11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 198-216 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-20-211-212-213-214-215-216 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  CEVAPLARI  SAYFA  198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-20-211-212-213-214-215-216 CEVAPLARI

 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

1. Yukarıdaki görüşlere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle belirtiniz.

2. Sizi güldüren olay ya da durumlar nelerdir? Belirtiniz.

3. Aşağıdaki görsellerden hareketle modern tiyatronun sahne özellikleri hakkında neler söylenebilir?

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. Fermanlı Deli Hazretleri adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

2. Tiyatro türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirleyiniz.

3. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

4. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

5. Metnin başkahramanı Musa’yı geleneksel Türk tiyatrosundaki tiplerle karşılaştırınız.

a. Yukarıdaki bilgiden hareketle Fermanlı Deli Hazretleri adlı metinle yazarın hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

b. Yukarıdaki bilgiden hareketle eserin yazarın hayatındaki önemini belirtiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

Kişisel çıkarlar ile milletin çıkarları çatıştığında farklı tutumlar izleyen kişilerin davranışları nasıl değerlendirilmelidir? Tartışınız.

Cevap: Kişisel çıkarlar için milletin çıkarları göz ardı edilemez, edilmemeli. Çünkü dünyada önemli olan şey milletin çıkarlarıdır. Kendi çıkarı için vatanının çıkarını göz ardı edilirse bu vatana ihanettir. 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

1. “Delâlet için vereceğin hisseden başka hiçbir şey almamak şartıyla müzakereyi ben idare edeyim.” cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan kontrol ediniz.

Cevap: Delalet: aracı olmak. Kılavuzluk etme anlamına gelmektedir.

2. Sönmeyen Ateş adlı metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Zaman: Milli Mücadele Yılları
Mekân: İtalya, İstanbul, Anadolu

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

3. Sönmeyen Ateş adlı metindeki karşılaşma ve çatışmaları belirleyiniz.

4. Metinde millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz.

5. Metinde sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Yukarıdaki diyalogda altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Metinden hareketle açıklayınız.

7. Metindeki dramatik örgüyü belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

1. Yukarıdaki şiirden hareketle tiyatro ile ilgili neler söylenebilir? Tartışınız.

Cevap: Tiyatronun insanın sorunlarını anlattığı, İnsanın oynanan oyunlarda durmadan kendini aramasını, aşkın, kederin, umutların ve sevinçlerin tiyatro sahnesinden halka ulaştırıldığı anlatılmaktadır.

2. Akıl sağlığı yerinde olmayanlara karşı toplumun yaklaşımı nasıldır, nasıl olmalıdır? Gözlemlerinizden hareketle tartışınız.

Cevap: Toplumda akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler için toplumumuz yardımcı olabilecek her şeyi yapmalıdır. Yol vermeli, karşıya geçerken yardımcı olmalı ve daha sabırlı davranmalıdır. Toplumumuzda bir kesim bu hassasiyetlere dikkat ederken kalan kısım maalesef gerekli anlayışı göstermekten uzaktır.

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.