11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 101-106)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 8.Ünite  sayfa 101-102-103-104-105-106  cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 8.Ünite Sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Match the pictures with the names of the extreme sports.

Resimleri doğa sporlarının isimleriyle eşleştirin.

2.Which extreme sports would you like to try? Why? Discuss with your
partner.

2. Hangi ekstrem sporları denemek istersiniz? Neden? Partnerinizle tartışın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı Cem Yayıncılık

3.Work in pairs. One of you is an extreme sportsperson and the other is an interviewer. Make an interview.

3. Çiftler halinde çalışın. Biriniz ekstrem sporcu ve diğeriniz bir röportajcı. Bir röportaj yapın.

4. Discussion Time

4. Tartışma Süresi

5. Listen to the interviews with Hamza Yerlikaya and Yasemin Dalkılıç and match the important dates you hear with the events.

5. Hamza Yerlikaya ve Yasemin Dalkılıç ile yapılan röportajları dinleyin ve duyduğunuz önemli tarihleri ​​olaylarla eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı Cem Yayıncılık

6.Listen again and answer the following questions.

6. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

7.Listen to the questions from the interviews in exercise 5 and circle the correct intonation.

7. 5. alıştırmada röportajlardan gelen soruları dinleyin ve doğru tonlamayı daire içine alın.

8.Read the questions aloud. Be careful with the underlined words. Write the correct intonation under. Then, listen and check.

8. Soruları yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin. Doğru tonlamayı altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı Cem Yayıncılık

Role-play an interview. One of you will be the interviewer reporting news and the other will be a famous sportsperson. Make an interview and record it. Put the video on your blog.

Bir röportajı canlandırın. Biriniz haber veren röportajcı olacak ve diğeriniz ünlü bir sporcu olacaksınız. Bir röportaj yapın ve kaydedin. Videoyu blogunuza koyun.

Read the report of the interview conducted with Yasemin Dalkılıç. Then, write a similar report about the interview you have made in the previous exercise and put it on your blog.

Yasemin Dalkılıç ile yapılan röportajın raporunu okuyun. Ardından, önceki alıştırmada yaptığınız röportajla ilgili benzer bir rapor yazın ve blogunuza koyun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı Cem Yayıncılık

9.Work in groups of three. Discuss the following characteristics of sports people.

9.Üçlü gruplar halinde çalışın. Sporun aşağıdaki özelliklerini tartışın
insanlar.

10.Choose one of the sports from the pictures and talk about them.

10.Resimlerdeki sporlardan birini seçin ve onlar hakkında konuşun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı Cem Yayıncılık

11.Discussion Time

11.Tartışma Süresi

12.Read the information about extreme sports and insert the sentences.

12. Ekstrem sporlarla ilgili bilgileri okuyun ve cümleleri ekleyin.

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.