11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 71-79 CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 71-72-73-74-75-76-77-78-79 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 71-72-73-74-75-76-77-78-79 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

1. Tanzimat Dönemi’nde, Türk edebiyatında şiirin içeriğinin değişmesi; roman, hikâye, tiyatro, makale ve eleştiri alanında ilk örneklerin verilmesi ile Batılılaşma hareketi arasında sizce nasıl bir ilişki vardır?

2. “Vatan şairi” olarak adlandırılan Namık Kemal, değişen edebiyat anlayışının ilk öncülerindendir. Avrupa’da ortaya çıkan yeni düşünceleri takip etmiş ve eserlerine yansıtmıştır. İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları önermek sizce bir edebiyatçının görevi midir? Görüşlerinizi açıklayınız..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

1. Metni oluşturan birimler hangi tema etrafında bir araya gelmiştir? Metni oluşturan birimlerde farklı temalar da işlenmekte midir?

2. “Millet”, “vatan”, “hürriyet” kelimelerine şair nasıl bir anlam yüklemiştir? Bu kelimelere şairin yüklediği anlamlar dönemin genel anlayışıyla mı yoksa kişisel tutumuyla mı ilgilidir? Açıklayınız.

3. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız. Bu unsurların şiire nasıl bir katkı sağladığını söyleyiniz.

4.Bu beyitlerde “tezat” ve “istiare” sanatlarının nasıl yapıldığını açıklayınız.

5. Metinde şair divan şiirinin nazım biçimlerinden olan kasidede kendine özgü hangi yenilikleri gerçekleştirmiştir?

6. Şiirde konuşan kişi şair değil, kurgusal bir kişiliktir. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde anlatıcının karşılığı olan bu kurgusal kişiye söyleyici denir. Metinde söyleyicinin muhatabı kim ya da nedir? Söyleyici ile hitap edilen kişi arasında nasıl bir ilişki vardır?

7.Okuduğunuz metni Tanzimat şiirindeki yenilikler açısından değerlendiriniz.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

9. “Hürriyet Kasidesi”nden sonra Namık Kemal’e “Vatan ve Hürriyet Şairi” vasfı verilmiştir. Şairin hangi özelliklerinden dolayı Namık Kemal’e bu vasıf verilmiştir? Açıklayınız.

10. Metinden aşağıda verilen değerlerden hangilerine ulaşılabilir.

.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

1. Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da aşk, yaşama sevinci ve ölüm temalarının sıkça işlenmesinin nedeni nedir?

2. “Recaizade’de sadece sızlanmadan ibaret olan ölüm, Hamit’te hayatın karşıtı olarak hayatı büsbütün cazip kılan, kurcalanacak bir sırra dönüştür.” (İnci Enginün) sözünden ne anladığınızı söyleyiniz..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde farklı alanlarda ilk örneklerine rastladığımız eserler verilir.

1. Metne hâkim olan duygu nedir? Metindeki söyleyici nasıl bir ruh hâli içindedir?

2. Metinde söyleyici metnin içeriğine ve yansıttığı ruh hâline göre bir karakter ve ses kazanmış mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

3. Söyleyicinin hitap ettiği kişi/varlık kimdir? Metnin üslubu, söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiye uygun mudur?.

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.