11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 134-135-136-137-138 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 134-135-136-137-138 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 134-135-136-137-138 CEVAPLARI

 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

1. Ramazan ayı toplumsal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu nasıl etkilemektedir? Gözlem ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ramazan ayı diğer aylara göre maneviyatın daha çok olduğu aydır. Ramazan aylarında insanlar birbirlerine daha çok yardım ederler. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma olgusu da çok güçlüdür. Keşke hepimiz ramazan ayındaki yardımlaşma ve dayanışmayı tüm yıl boyunca sürdürebilsek.

2. Sohbet geleneğinin Türk kültürüne katkıları hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

Türk gösteri sanatlarında da sohbet geleneği oldukça önemli yer tutar.  Örneğin meddahlık olarak bilinen Türk sanatı bir kişinin sohbet ederek izleyicisine sanatının aktarması ile gerçekleştirirler. Sohbet etme geleneği bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında en az yazılı aktarım kadar etken ve önemli bir rol oynamaktadır.

3. “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.” sözünden ne anladığınızı ifade ediniz.

Yapmış olduğumuz iyilikleri sadece ALLAH rızası için yapmamız gerekir. Yardımlarımızın gösteriş için yapmamalıyız ve karşıdaki kişiyi de rencide etmeden yardım yapmalıyız.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Zenginlerin İftar Sofralarında adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: Trakya bölgesindeki iftar geleneği üzerine ramazanda halkın birbirine yaptığı yardımlar.

Örtük ileti: Yardımlaşmanın paylaşmanın önemi anlatılmaktadır.

2. “Mazi ile hâli mukayeseden, tahminden âciz olan, böyle derin bir meçhuller denizinde mutlaka bocalar.” cümlesinde altı çizili kelimelerin anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak
kontrol ediniz.

Meçhuller kelimesi

– Bilinmeyen, bilinmedik
– Edilgen fiil, malum karşıtı
– Bilinmeyen anlamlarında kullanılır.

Hâlî  Kelimesi:

tenha, boş, sahipsiz yer anlamlarında kullanılır.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

3. Metinde “Merhametin eksildiği yerde bereket durmaz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

4. Metinde millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

5. Bir millet kendi mazisini bütün olayları, ananeleri, onu hâlden ayıran bütün küçük farkları, şekilleri, hatıraları, hududu, hatta haritaları, bir nevi sinema demek olan tarihî, içtimai, felsefi, iktisadi panoramaları ile bilmedikçe istikbali göremez.
Bu parçadan hareketle bir ulusun geçmişi ile geleceği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

6. Gazetenin yaygınlaşmasıyla fıkra, makale, sohbet gibi yazı türlerinin ortaya çıkıp gelişmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

7. Metnin yazıldığı dönem ile günümüz değerleri karşılaştırıldığında hangi toplumsal değişikliklerin yaşandığını değerlendiriniz.

Etkinlik

Ben çocukluğumda gördüm. Ekseriya kadın erkek, evin büyüğü her kimse, iftara yakın mutfağa iner, aşçısı var ise ona:

“Neler var?” diye sorar, o da bir bir sayar, aşçısı yoksa bizzat kendisi tencereleri yoklar, zihninde topladığı yekûn üzerinden çorba başta olmak üzere üç veya dört beş türlü yemek seçerdi. Bu yemekler çoğunlukla çorba ile beraber et, bir pilav, bir tatlıdan ibaret olurdu. Bunlardan sahanlara, kâselere veya tabaklara koydurur veya koyar, kapaklarını kapar, bir tepsiye dizer, üstünü örter; ya kendisi ya oğlu, kızı, karısı veya bir adamı ile herhangi bir fakirin evine götürüp verirdi.

a. Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimini bulunuz.

b. Parçadaki anlatım tekniklerini bulunuz.

c. Anlatım biçimi ve tekniklerinin parçadaki işlevlerini tartışınız.

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.