İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (SAYFA 67-72)

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 67-72 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 5.Ünite  sayfa 67-72 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 67-68-69-70-71-72 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı MEB Yayıncılık

1 a. Look at the statements below and guess whether they are true (T) or false (F).

1 A. Aşağıdaki ifadelere bakın ve bunların doğru (T) veya yanlış (F) olduğunu tahmin edin.

b. Work in pairs. Discuss the reasons why you think these options are true.

b. İkili çalışın. Bu seçeneklerin neden doğru olduğunu düşündüğünüzün nedenlerini tartışın.

2.Use the words below to complete the sentences. Then guess and tick the ones you may hear in the listening section.

2. Cümleleri tamamlamak için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Ardından dinleme bölümünde duyabileceklerinizi tahmin edin ve işaretleyin.

4.Listen to the interview with a former security consultant and choose the correct options.

4. Eski bir güvenlik danışmanıyla görüşmeyi dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Listen to the interview with Jones again and choose the correct options.

4. Jones ile röportajı tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

5 a. Work in pairs. Match the statements with the pictures.

5 a. İkili çalışın. İfadeleri resimlerle eşleştirin.

b. Complete the chain story using the statements in exercise 5 a. Add at least three sentences to continue the story.

b. Zincir hikayesini egzersiz 5 a’daki ifadeleri kullanarak tamamlayın. Hikayeye devam etmek için en az üç cümle ekleyin..

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Guess and complete the information about the hacker facts using the numbers below.

1. Bilgisayar korsanları hakkındaki bilgileri aşağıdaki numaraları kullanarak tahmin edin ve tamamlayın.

2.Guess and match the halves to complete the sentences.

2. Cümleleri tamamlamak için yarımları tahmin edin ve eşleştirin.

3.Read the texts quickly. Match the cyberattack stories (A-D) with the headings (1-5). One is extra.

3. Metinleri hızlıca okuyun. Siber saldırı hikayelerini (A-D) başlıklarla (1-5) eşleştirin. Bir ekstra.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayıncılık

4.Read the stories again. Choose the correct options.

4. Hikayeleri tekrar okuyun. Doğru seçenekleri seçin.

5.Change the words in bold below with their highlighted synonyms in the texts.

5. Metinde vurgulanmış eşanlamlıları ile birlikte kalın harflerle yazılmış kelimeleri değiştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı MEB Yayıncılık

6 a. Complete the chart about the stories on pages 70-71 with your own ideas.

6 a. 70-71. Sayfalardaki öykülerle ilgili tabloyu kendi fikirlerinizle tamamlayın.

b. Work in pairs. Talk to your partner about your reasons.

b. İkili çalışın. Partnerinizle nedenleriniz hakkında konuşun.

7.a. Work in pairs. Look at the headlines and guess what the news stories are about.

7.a. İkili çalışın. Başlıklara bakın ve haberlerin ne hakkında olduğunu tahmin edin

b.Choose one of the headlines in exercise 7a and write a news story about it.

b. Egzersiz 7a’daki başlıklardan birini seçin ve bununla ilgili bir haber yazın.

 

 

 

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.