11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 101-104 CEVABI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 101-102-103-104 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 101-102-103-104 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Hazırlık

1. Hikâye konusu olan olay ve durumlar Türk edebiyatında zaman zaman ölçülü ve kafiyeli olarak anlatılmıştır. Mesnevi, manzum hikâye gibi nazım biçimleri ve türleri bu anlatım ihtiyacından doğmuştur.

Eski dönemlerde hikâye ve roman konularını ölçülü ve kafiyeli biçimde anlatmaya şairler niçin ihtiyaç duymuştur? Görüşlerinizi açıklayınız.

 

2. Attarlık, hallaçlık, nalbantlık, çerçilik, terzilik gibi mesleklerin günümüz toplumunda öneminin azalmasının ya da el emeğine dayalı böyle mesleklerin bazılarının bütünüyle yok olmasının
sebebi nedir? Görüşlerinizi açıklayınız.

 

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıda verilen dizelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını söyleyiniz.

 “Biraz musâhabeden sonra söktü müşteriler:”

 “— Silik bu yirmilik almam…”

 “— Genişçe bir hasırın var mı? Neyse hem değeri.”

 “Bulunduğum o mukassî mahalden ayrıldım.”

➢ Söktü: çıkardı
➢ Silik: yazıları, damgaları belli olmayan
➢ Değeri: bir malın maddi karşılığı
➢ Mahalden: kişilerin bulunduğu yer.

2. Metnin kişileri kimlerdir? Bu kişilerin, konuşmaları üzerinden, ön plana çıkan özelliklerini belirleyiniz.

KİŞİLERİ: 
  • Mehmet Akif
  • attar dostu
  • dükkânındaki müşteriler
  • beş aydır yatalak bir hasta kadın

3. Metindeki kişilerin konuşmaları üzerinden sezdirilen nelerdir?

Toplumsal yoksulluk , maddi imkansızlık.

4. Metindeki olaylar, olay kişileri ve mekân günlük hayattaki gerçekliğe uygun mudur? Niçin?

5. Bir attar dükkânındaki günlük hayat dekorundan yola çıkarak şair nasıl bir toplumsal gerçekliğe işaret etmektedir?

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

6. Metnin nazım birimi nedir? Bu birimler hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

7. Metnin ilk bölümünün kafiyelerini bularak defterinize kafiye şemasını çiziniz. Metnin kafiye düzeni, divan şiiri nazım biçimlerinden hangisine uygun düşmektedir?

8. a. Metindeki açık ve örtülü iletileri belirleyiniz.

b. Metinle ilgili tespit, eleştiri ve beğenilerinizi gerekçelerinizle birlikte söyleyiniz.

9. Metni “Anadolu” metni ile biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz.

10. Mehmet Âkif Ersoy, Millî Edebiyat Dönemi’nde eserler vermesine rağmen bu akıma katılmamış, bağımsız kalmayı tercih etmiştir. “Hasırcılar” metninden yola çıkarak Mehmet Âkif’in
hangi edebî özelliklerinin Milli Edebiyat’ın ilkeleriyle örtüştüğünü belirleyiniz.

11. a. Metnin içeriğini etkileyen doğal gerçeklik nedir?

b. Size göre komşuluk ilişkileri nasıl olmalıdır?

12. Metin hangi bakımlardan bir şiirden farklılıklar, hangi bakımlardan şiirle benzerlikler göstermektedir?

13. Mehmet Âkif Ersoy’la aynı dönemde yazan şairlere örnekler veriniz. Bunların eserlerini söyleyiniz.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.