11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 9.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 120-125)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 9.Ünite  sayfa 120-121-122-123-124-125 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 167 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 9.Ünite Sayfa 120-121-122-123-124-125 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı Cem Yayıncılık

17.Search the Net and find detailed information about your favorite celebrity. Write a paragraph giving personal details about him / her. Share it with your classmates.

17.Nette arama yapın ve en sevdiğiniz ünlü hakkında ayrıntılı bilgi bulun. Onunla ilgili kişisel ayrıntıları veren bir paragraf yazın. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

18.Work in pairs. One of you chooses one of the celebrities below and the other asks questions to identify the name of the celebrity using details.

18.Çiftler halinde çalışın. Biriniz aşağıdaki ünlülerden birini seçiyor, diğeri ise detayları kullanarak ünlünün adını belirlemek için sorular soruyor.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı Cem Yayıncılık

19.Listen to a TV host reporting at a red carpet event and tick the
celebrities he talks to.

Bir kırmızı halı etkinliğinde haber yapan bir TV sunucusunu dinleyin ve konuştuğu ünlüleri işaretleyin.

20.Listen again and underline the correct word in the following statements.

Tekrar dinleyin ve aşağıdaki ifadelerdeki doğru kelimenin altını çizin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı Cem Yayıncılık

21.Read the dialogue and insert the sentences.

Diyaloğu okuyun ve cümleleri yerleştirin.

a. Can you explain that, please?

b. May I ask you who you’re wearing tonight?

c. And you must be recovering from all the past tournaments, right?

d. Could you explain that further, please?

e. I mean do you have a favorite actor or a movie?

a. Bunu açıklayabilir misin lütfen?

b. Bu gece kimi giydiğini sorabilir miyim?

c. Ve geçmiş turnuvaların hepsinden iyileşiyor olmalısın, değil mi?

d. Bunu daha fazla açıklar mısın lütfen?

e. Yani favori bir aktör veya film var mı?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Have you heard that the tomb of Suleiman the Magnificent is in a foreign country? Why do you think it is there?

2.Do you think it should be returned to Turkey? Why / Why not?

3.Why is it important to preserve historical monuments in terms of culture?

1.Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yabancı bir ülkede olduğunu duydunuz mu? Neden orada olduğunu düşünüyorsun?

2.Sizce Türkiye’ye iade edilmeli mi? Neden / Neden olmasın?

3.Tarihi eserlerin korunması kültür açısından neden önemlidir?

23.Read the news and fill in the blanks with the vocabulary items in boxes.

23.Haberleri okuyun ve boşlukları kutulardaki kelimelerle doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı Cem Yayıncılık

24.Read the news again and write T for true and F for false for the following statements.

Haberi tekrar okuyun ve aşağıdakiler için doğru için T, yanlış için F yazın. ifadeler.

25.Read the news again and circle the correct alternative for the following questions.

Haberi tekrar okuyun ve aşağıdakiler için doğru alternatifi daire içine alın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı Cem Yayıncılık

26.Write a booklet to describe your hometown using the prompts below and present it in class.

26.Aşağıdaki yönergeleri kullanarak memleketinizi anlatan bir kitapçık yazın ve sınıfta sunun.

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.