12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 170-171-172 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 170-171-172 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 170-171-172 CEVAPLARI

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

Hazırlık

1. Siz bir köşe yazarı olsaydınız yazılarınızda en çok hangi konuları işlemeyi tercih ederdiniz?

İnsanların yaşamış oldukları sorunlarını ve bu sorunların çözülmesi için neler yapılması gerektiği daha iyi bir yaşam için bizlere düşen görevler ile ilgili konuları işlerdim.

2. Güncel konuların işlendiği yazıların yaygın bir okur kitlesine sahip olmasının nedeni nedir?

Çünkü güncel konular toplumu ilgilendiren konulardır. İnsanların ilgisini çeker. Bu yüzden de yaygın okur kitlesine sahiptirler.

3. Vakıf, dernek vb. kuruluşların toplumsal hayattaki işlevleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Siyasi otoritenin baskısından uzak kamusal alanda etkili kuruluşlardır. Gönüllülük temeline dayan STK’lar çoğulcu demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişi sağlar.

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen “teşmil etmek”, “global”, “pulluk”, “erezyon”, “ekosistem” ve “radikal” ifadelerinin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe
Sözlük’ten kontrol ediniz.

➢ teşmil etmek: Kapsamını genişletmek, kapsamına almak.

➢ global: Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global, küresel.

➢ erezyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl

➢ ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem.

➢ radikal: Dini, siyası veya toplumsal aşırılık.

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

2. Metinde Toprak Dede olarak anılan Hayrettin Karaca’nın tarımla ilgili düşünceleri nelerdir?

3. Yazar hangi konularda Toprak Dede ile aynı düşüncededir?

4. Yazarın gündelik dili kullanılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

5. Metinde geçen “Bu traktörler toprağı çok derin sürüyordu ve toprağın verimli kısmını alta getiriyordu. Bundan dolayı gübreye ve ilaca ihtiyaç duyuluyordu. O günlerde biz toprağı yırtıyorduk.
Oysa ki dünyada artık derin sürüm yok. Ama ülkemizde hâlâ var. Şurası anlaşıldı ki toprağı sürmeden de ürün alabiliriz. Biz Konya’da toprağı sürmeden tarım yapmaya başladık. Köylümüz ancak gördüğüne inanır. Bu usulle iyi verim alınınca ben gidip çiftçilerle konuştum. Orada artık toprağı olduğu gibi koruyoruz. Tarım Bakanlığımız da 81 ilde toprağı sürmeden tarım yapılmasını destekliyor.” paragrafında hangi anlatım biçimleri ve düşünceyi
geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Bunların metindeki işlevi nedir?

6. Metinde bir değer olarak öne çıkarılan toprağı koruma niçin önemlidir? Açıklayınız.

7. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel, toplumsal ve doğal unsurları belirleyerek metnin ait olduğu dönemle ilişkisini açıklayınız.

8. İncelediğiniz metni verilen bilgiler, düşünceler arasındaki uyum ve konu akışının bütünlüğü açısından değerlendiriniz.

9. Hayrettin Karaca’nın çabaları ve metin yazarının ortaya koyduğu düşüncelerle ilgili görüşlerinizi
açıklayınız.

10. a. Okuduğunuz metni aynı türde olan “Kaybettim” adlı metinle yazılış amacı, hedef kitle, estetik kaygı, dil ve anlatım bakımlarından karşılaştırınız.

b. Metinler arasında benzerlikler bulunup bulunmadığını belirleyiniz.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.