11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (SAYFA 62-66)

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 62-66 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 5.Ünite  sayfa 62-66 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı MEB Yayıncılık

1.a. Look at the habits below and tick the bad ones.

a. Aşağıdaki alışkanlıklara bakın ve kötü olanları işaretleyin.

b. Work in pairs. Discuss the effects of bad habits in exercise 1a with your partner.

b. İkili çalışın. Eşinizle egzersiz 1a’daki kötü alışkanlıkların etkilerini tartışın.

2. How can you break a bad habit? Tick the statements which are true for you. Explain why you’ve chosen them.

2. Kötü bir alışkanlıktan nasıl kurtulabilirsiniz? Sizin için doğru olan ifadeleri işaretleyin. Neden onları seçtiğinizi açıklayın.

3. You are about to listen to three teenagers talking to Aunt Dorothy in a radio programme. Look at the photos and guess the bad habits they are talking about.

3. Bir radyo programında Dorothy Teyze ile konuşan üç genci dinlemek üzeresiniz. Fotoğraflara bakın ve bahsettikleri kötü alışkanlıkları tahmin edin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı MEB Yayıncılık

4.Listen to the radio programme and tick the correct information.

4. Radyo programını dinleyin ve doğru bilgileri işaretleyin.

5.Listen again and choose the correct options.

5. Tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

6.a. Work in pairs. Talk about a past event you regret about. Ask and answer the questions.

6.a. İkili çalışın. Pişman olduğunuz geçmiş bir olay hakkında konuşun. Soruları sor ve cevapla.

b. Tell your friend’s experience to the class.

b. Arkadaşınızın deneyimini sınıfa anlatın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı MEB Yayıncılık

1. Look at the school behaviour problems below. Discuss how they affect the students’ school performance.

1. Aşağıdaki okul davranış problemlerine bakın. Öğrencilerin okul performansını nasıl etkilediklerini tartışın.

2.Read the statements and choose the closest meanings of the underlined idioms.

2. İfadeleri okuyun ve altı çizili deyimlerin en yakın anlamlarını seçin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Read the e-mails and underline the sentences with wish, regret or unreal past expressions.

3. E-postaları okuyun ve dilek, pişmanlık veya gerçek dışı geçmiş ifadeler ile cümlelerin altını çizin.

4. a. Work in pairs. Read the e-mails again and answer the following questions. Student A: Read Magda’s letter. / Student B: Read Mrs Leeds’s letter.

4. a. İkili çalışın. E-postaları tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Öğrenci A: Magda’nın mektubunu okuyun. / Öğrenci B: Bayan Leeds’in mektubunu okuyun.

b. Ask and answer the questions from “exercise a” to find about your friend’s mail.

b. Arkadaşınızın postasını bulmak için “egzersiz a” daki soruları sorun ve yanıtlayın.

5.Complete the sentences using the highlighted words in the e-mails. Make necessary changes.

5. E-postalarda vurgulanan kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın. Gerekli değişiklikleri yapın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı MEB Yayıncılık

6.Work in pairs. Match the situations with results. Then, ask and answer questions using them as in the example.

6. Çiftler halinde çalışın. Durumları sonuçlarla eşleştirin. Ardından, örnekteki gibi kullanarak soru sorun ve cevaplayın.

7.Write short messages about your opinions and regrets using lwish.

7. Düşünceleriniz ve pişmanlıklarınız hakkında lwish kullanarak kısa mesajlar yazın..

 

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.