11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 103-106 CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 103-104-105-106 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  SAYFA 103-104-105-106 CEVAPLARI

 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1. Şiirin temasını belirleyiniz.

2. Şiirin uyak düzenini ve ölçüsünü belirleyiniz.

3. Şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

5. “Ömrünün her günü bir başka düğün!” cümlesinin ögelerini bulunuz.

6. “Git bahar, git bahar… Uzaklarda gül, / Denize renginden bırak hediye.” dizelerindeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirin konusu genişletilmiştir.

B) Serbest müstezat sıkça kullanılmıştır.

C) Şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.

D) Şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiştir.

E) Siyasi ve sosyal konular ele alınmıştır.

CevapE

8. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?

A) Mesaj verme kaygısı güdülmüştür.

B) Belirli bir ideolojiye dayandırılmıştır.

C) Öğreticilik ağır basmaktadır.

D) Bireysellik ön plandadır.

E) Kelimelerin duygu değeri önemsenmemiştir.

Cevap: D

9. I. Abdülhak Hamit Tarhan

II. Tevfik Fikret

III. Cenap Şahabettin

IV. Mehmet Emin Yurdakul

Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Hacle B) Şermin C) Piyale D) Tamat E) Tan Sesleri

Cevap: C

10. Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek:

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!

Bu dizelerdeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa B) Tevriye C) Hüsnütalil D) Kinaye E) Teşbih

Cevap: D

11. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle Batılı sanat anlayışını benimsemiştir. Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-zarf tümleci-nesne-yüklem

B) Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem

C) Nesne-özne-dolaylı tümleç-yüklem

D) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem

E) Nesne-özne-zarf tümleci-yüklem

Cevap: A

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

12. Onun şiirinin üçüncü dönemi olarak kabul edilen ve nazım şeklindeki değişiklik denemeleriyle bir öncekinden ayrılan şiirler kümesi bu dönemde kaleme alınmıştır. “Gazelden vatanî şiire” geçiş manzarası arzeden ve onun şiirde ikinci dönemini karakterize eden şiirleri Hamaset Kasidesi, Lâzımsa,
Rağmına gibi gazelleri, iki Murabbası, Vatan Yahut Silitre’deki Vatan Türküsü, aynı eserdeki Kavga Türküsü (Savaş Türküsü) ise; üçüncü dönemin özelliklerini de Vâveylâ, Hilâl-i Osmanî, Gece adlı kıta, Rüzgâr, Selim-i Evvel kasidesi gibi şiirleri aksettirir. Son dönem şiirlerinde Abdülhak Hâmid’in
tesiri varlığını kuvvetle hissettirir. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Namık Kemal

C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Tevfik Fikret

Cevap: B

13. Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ, Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler. Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki Hayâtımda size yârimle mihmân olduğum yerler.
Recaizâde Mahmut Ekrem Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi
(istihbâr-ı firkat: Ayrılma haberi; gûşe: Köşe; hâk: Toprak; mihmân: Misafir.)

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Lirik bir söyleyiş hâkimdir.

B) Söz sanatlarına başvurulmuştur.

C) Tanzimat Dönemi şiiridir.

D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) “ba / ca” şeklinde uyaklanmıştır.

Cevap😀

14. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?

A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. (Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)

B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Türkçe sözcüklerle Fransızca sözcükleri uyaklamıştır. (Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.)

C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur.)

D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması çığırını açmıştır.(Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)

E) Halk için, halkın konuştuğu dille, hece ölçüsüyle yazılan bu şiirler millî duyguları dile getirir. (Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.

Cevap: E

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

15. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

CEVABIMIZ: 8. Çıkış

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.