11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 190-196 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 190-191-192-193-194-195-196 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 190-191-192-193-194-195-196 CEVAPLARI

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

1. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

2. Metnin olay örgüsünü oluşturan olayların metin kahramanları üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu açıklayınız.

3. Olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede ve hangi dönemde geçmektedir? Belirlediğiniz mekân dönemin metin kurgusunda nasıl bir işleve sahiptir?

4. Metnin oluşturulduğu dönem dikkate alındığında metindeki kahramanlarla gündelik yaşamda karşılaşabilir miyiz? Açıklayınız.

5. Metinde zaman, mekân, olay örgüsü ve kahramanlar arasında gerçeklik duygusu uyandıracak bir bağ var mıdır? Neden?

6. Metnin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının bakış açısının ne olduğunu metinden örnekler vererek söyleyiniz.

7. Metnin yapı unsurları hangi tema etrafında birleşmiştir?

8. Metinde, anlatım biçimlerinden hangisi yoğun olarak kullanılmıştır? Bu anlatım biçimlerinin metindeki işlevini belirleyiniz.

9. Metin aldığı “Huzur” romanı Batı’daki hangi edebî ve düşünsel akımın etkisinde kalınarak yazılmıştır?

10. Metnin yazıldığı dönemin hangi sosyal problemleri metnin temasına kaynaklık etmiştir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

 

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Bu bilgilerden hareketle metin ile yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Okuduğunuz metnin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın fikrî ve edebî yönü ile ilişkisini açıklayınız.

12. Metnin yazarının bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerinden yararlanarak metindeki kahramanların iç dünyalarını, ruhsal durumlarını yansıtmasını psikoloji ve psikiyatri bilimlerindeki gelişmelerle ilişkilendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

13. Metinde Türkiye ile ilgili tartışılan meselelere eleştirel bir bakış açısıyla baktığınızda neler söyleyebilirsiniz?

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Hazırlık

1. Tarihî olaylar edebiyatı nasıl etkiler? Açıklayınız.

Cevap:

Tarihi olaylar çağlar boyunca edebi eserlerin esin kaynağı olmuştur. Tarihi olaylar oldukça edebiyat kaynak bulmaya devam edecektir. 

2. “15 Temmuz 2016 gecesi” bir roman konusu olabilir mi? Niçin?

Cevap:

Kesinlikle olabilir. O gün yaşanan olaylar farklı açılardan ele alınıp yazıya döküldüğü zaman hem şuan yaşayan insanlar için hem de gelecek nesillerimiz için birçok kaynak olacaktır.

3. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ile ilgili bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Oğuzların Kayı boyuna mensup Osmanlılar Türkiye Selçukluları zamanında küçük bir beylik olarak Söğüt-Domaniç çevresinde Ertuğrul Gazi tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemde Kösedağ Savaşı yaşanmış, Anadolu İlhanlı Devletine bağlanmıştır. İlhanlılar zayıfladığında 1299’da bağımsızlığını ilan ederek fetihlere başlayıp küçük beyliği büyütmüştür. 

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

1. Metinde tarihî gerçekliği olan kişiler kimlerdir? Bunların metnin kurgusu içinde tip ya da karakter özelliği gösterip göstermediğini belirleyiniz.

2. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri’ndeki olayların metinde anlatıldığı gibi yaşanmış olması mümkün müdür? Neden?

3. Metinden, metinde sözü edilen dönemle ilgili olan kelime ve kelime gruplarına örnek veriniz. Yazarın bu tip ifadelere yer verme sebebini açıklayınız.

4. Metnin üzerine kurgulandığı temel çatışma nedir?

5. Metnin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının bakış açısını söyleyiniz. Metinde anlatıcı ve anlatıcı bakış açısının değiştiği bölümler var mıdır? Belirleyiniz.

6. “Dostluk” hangi değerler üzerine bina edilir? Osman Bey’le Şeyh Edebâli’nin ilişkisinde bu değerlerden hangileri ön plandadır?

 

11.Sınıf  Gezegen Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

2. “En yakın arkadaşımsın.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Sizce en yakın arkadaş kime denir?

Cevap:

Bence en iyi arkadaş demek ; iyi gününde kötü gününde yanında olan, birlikte eğlenip birlikte ağlayabileceğin , enerjilerinizin tuttuğu, göz göze geldiğinizde bile anlaşabildiğiniz, aranızda gizli-saklı bir şeyin olmadığı kişi demek.

 

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.