11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 90-93 CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 90-91-92-93 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 90-91-92-93 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Hazırlık

2. Fecriati Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde söyleyiniz.

Sorumuzun Cevabı :

Edebiyata hevesli ve yetenekli gençleri bir araya getirmek,
Edebiyat ve fikir konuları ile ilgili konferanslar düzenlemek,
Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak,
Türk edebiyatını Batı edebiyatına tanıtmak,
Batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak,
Fecr-i Âti kütüphanesi adı altında bir yayın serisi oluşturmak,
Açık fikir münakaşaları ile kamuoyunu aydınlatmak.

3. Fecriaticilerin bir slogan hâline gelen “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

Sorumuzun Cevabı :

 Sanat kişisel ve değerlidir. Bu sözle sanat yapmanın, sanat eseri üretmenin kişisel bir eylem olduğu ve bunun önemi vurgulanmak istenmiştir.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz.
merdiven

güneş renkli yapraklar 

akşam

güller

 bülbüller

 ruha dolan gizli dil

2. Metnin belli bir nazım birimi var mıdır? Metni oluşturan birimler hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

3. Metnin kafiye ve rediflerini bularak kafiye şemasını gösteriniz.

4. Metnin ilk bölümünün açık ve kapalı hecelerini belirleyiniz.

5. Kullanılan ölçü ve yapılan kafiyelerin metindeki işlevini söyleyiniz.

6. Söyleyicinin üslubu metnin içeriğine ve yansıttığı ruh hâline uygun mudur?

7. “Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?” dizesinde hangi söz sanatı vardır? Açıklayınız.

8. Ahmet Hâşim’in yanda verilen şiir hakkındaki görüşleri ile “Merdiven” metni arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

9. Metin sizin hayalinizde nasıl bir tablo canlandırdı? Bu tabloya hâkim olan renkler nelerdir?

Bu tabloya hakim olan renkler kahverengi sarı ve tunç rengidir. Çünkü şair akşamın batışına veya sonbaharın gelişine benzer bir tablo uyandırır. Böyle bir tablonun da renkleri bu şekilde olur.

10. Empresyonizm (izlenimcilik) 20. yüzyıl başlarında Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. Birçok bakımdan sembolizmin devamı niteliğindedir. Yaşanan ya da gözlemlenen gerçeği değil,
gerçeğin uyandırdığı izlenimleri yansıtmayı amaç edinir.
Metni empresyonist akımının etkileri açısından değerlendiriniz.

 “Merdiven” şiirinde baştan sona kadar (hemen hemen bütün sözcüklerde) imge değeri var­dır. Şiirdeki sözcükler, gerçek anlamı dışında başka kavramları çağrıştıracak biçimde kul­lanılmıştır. Şiirin tamamında akşam vakti resmedilmiştir. Şiirde bir renk cümbüşü vardır. Şiirin başın­dan sonuna kadar tek renk kızıllıktır. Bütün sözler bu kızıllığı vermektedir. Kızıllığın kayna­ğı ise “güneş’tir. Hayat kaynağı olan güneş batarken tabiattaki bütün varlıklara kızıl rengi­ni veriyor. Güneşin doğmasıyla hayat bulan varlıkların, batmasıyla hayatları sona eriyor.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir