11.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF E KARE YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 55-56-57 CEVABI

11.SINIF E KARE YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf e Kare Yayıncılık Kimya ders kitabı 1.Ünite Değerlendirme sayfa 55-56-57 cevabı hazırladık.

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 2021-2022

11.Sınıf  e Kare Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. E Kare Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

2021 e Kare Yayınları 11.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf  e Kare Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

E Kare Yayıncılık 11.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

E Kare Yayınları 11.sınıf Kimya 1.Ünite Değerlendirme sayfa 55-56-57 cevabı

11.Sınıf e Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

3. Aşağıdakilerden hangisi ms’nin olası değerlerinden biridir?

A)-3/2

B) -1/2

C) -1/3

D) +1/3

E) +2/3

 • CevapB

4. Aşağıdakilerden hangisinde vanadyum (23V) atomunun elektron diziliminin orbital şeması ile gösterimi doğru verilmiştir (18Ar)?

 • CevapD

5. Na: 1s2 2s22p6 3s1
S: 1 s2 2s22p6 3s23p4
Cl: 1 s2 2s22p6 3s23p5

Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomların birer elektron kazanması esnasında açığa çıkan enerjilerin (elektron ilgilerinin) büyüklüklerinin karşılaştırılması aşağıdakileri hangisinde doğru verilmiştir?

A) S > Cl > Na

B) Cl > Na > S

C) Na > Cl > S

D) S > Na > Cl

E) Cl > S > Na

 • CevapE

6. Yukarıda kJ/mol biriminde iyonlaşma enerjileri verilen X element atomunun periyodik tablodaki grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A

B) 2A

C) 3A

D) 4A

E) 5A

 • CevapC

I. Doğada bileşikleri hâlinde bulunur.
II. Aktifliği en yüksek elementlerdendir.
III. Elektron dizilimleri ns1 ile sonlanır.

7. Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Alkali metaller

B) Halojenler

C) Geçiş elementleri

D) Asal gazlar

E) Toprak alkali metaller

 • Cevap: A

8. Na+, 20Ca2+ ve 35Br iyonlarının yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakileri hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ca2+ > Na+ > Br

B) Br > Ca2+ > Na+

C) Na+ > Br > Ca2+

D) Br > Na+ > Ca2+

E) Ca2+ > Br > Na+

 • Cevap: B

11.Sınıf e Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

9. Atom numarası 26 olan atomun periyodik tablodaki grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2A

B) 4A

C) 7A

D) 5B

E) 8B

 • CevapE

10. 3d orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı (l) ve manyetik kuantum sayısı (ml) aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: C

11. Orbital türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) p orbitalleri n = 2 enerji düzeyinde başlar.

B) d orbitallerinin dördü özdeş, biri farklıdır.

C) s orbitallerinin sınır yüzey diyagramı küreseldir.

D) p orbitalleri merkezden düğümlenmiş iki lop hâlindedir.

E) Orbitallerin boyutları baş kuantum sayısının artışı ile artar.

 • Cevap: B

12. Kalsiyumun atom numarası 20’dir. Ca2+ iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1s2 2s22p6 3s23p6

B) 1s2 2s22p6 3s23p63d2

C) 1s2 2s22p6 3s23p63d4

D) 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2

E) 1s2 2s22p6 3s23p6 4s23d2

 • Cevap: A

13. 17Cl, 18Ar ve 19K atomlarının yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Cl > Ar > K

B) K > Cl > Ar

C) Ar > Cl > K

D) Ar > K > Cl

E) K > Ar > Cl

 • Cevap: B

14. Periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe genellikle aşağıdakilerden hangisi azalır?

A) İyonlaşma enerjisi

B) Ametalik özellik

C) Elektron ilgisi

D) Atom yarıçapı

E) Elektronegatiflik

 • Cevap: D

11.Sınıf e Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

15. Periyodik tabloda gruplar boyunca yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aşağıdakilerden hangisi artar?

A) Elektronegatiflik

B) Elektron ilgisi

C) İyonlaşma enerjisi

D) Metalik özellik

E) Ametalik özellik

 • Cevap: D

16. Cr2O7 2– iyonunda Cr atomunun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) +6

B) +4

C) +2

D) -1

E) -2

 • Cevap: A

17. Periyodik tablonun en aktif metallerinden biri olan element atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisi ile sonlanır?

A) 4s1

B) 3s2

C) 3s23p1

D) 4s23d1

E) 4s23d3

 • Cevap: A

18. Bir element atomunun elektron dizilimi 2p5 ile sonlanmaktadır. Bu element atomu ile ilgili olarak;

I. Aktifliği en yüksek elementlerdendir.

II. Kararlı bileşiklerinde –1 iyon yüküne sahiptir.

III. Elektronegatifliği en yüksek elementtir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: D

19. d bloku elementleri ile ilgili olarak;

I. Elektron dizilimleri (n – 1)d ile sonlanır.

I. Büyük çoğunluğu değişken iyon yüküne sahiptir.

I. 2A grubu ile 3A grubu elementleri arasında yer alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 • Cevap: E

20. I. SO3

II. SO4

III. HSO4

Yukarıda verilen kimyasal türlerde kükürt (S) elementinin yükseltgenme basamaklarının büyüklükleri bakımından karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I > II > III

B) II = III > I

C) III > I > II

D) I = II = III

E) II > I = III

 • Cevap: D

11.SINIF MEB- E KARE YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.