11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 80-89 CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

b. Edebiyat tarihçisi İnci Enginün’ün Abdülhak Hamid’le ilgili değerlendirmesinde sözünü ettiği hangi özellikleri “Makber” metninde de bulunmaktadır? Belirleyiniz.

9. a. Metnin içeriği ile bireysel gerçeklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

b. Söyleyicinin içinde bulunduğu ruh hâlinin sebebi nedir?.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

1. a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

b) Metne dayalı olarak Servetifünun edebiyatçılarım, içinde bulundukları toplumsal ve kültürel şartların hangi bakımlardan etkilediğini maddeler hâlinde söyleyiniz.

2. Bir toplumun geleceği açısından gençlik ne ifade eder? Konu ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

1. Metinde “ferdâ” kelimesine yüklenen anlam nedir?

2. Metindeki söyleyici kime seslenmektedir? Metindeki söyleyicinin seslendiği kişi/varlıktan istediği nedir?

3. Metnin temasını söyleyiniz.

4. “Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün Cennet kadar güzel vatanın var; şu gördüğün Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız Kimdir bilir misin? Vatanın …”
Bu dizelerdeki teşbihin unsurlarını belirleyiniz.

5. Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bentlere uzanmasına anjambman denir. Türk edebiyatına Fransız edebiyatından geçen ve şiiri düzyazıya yaklaştıran bu teknik Servetifünün şairleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Şiir dilinin düzyazı diline yaklaştığı dizelere metinden örnekler veriniz.

6. Şair, anlatımında doğal çevre ve varlıkların hangi unsur ve özelliklerinden yararlanmıştır? Bu unsur ve özelliklerin metne nasıl bir katkısı olmuştur?

7. Aşağıda verilen “parnasizm”le ilgili metni okuyunuz. “Ferda” adlı metne parnasizm akımının hangi özelliklerinin yansıdığını 1belirleyiniz.9. Okuduğunuz metinde aşağıda verilen ahenk unsurlarından hangileri bulunmaktadır?.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

9. Okuduğunuz metinde aşağıda verilen ahenk unsurlarından hangileri bulunmaktadır?

10. Metinde kullanılan imge ve edebî sanatları belirleyiniz.

11. a. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

b. Metinle ilgili tespit, eleştiri, güncelleme ve beğenilerinizi söyleyiniz.

12. Metni, “Hasır” adlı metinle karşılaştırarak iki metnin benzer ve farklı yönlerini söyleyiniz.

13.Metinde bu değerlerden hangileri “gençlik”le ilişkilendirilmiştir?.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

1. Edebiyatçılar bazı duygu, düşünce, olay ve durumların anlatımında neden sembollere başvurma ihtiyacı duyarlar? Sembollerin anlatımdaki işlevi sizce nedir?

Bu metne göre Cenap Şahabettin’in belirgin özellikleri nelerdir? Söyleyiniz..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Metni Analama ve Çözümleme

1.Metnin nazım birimi nedir? Metnin birimleri hangi tema etrafında bir araya getirilmiştir?

2. Dizelerin düzenlenişi ile metnin içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?

3. Metinde “kar” nelere benzetilmiştir, hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Bu sanatların metnin anlamına katkısını değerlendiriniz.

4. Betimlenen kış görüntüsü ile söyleyici arasında nasıl bir ilişki vardır? Uçuşan karlar, söyleyici- de nasıl bir ruh hâli oluşturmuş ve hangi çağrışımları uyandırmıştır?

5. Metinden anjambman tekniğinin kullanıldığı dizelere örnekler veriniz.

6. Metnin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsünü dikkate alarak nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyleyiniz.

7. a. Aşağıdaki metni okuyunuz..

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

b. Cenap Sahabettin Türk edebiyatında sembolizmin etkilerini eserlerine yansıtan ilk şairlerdendir. Peyami Sefa’nın sembolizmle ilgili değerlendirmelerinden de yararlanarak “Elhân-ı Şitâ” metninde sembolizmin hangi özelliklerinin etkilerinin bulunduğunu belirleyiniz..

 

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.