11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 58-68 CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 58-68 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  SAYFA 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 CEVAPLARI  

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Hazırlık

1. Bireyin yalnızlaşmasında modern yaşamın etkileri var mıdır? Tartışınız.

Cevap; Kesinlikle vardır. Modern yaşam teknoloji çağında teknoloji ilerledikçe artıyor. Artan bu modern yaşam sanal dünyayı popülerleştirip yalnızlığı da beraberinde getiriyor. 

2. Kişinin kendini zaman zaman mutsuz hissetmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap; Yalnızlık hissi, bir yere ait hissedememe duygusu, başarısızlık yaşaması, ailevi sorunlar, ruhsal ve psikolojik durumla gibi sebepler olabilir. 

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Odalardan Biri adlı metindeki temel çatışmayı belirleyiniz.

Cevap; Temel çatışma yalnızlıktır. Bir kişinin kalabalıklar içinde yaşadığı yalnızlık duygusu.

2. Metinde kahramanın ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap; kahraman insanlardan uzaklaşmak isteyen kendi iç dünyasında mutlu yalnız bir tip..

RUH HALİ İLE ZAMAN İLİŞKİSİ 
Seçilen zaman gece. gece genellikle sessizliği ve yalnızlığı temsil eder. Burada kahramanın ruh hali ile uyuşmaktadır.
RUH HALİ İLE MEKAN İLİŞKİSİ 
Otel odası mekan olarak seçilmiş. Bakıldığı zaman otel odası seçimi kahramanın ruh hali ile uyuşmaktadır. çünkü otel odası yine yalnızlığı insanlardan kaçışı ve içe kapanışı ifade eder.
3. Metinde anlatılanların insanın hangi yönlerine ışık tutuyor olabileceğini açıklayınız.

Cevap; İnsanın iç dünyasına ışık tutar.

4. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevap; Metini beğendim. Cümle yapısını , üslubunu bence güzel.

5. Odalardan Biri adlı metni, Koca Öküzün Ölümü adlı metinle tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap;

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

2.Etkinlik

a. Odalardan Biri adlı metindeki kişileri belirleyiniz.

Cevap; anlatici-yazar; müşfik Borekci
Suat  – büyük hanım  –  Dilaver hanim
Otel görevlisi katip – Resit

b. Bu kişilerin özelliklerini belirleyiniz.

Cevap; Kisiler
Anlatici-yazar; Müşfik Borekci
Başkahraman; yalnız,  insanlardan kaçan,  mutsuz biri
Suat : hikayede pek rolü yok. olayların akışında sadece anlatıcının arkadaşı olarak ifade edilmiştir.
Büyük hanım : ailenin lideri, kuralcı,sert
Dilaver hanim: sert ve kuralcı biri
Otel görevlisi katip: yeşil gözlü, kıvırcık sacli umursamaz,detayci, 
Resit: sadece ismi geçiyor anlatıcının babasının adı olarak.

c. Kişileri tip ya da karakter özellikleriyle açıklayan bir tablo hazırlayınız.

Cevap; Bu tabloyu sizin hazırlamanız daha uygun olacaktır.

1. Aşağıdaki parçada bulunan cümlelerin ögelerini belirleyiniz.

Otomobil(özne) birdenbire(zarf tümleci) yavaşladı(yüklem).

Yolun sol tarafı(özne) sarp bir kesme idi(yüklem) ve sağ tarafta(dolaylı tümleç), iki minare boyunda bir yar(özne), esner gibi(zarf tümleci) ağzını(nesne) açmıştı(yüklem).

Yol(özne) birdenbire(zarf tümleci) darlaşıyordu(yüklem).

Motörün hafifleyen gürültüsü arasında(dolaylı tümleç) aşağıdan doğru gelen bir su şırıltısı(özne) duyuluyordu(yüklem).

Henüz taş bile döşenmemiş olan şosenin bu kısmında(dolaylı tümleç) çökme ve kayma tehlikesi bulunduğu için(zarf tümleci) yolcular(dolaylı tümleç) burada yayan(zarf tümleci) yürür(yüklem) ve otomobiller(özne) yavaş yavaş(zarf tümleci) ilerlerdi(yüklem).

2. Aşağıdaki parçada bulunan birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları belirtiniz.

Cevap;

Sanki, çünkü: kalıplaşmıştır..
Böyle : ses düşmesi var ve kalıplaşmıştır
Aklı almamak : deyimdir.. kalıplaşmıştır
Bilmiyor musun?: soru edatı ve ona ait ekler ayrı yazılır.
Biraz: belgisiz sıfat ve belgisiz zamirler kalıplaşmış şekilde gelenek haline gelmişlerdir. bitişik yazılırlar.
hasta olmanı: etmek-eylemek-kılmak-olmak.. yardımcı eylemleri ile oluşturulan birleşik fiillerde ses olayı yoksa ayrı yazılır. 
Değişebileceğini : a-e-ı-i-u-ü zarf fiili ile birlikte bil- fiili kullanıldığında yeterlilik fiilleri kurulur ve bitişik yazılır.
cesaret edemeden: deyimler kalıplaşmıştır.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

3. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirtiniz..

Cevap;

Nokta: yargısı  tamamlanmış cümle sonuna
Iki nokta: alıntı cumlelerin ifadesinden once
Tırnak işareti: alıntı sözlerin başına ve sonuna
Ünlem isareti: unlem -seslenme ifade eden sözlerin sonuna
Parantez: açıklama vurgulama yapilacak yerin basina ve sonuna 
Soru isareti: soru anlami tasitan ve soru sozcukleri barındıran cumlelerin sonuna
(…): söylenmek istenmeyen sözler için.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

1. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
2. Metnin yapı unsurlarını tespit ediniz.
3. Metin hangi hikâye türüne örnektir? Neden?
4. Metinde sanatçının dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
5. Metinde farklı anlatıcıların kullanılmasının metne etkisini değerlendiriniz.
6. “Bir ben, atkım boynumda, kapı aralarında, gişe önlerinde gidip geliyorum.” cümlesinin ögelerini
bulunuz.
7. Metinde üç noktanın kullanım amacını belirleyiniz.

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

11. Bu parçada Memduh Şevket Esendal’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “özne, zarf tümleci, zarf tümleci, nesne, yüklem” biçimindedir?

13. Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

11.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 

 

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.