EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 14-30 CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı Ölçme ve Değerlendirme sayfa 14-30 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI SAYFA 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

1. Halide Edip Adıvar “Ateşten Gömlek”te, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise “Yaban”da Millî Mü-
cadele, Mehmet Âkif “Küfe”de geçim kaygısı temasını işlemiştir. Bu örneklerden hareketle

edebiyatla toplum arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

2.İçinde yaşadığınız toplumu etkilemek ya da dönüştürmek isteseydiniz hangi yollara başvururdunuz? Niçin?

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

1.Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

– telkin: düşünce aşılama

– ideoloji: düşünceler bütünü 

– kanaat:Yeterli olduğuna inanmak

– vesile olmak:bir işin yapılışına katkı sağlamak

– istifade etmek:faydalanmak

2. Kültürün oluşumunda edebiyatın işlevi nedir? Söyleyiniz.

Kültür nedir? “Kültür, toplum, insanoğlu, eğitim süreci ve kültürel muhteva gibi değişkenlerin ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkilerin bir işlevidir”

En etkili kültür aktarıcısı dildir.

Dil, edebiyat eserleri aracılığı ile ait olduğu toplumun/kültürün aynası gibidir. Kültür ile ilgili her şey dil aracılığı ile kendini gösterir.

3. Edebiyatla toplum arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Kuvvetli bir bağ içerisinde bulunan edebiyat ile toplum ilişkisini şu şekilde özetleyebiliriz:

Her sanatçı toplumun bir parçasıdır. Edebiyat ise bir sanat dalı olarak sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade edecektir. Dolaylı yoldan edebiyat sanatçı vasıtası ile toplumun duydu düşünce kültür vs. unsurlarını yansıtacaktır.

Edebiyat diğer sanat dalları gibi toplumsaldır.

Toplumun her türlü özelliği edebiyata sirayet eder.

Toplumdan uzaklamış bir edebiyatın varlığı mümkün değildir.

Edebiyat toplumu etkiler, değiştirir geleceğini şekillendirir.

Aynı zamanda edebiyat toplumun ifadesidir, aynasıdır

Toplumsal bir işlevi ve sorumluluğu bulunduğundan edebiyat toplumun sorunlarını dile getirir.

4. Edebî eserlerin toplumsal hareketler üzerinde nasıl bir rolü vardır? Açıklayınız.

Edebi eserler bir sanatçının yani toplumda ileri gelen aydın kimselerin eserleridir. Toplum aydınların veya sanatçıların izinden gider, onları örnek alır ve gelecek kuşaklara bu aydınların iletilerini aktarır.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

1. Aynı manzaranın farklı ressamlar tarafından farklı tasvirlerle resmedilmesi sanatla ilgili olarak size neler düşündürüyor? Açıklayınız.

2. Çevrenizdeki insanlardan bazılarını kendinize daha yakın hissetmenizin sebebi nedir?

3. Bir düşüncenin, hayat görüşünün insanlar üzerinde etkili olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

4. Benimseyebileceğiniz bir sanat akımının hangi özellik ve ilkelere sahip olması gerekir?

5. Edebî eserler toplumun düşünce hayatını nasıl etkiler? Görüşlerinizi açıklayınız.

Edebi eserler yazarların yani toplumda ileri gelen aydın diyebileceğimiz kişilerin ortaya koyduğu ürünlerdir. Toplum aydınları örnek alır ve takip eder. Dolaylı yoldan edebi eseri takip eder ve benimser. Zamanla edebi eserler toplumda fikir değişikliğini sağlar. Örneğin “Bunaltı” eserinden sonra varoluşçuluk düşünce sisteminin ortaya çıkması..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

1. Sanat akımlarını ortaya çıkaran sebepler nelerdir? Açıklayınız.

1. Dönemin siyasi şartları.
2. İçinde bulunulan toplumun (halkın) beklentileri.
3. Sanatçının ve toplumun değişiklik isteği. Mevcut olan yöntemlerin sıradanlaşması veya artık beklenilen etkiyi gösterememesi.
4. Felsefe yani o dönemin düşünce biçimleri.
5. Teknolojik gelişmeler.

2. Bir akımın, aynı dönemde birden çok sanat dalına etki etmiş olmasının sebepleri sizce nelerdir?

Sanat dallarının temelinde de fikir düşünce yorumlama vardır. Sanatçının düşünceleri duyguları hayalleri vardır. Bu yüzden akımlar her sanat dalını etkiler.

3. Bir sanat akımı ile o akıma bağlı olarak ortaya konan eserler arasında nasıl bir ilişki vardır?Açıklayınız.

Bir eser sanatçısının fikirlerini ve sanatçısının bağlı olduğu akımın özelliklerini yansıtır.

4. Aşağıda verilen edebî akımların ne zaman ve nerede ortaya çıktığını söyleyiniz.

5. Türk edebiyatı yazar ve şairleri üzerinde etkisi olan edebî akımlar hangileridir? Söyleyiniz.

Sürrealizm , Sembolizm , Realizm , Romantizm , Sembolizm , Natüralizm vb.

.

 

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.