İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 130-131-132 CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları sayfa 130-131-132 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 130-131-132 CEVAPLARI

 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Necati Cumalı’nın Viran Dağlar adlı eserinin tanıtılması ve Makedonya ile ilgili düşüncelerini nasıl aktarıldığının okura sunulmasıdır.

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

 Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır.

3. Metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

 Açıklayıcı bir üslupla açıklama tekniği kullanılarak bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Sade, yalın bir dil kullanılmıştır. Amaç okura bilgi vermektir.

4. “Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Necati Cumalı, Ege bölgesi insanlarının çeşitli problemleri çevresinde kurulan romanlarından sonra Makedonya 1900 ve Viran Dağlar’da Makedonya’yı ele alır.” cümlesinin ögelerini bulunuz.

 Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem

5. “Makedonya’nın güneydoğusunda, Kastorya ile Noylan gölleri arasında, büyüklü, küçüklü yarım düzine köy, Goriçka beylerinin toprakları içinde kalırdı. İki göle karışan çaylar, ırmaklarla sulanan o bereketli toprakların beyliğini, Padişah II. Murat, ailede adı unutulmayan büyük babaları Seyit Ali Bey’e, Kosova Meydan Savaşında gösterdiği büyük yararlılıkların karşılığı olarak bağışlamıştı.” Yukarıdaki cümlede geçen noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

Virgülün kullanım sebebi cümlenin öğelerinin ayrılmasıdır.
Kesme işareti özel isimlerden sonra kullanılmıştır.

6. Edebiyatın toplumsal bir işlevi mi olduğu, yoksa bireysel ya da duygusal ihtiyaçlara mı cevap vermesi gerektiği konusundaki oranlar, birbirine çok yakın görünmektedir. “Bence edebiyat toplumsal gerçekleri yansıtmalıdır” maddesine %54,6 oranında katılan öğrenciler (Tablo 20); “Edebiyat duygusal ihtiyaçlara cevap vermelidir” maddesine %58,1 oranında katılım göstermişlerdir (Tablo 21). Edebiyatın bireysel, duygusal ihtiyaçlara yönelik bir işlevinin olduğu konusundaki oran daha yüksek görünmektedir.

Yukarıda verilen parçadan hareketle makale türünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliğe sahiptir.

B) Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilere başvurulmuştur.

C) Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmiştir.

D) Anlatımda nesnel bir tutum sergilenmiştir.

E) Aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı güdülmüştür.

  • Cevap: C

7. Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.

B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebî metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.

C) Bilimsel metinler herkesçe aynı biçimde anlaşılabilirken edebî metinlerde çok anlamlılık söz konusudur.

D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebî metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur.

E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.

  • Cevap: E

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Örneklendirme
B) Alıntı yapma
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Soyutlama
E) Karşılaştırma

  • Cevap: D

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

9. Bu yapı, insanı ve doğayı kontrol altına almayı ve özellikle de doğa sömürüsünü sıradanlaştırarak yeni bir çevre algısı yaratmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Özne

B) Dolaylı tümleç

C) Belirtili nesne

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

  • Cevap: B

10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

  • Cevap 1. Çıkış. 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.