11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 42-57 CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 42-57cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  SAYFA 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57 CEVAPLARI  

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı, hilafsız beş yüz bin kişi vardı.” cümlesinin bağlamından hareketle “hilafsız” sözcüğünün anlamını tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

2. Pazarlık adlı metnin hangi hikâye türünü örneklediğini nedenleriyle belirleyiniz.

3. Metinde Faik Efendi’nin anlattıkları diğer kişilerce nasıl karşılanıyor? Neden?

4. Metindeki mizahi unsurları belirleyiniz.

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

6. Metinde Faik Efendi’nin kişilik özelliklerini belirleyiniz.

7. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

8. Memduh Şevket Esendal’ın kitabınızdaki biyografisinden hareketle metinle yazarın hayatı ve edebî kişiliği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

9. Pazarlık adlı metni, Kamyon adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.

1.Etkinlik

a. Pazarlık adlı metinde anlatıcıyı belirleyiniz.

b. Aşağıdaki bakış açıları ile ilgili kavram haritasını doldurunuz.

c. Metinde kullanılan bakış açılarını belirleyiniz.

ç. Metinde kullanılan anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

2.Etkinlik

a. Aşağıda verilen anlatım tekniklerinin özelliklerini belirleyiniz.

b. Bu anlatım tekniklerine Pazarlık adlı metinden örnekler bularak aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

c. Bulduğunuz anlatım tekniklerinin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Hazırlık

Çocukların olumsuz davranışlarının anneleri ve babaları üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini tartışınız.

  • Ev ortamında huzursuz hareket etmeleri
  • Sorunlara karşı çaresizlik yaşamaları
  • Anne babanın çocuk eğitimi konusunda yetersiz kaldıklarını düşünmeleri
  • Davranışlarının olumsuz etkisi
  • Anne ve baba ile çocuk arasındaki iletişim kalitesinin düşmesi
  • Bozuk davranışlardan ötürü anne babanın da çözüm arayışı içine girmesi

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Oğlumuz adlı metnin temasını belirleyiniz.

2. Metindeki temel çatışmayı belirleyiniz.

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

4. Metindeki millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

5. Metinde zaman ve mekânın özelliklerini tespit ediniz.

6. Metinde geçen “O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında, günden güne kat’îleşen bir bölünmeye mahkûmdu.” cümlesinde sözü edilen kişiyle ilgili ne anlatılmak istenmiştir? Açıklayınız.

7. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

8. Metinden hareketle aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Etkinlik

a. Oğlumuz adlı metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Koca Öküzün Ölümü adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

2. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

3. Metnin kahramanı Yusuf, koca öküzle kendisi arasında ne gibi koşutluklar kuruyor? Açıklayınız.

4. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz.

5. Toplumcu gerçekçilik akımının Koca Öküzün Ölümü adlı metne etkilerini değerlendiriniz.

6. Metinde anlatılan olay gerçekte yaşanmış olabilir mi? Tartışınız.

7. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

8. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

9. Metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan diğer çatışmaları belirleyiniz.

 Hikayede “emek-sömürü”, “ezen-ezilen” “sınıf çatışmaları” yer almaktadır.

10. Metni, Oğlumuz adlı metinle tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik yönünden karşılaştırınız.

………….Koca Öküzün Ölümü …………………………Oğlumuz
Tür—-olay öyküsü toplumcu gerçekçi hikaye………………….modern öykü Bireyin iç dünyasını anlatan hikaye
Biçim—-Mensur…………………………….Mensur
Üslup–Akıcı-kısa cümleler-sade dil……………….şiirsel bir üslup. estetik bir dil
Anlatım teknikleri—-anlatma-gösterme………………….anlatma-gösterme
İçerik—yıllarca başkasına çalışan ve öküzü ölen bir köylünün çaresizliği………… Evladı için kaygılanan anne ve baba– ruhsal hali
a. Koca Öküzün Ölümü adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.
 
Cevap: Öyküleyici ve betimleyici anlatım
 
b. Metinde kullanılan anlatım tekniklerini belirleyiniz.
 
Cevap: Anlatma ve gösterme tekniği, diyalog, özetleme, geriye dönüş teknikleri…
 
c. Kullanılan anlatım biçim ve tekniklerinin metindeki işlevlerini tartışınız.
 
Cevap: Kullanılan anlatım biçim ve teknikleri anlatımı güçlendirmek, anlatılanı daha etkili bir şekilde aktarmak için yazarın seçtiği ve kullandığı yöntemlerdir. Anlatım teknikleri hikayeyi oluşturan olay, kişiler, zaman, mekân gibi unsurların bir arada ve etkili şekilde okura sunulmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.