. Bir video yapın ve sınıfta paylaşın.

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir