11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 97-100 CEVABI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 97-98-99-100 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 97-98-99-100 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Hazırlık

1. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Arnavutluk’un Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasıyla Türkçülük akımının doğması, şairlerin eserlerinde Anadolu’yu konu etmeye ve halk şiiri geleneğinden yararlanmaya başlamaları arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

Bu dönemde yaşanan ayrılıklar sonrasında Osmanlı’da Osmanlıcılık anlayışı yerine daha ulusal ve Türklük üzerine odaklanan bir anlayış gelişmiştir. O dönemde de bu nüfus Anadolu’da olduğu için bu akımın temsilcileri de elbette Anadolu’ya yöneleceklerdir.

2.Kendisiyle röportaj yapan Ruşen Eşref’e, Mehmet Emin’in bir Rus şairinin anısını aktararak verdiği cevaba göre bir edebiyata millîlik niteliği kazandıran özellikler nelerdir?

Mehmet Emin’e göre bir kitap, halkın diliyle yazılmış, onun yurdunun güzelliklerini, büyüklerini, ecdadının efsanelerini, hatıralarını, kalplerinin aşklarını, elemlerini, hayatlarının ümitlerini ve rüyalarını söylüyorsa işte o zaman halkına ulaşabilmiş ve millileşmiş sayılabilirdir.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıda verilen dizelerdeki altı çizili kelimelerin kullanıldıkları bağlamdaki anlamlarını söyleyiniz. İfade ettiğiniz anlamların doğru olup olmadığını kaynaklardan kontrol ediniz.

• “Başında bir eski püskü peştemal;”

• “Hani senin bahtiyarlık hukûkun,”

• “Ey vatanın bağrı yanık bucağı!”

• “Ey Türklükün otağı”

• “Bu taassup, bu görenek, bu uyku?”

2. a. Metnin her bölümünde anlatılanları birer cümleyle ifade ediniz.

b. Metnin bölümlerinde dile getirilen gözlem, duygu ve düşünceler hangi tema etrafında bütünleşmiştir?

3. Şairin sesini emanet ettiği söyleyici ile kadının konuşmasının metindeki işlevi nedir?

4. Metinde, Anadolu betimlemesi gerçekçi ve inandırıcı mıdır? Niçin?

5. Metindeki mecazımürsel sanatlarını bulunuz. Bunların hangi yollarla yapıldığını açıklayınız.

6. a. Metnin ölçüsünü belirleyiniz.

b. Metnin ilk on dizesinin kafiyelerini bularak kafiye şemasını gösteriniz.

c. Ölçü ve kafiye dışında metinde başka hangi ahenk unsurları bulunmaktadır?

7. Metni, “Merdiven” adlı metinle biçim, içerik ve üslup bakımlarından karşılaştırarak metnin Türk şiir geleneği içindeki yerini değerlendiriniz.

8. a. Aşağıdaki metni okuyunuz.
(…)
Mehmet Emin Yurdakul’un çıkışı ancak Meşrutiyet’te bilinçli bir çizgiye oturtulur ve bir akım niteliği kazanır. Millî Edebiyat adıyla anılan bu akımı başlatanlarsa Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’tır. Nisan 1911’de yayımlanan Genç Kalemler, daha önce çıkarılan Hüsn ve Şiir (Güzellik ve Şiir) adlı derginin süreğidir.
(…)
Genç Kalemler’in ilk sayısında yer alan “Yeni Lisan” başlıklı imzasız yazı Ömer Seyfettin’ce yazılmıştır Dilde özleşmenin savunulduğu yazıda, ulusal bir edebiyat oluşturabilmek
için önce ulusal bir dilin gerekliliği üzerinde durulur.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

b. Millî Edebiyat hakkında edindiğiniz bilgiler ışığında, “Anadolu” metninin bu akımın hangi özelliklerini taşıdığını belirleyiniz.

  • Toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
  • Eserlerini halkın anlayabileceği bir dille yazmışlardır.
  • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır.
  • Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
  • Halk şiiri kaynak olarak benimsenmiş ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

9. a. Metnin açık ve örtük iletilerini belirleyiniz.

açık ileti: Bir kadının yaşadıkları üzerinden yaşanılan acılar sorunlar

örtük ileti: Anadolu’nun yıllardır savaşlar yüzünden çektiği acılar

b. Metinle ilgili görüş ve düşüncelerinizi açıklayınız.

Metin döneminin acılarını Anadolu’da yaşanılan sorunları bir kadının ağzından çok etkili ve başarılı bir şekilde dile getiren güzel bir şiirdir.

10. Metinde hangi toplumsal ve insani değerlerin eksikliğinden yakınılmıştır?

 Özellikle kadir kıymet bilmezlikten, birlik olma duygusunun yitirilmesinden, insanların çıkar.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.