İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 115-120 CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 115-116-117-118-119-120 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 115-116-117-118-119-120 CEVAPLARI

 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Hazırlık

1. Bugün dünya ölçeğinde karşılaşılan çevre sorunlarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

➜ Evler, iş yerleri ve taşıtlarda petrol, kalitesiz kömür gibi karbon salınımı yüksek fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanılması,
➜ Sanayi ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel atılması,
➜ Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması,
➜ Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar,
➜ Tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde bilinçsiz ve gereksizce zararlı gazlar kullanılması,
➜ Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması.

2. Doğanın tahrip edilmesini önlemek için neler yapılabilir? Düşünce ve önerilerinizi ifade ediniz.

➜ Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
➜ Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
➜ Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
➜ Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
➜ Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalenin konusunu belirleyiniz.

 Konu: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış.

2. Metinle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

 Metni beğendim. Çünkü ortaya konan düşünceler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanında metin tutarlılık açısından da başarılıdır. Çünkü örnekler ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir. Konu çok açık ifadelerle belirtilmiştir.

3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış.

4. “Hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız.” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

 Kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşamayacak. Gün gelince hepimiz misafir olduğumuz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama ne yazık ki bizden sonra kimse gelmeyecekmiş gibi yaşamakta bizden sonra gelecekleri düşünmeden onların yuvası olacak bu dünyaya en büyük zararları vermekte.

5. Metinde evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

Evrensel değerler: Çevre bilinci, saygı, sevgi, dürüstlük, yararlılık, iyilik, ekolojik yurttaşlık, sorumuluk.
Sosyal ve tarihi öğeler: Düşünürlerin görüşleri, Kant gibi felsefecilerin eserleri.

6. Metindeki toplumsal ve kültürel değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Metinde toplumsal sorumluluklardan ve bireysel çalışmalardan insanın insan olmasının gerektirdiği davranışlardan bahsedilmektedir. Günümüzde ise insanların içinde bulunduğumuz toplumda ne kadar yozlaştığını ve bencilleştiğini görmekteyiz.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: İnsanın doğa ile ilişkisi.
Örtük ileti: İnsanın bu gidişle dünyanın sonunu hazırladığı.

a. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.

 Genellikle tartışmacı ve açıklayıcı anlatım teknikleri kullanılmaktadır. Bunun yanında örneklerden ve istatiksel verilerden de faydalanılmıştır. Örnekleme olan kısımlar filozofların eser ve görüşlerine yer verildiği yerlerdir.

b. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

➜ Örnekleme
➜ Tanık gösterme
➜ Alıntı yapma
➜ Sayısal verilerden faydalanma

c. Kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Metnin daha anlamlı olmasını geçerli ve tutarlı olmasını sağlamaktadır.

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir