11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 49-59 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite What A Life sayfa 49-59 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Tick the childhood dreams you wished when you were a child and add two more. Then give your reasons.

1.Dilediğin çocukluk hayallerini işaretle bir çocuk ve iki tane daha ekleyin. O halde nedenlerinizi söyleyin.

1. to be a teacher / to be a doctor

2. Read and talk about the childhood dreams of the celebrities below. Then, match them with their photos.

2.Aşağıdaki ünlülerin çocukluk hayallerini okuyun ve konuşun. Sonra onları eşleştirin fotoğrafları.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB  Yayıncılık

3. Work in pairs. Fill in the blanks with the words below to make true statements about Sunay Akın.

3. İkili çalışın. Pazar Akın’la ilgili doğru açıklamalarda bulunmak için boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun.

4. Track 22 Listen to the conversation with Sunay Akın and choose the correct option.

4.Kayıt 22 Sunay Akın ile konuşmayı dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

5. Match the underlined words with their substitutes.

5. Altı çizili kelimeleri yedekleriyle eşleştirin.

6.Work in pairs. Share your childhood experience. Ask and answer the questions below.

6. Çiftler halinde çalışın. Çocukluk deneyiminizi paylaşın. Aşağıdaki soruları sorun ve cevaplayın.

1.My favourite to is an ambulance.

2.I helped patients.

3.No, I didn’t have it.

4.No, I didn’t.

5.I would feel great.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB  Yayıncılık

1. Look at the museum types. Which one(s) do you prefer visiting? Explain why.

1. Müze türlerine bakın. Hangilerini ziyaret etmeyi tercih edersiniz? Sebebini açıkla.

1.I prefer visiting science museum. Because I am interested in inventions.

2. Track 23 Listen to Andy and answer the questions.

2. Parça 23 Andy’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

2. His dreams was to have his own musaum one day.

3. Look at Andy’s webpage and the pictures. Choose an appropriate heading for each text. One is extra.

3.Andy’nin web sayfasına ve resimlerine bakın. Her metin için uygun bir başlık seçin. Biri ekstra.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Read the webpage and the statements below. Write true (T) or false (F). Correct the false ones.

4. Web sayfasını ve aşağıdaki ifadeleri okuyun. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Yanlış olanları düzelt.

5. Read the webpage again. Decide the owner of the statements. Write Bao, Hilary or Horge.

5. Web sayfasını tekrar okuyun. İfadelerin sahibine karar verin. Bao, Hillary veya Gorge yazın.

6. Fill in the blanks with the highlighted words in the texts.

6. Boşlukları metinlerde vurgulanan sözcüklerle doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı MEB Yayıncılık

7. a. Guess the jobs of the people in the photos and write the correct number next to their jobs.

a. Fotoğraflardaki kişilerin işlerini tahmin edin ve işlerinin yanına doğru numarayı yazın.

b.Choose one of the Turkish figures given below. Search the Net and write an essay about him / her.

b.Aşağıda verilen Türkçe rakamlardan birini seçin. İnternet’te arama yapın ve hakkında bir makale yazın ona.

Mimar Sinan is an architect. Turkish architect Mimar Sinan is one of the greatest architects of history. Sinan was the architect of around 360 structures.

Listen and practise. Notice the pronunciation of -ed

Dinle ve çalış. -Ed’nin telaffuzuna dikkat edin

B. Track 25 Listen and write the following verbs under the correct sound.

• claimed • waited • kissed • raised • selected • talked

B. 25. Parça Aşağıdaki fiilleri doğru sesle dinleyin ve yazın.

• iddia edildi • bekledi • öptü • kaldırdı • seçildi • konuştu.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı MEB Yayıncılık

A. Do you know the creators of these world-famous masterpieces? Complete the descriptions of them with the names of the artists given.

A. Bu dünyaca ünlü şaheserlerin yaratıcılarını tanıyor musunuz? Bunların açıklamalarını verilen sanatçıların isimleri ile tamamlayınız.

B. Read about the famous artworks. Which one is your favourite? Explain why.

B. Ünlü sanat eserleri hakkında okuyun. Senin favorin hangisi? Sebebini açıkla.

My favourite is the Mona Lisa because I like painting.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB  Yayıncılık

1.Talk about the photos and answer the questions.

1.Fotoğraflar hakkında konuşun ve soruları cevaplayın.

1. What were these people’s jobs?

1. They are astronauts.

2. Where did they work?

2. They worked for NASA in the USA

3. What happened in 1986?

3.The space shuttle Challanger exploded and they all died.

1. Bu insanların işleri nelerdi?

2. Nerede çalıştılar?

3. 1986’da ne oldu?

2. Track 26 You are going to listen to a dialogue about the Challenger disaster. Guess and tick the words you might hear. Then listen and check your answers.

2. Parça 26 Challenger felaketi ile ilgili bir diyalog dinleyeceksiniz. Tahmin et ve duyabileceğiniz kelimeleri işaretleyin. Ve sonra dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

3. Track 27 Listen to the dialogue again and match the events.

3. Parça 27 Diyaloğu tekrar dinleyin ve olayları eşleştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayıncılık

4 a. Track 28 Listen again and put the statements in the correct order.

4 a. Parça 28 Tekrar dinleyin ve ifadeleri doğru sıraya koyun.

b. Now, write the letters of the statements above in the correct column of the chart.

b. Şimdi, yukarıdaki ifadelerin harflerini grafiğin doğru sütununa yazın.

5.Look at the photos and talk about what these people are looking at and what happened.

5.Fotoğraflara bakın ve bu insanların neye baktığı ve ne olduğu hakkında konuşun.

In the 1st photo, people are watching the shuttle leaving the ground. They are cheerful.

6. a. Work in pairs. Take the roles. Continue the dialogue below to talk about the details of the Challenger disaster. Use the question words given.

a. İkili çalışın. Rolleri alın. Ayrıntılar hakkında konuşmak için aşağıdaki diyaloğa devam edin.Challenger felaketi. Verilen soru kelimelerini kullanın.

b. Now, record your interview and share it with your classmates.

b. Şimdi, röportajınızı kaydedin ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşın..

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Read the news on Magazine cover and fill in the blanks.

1. Dergi kapağındaki haberleri okuyun ve boşlukları doldurun.

2.Read the text quickly. Match the words to describe McAuliffe as in the example.

Metni hızlıca okuyun. Açıklamak için kelimeleri eşleştirin McAuliffe örnekteki gibi.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Read the text and complete the text with the sentences below.

Metni okuyun ve aşağıdaki cümlelerle metni tamamlayın.

4.Read the text again. Answer the questions.

Metni tekrar okuyup sorulara cevap verin.

5 Match the highlighted sentences in the text with their similar ones given.

5 Metinde vurgulanan cümleleri verilen benzerleriyle eşleştirin.

 

 

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir