11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 117-118 CEVABI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 117-118 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 117-118 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D 11. D 12. D 13. Y 14. D 15. D 16. Y 17. D 18. D 19. Y 20. D 21. Y 22. Y 23. D 24. Y 25. D 26. D 27. Y 28. D 29. D.

1. (D ) Tanzimat Dönemi’nde gazete, yeni edebî türlerin tanınmasını sağlamıştır.

2. (D ) Tanzimat edebiyatçıları vatan, hürriyet, adalet gibi kavramları ilk kez kullanmışlardır.

3. ( D) Tanzimat edebiyatçıları edebiyatı, toplumu eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir.

4. ( D) Tanzimat edebiyatçıları dilde sadeleşme görüşünü benimsemişlerdir.

5. (Y ) Tanzimat şiirinde hem içerik hem de biçim bakımından eskiye bağlı kalınmıştır.

6. ( D) Servetifünun Dönemi’nde Batı edebiyatı örnek alınmıştır.

7. ( Y) Servetifünun Dönemi’nde Tanzimat edebiyatıyla başlayan dilde sadeleşme çabaları yavaşlamıştır.

8. ( Y) Servetifünun Dönemi’nde ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

9. (Y ) Servetifünun Dönemi’nde roman ve hikâyede başarı sağlanamamıştır.

10. ( D) Servetifünun Dönemi’nde “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla eser verilmiştir.

11. (D ) Servet- i Fünun dergisi etrafında oluşan Avrupai Türk edebiyatını ifade etmek için “Edebiyatıcedide” terimi kullanılmıştır.

12. (D ) Türk edebiyatında, 1860’tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesi, Edebiyatıcedide Topluluğuyla birlikte Batılılaşma yönünde hız kazanmıştır.

13. ( Y) Servetifünun şiiri; dil, şekil ve anlayış bakımından Tanzimat şiirinin bir devamı niteliğindedir.

14. (D ) Servetifünun şiirinde güçlü bir musiki vardır.

15. (D ) Servetifünun şairleri kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.

16. (Y ) Servetifünun Topluluğu içinde Tevfik Fikret, eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.

17. ( D) Manzumelerde anlatım olaya dayanır.

18. (D ) Manzumelerde öğreticilik ön plandadır.

19. (Y ) Manzumelerde ölçü ve uyak kullanmak zorunlu değildir.

20. (D ) Manzumelerde yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır.

21. (Y ) Fecriati şiiri ölçü, tema, duyuş, hayal ve dil bakımından Servetifünun şiirinden farklı özellikler gösterir.

22. ( Y) Fecriati Topluluğu’nun üyeleri daha çok Tanzimat Dönemi edebiyatçılarından etkilenmiştir.

23. (D ) Millî Edebiyat şairleri, şiirlerinde halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanmışlardır.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

24. (Y ) Millî Edebiyat şairlerinin temaları eski; ses, söyleyiş ve dili yenidir.

25. (D ) Millî Edebiyat şairleri ses ve söyleyişte olduğu gibi imgelerde de yalınlığı tercih etmişlerdir.

26. (D ) Millî Edebiyat Dönemi’nde konular daha çok yerli hayattan ve tarihten alınmıştır.

27. ( Y) Millî Edebiyat şiirinde ölçü olarak aruz kullanılmıştır.

28. (D) Millî Edebiyatçıların en etkili yayın organı “Genç Kalemler” dergisi olmuştur.

29. (D ) Millî Edebiyat Dönemi’nde, eserlerde halk dili tercih edilmiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1. Tanzimat Fermanı …..Gülhane Hattı Hümayunu …. diye de anılır.

2. Tanzimat edebiyatının ilk şairleri,  Namık Kemal ve Ziya Paşa

3. Tanzimat edebiyatının ilk temsilcileri Sanat, toplum içindir anlayışıyla eser vermişlerdir.

4. Servetifünun Dönemi’nde şiirde Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin öne çıkan şairler olmuştur.

5. Servetifünun şairleri Parnasizm ve Sembolizm akımından etkilenmiştir.

6. Servetifünun şairleri Batı edebiyatından sone ve terzerima nazım şekillerini almışlardır.

7. Servetifünun şiiride nazım biçimi olarak  serbest nazım kullanılmış, anlam mısradan mısraya taşırılmıştır.

8. Servetifünun şairleri, şiirde konu bütünlüğü sağlanmıştır.

9. Fecriati Topluluğu’nun üyeleri sanat  şahsi ve muhterem görüşüyle hareket etti.

10. Ahmet Hâşim ve Yahya Kemal Millî Edebiyat Dönemi’nde saf şiir anlayışı ile şiir yazan şairlerdendir.

11. Millî Edebiyatçıların başlıca amaçlarından biri şiirde  hece ölçüsü kullanılmasıdır.

12. Servetifünuncuların “Hece ölçüsüyle şiir yazılamaz.” dedikleri bir dönemde şiirlerini hece ölçüsüyle yazarak “Türkçe Şiirler” adıyla yayımlayan Millî Edebiyatçı şair Mehmet Emin Yurdakul’dur.

13. Dilde sadeleşme hareketi “Yeni Lisan” adıyla Millî Edebiyat Dönemi’nde başlamıştır.

14. Yeni Lisan hareketinin temsilcileri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem’tir.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.