11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 103-107 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 8.Ünite  sayfa 103-104-105-106-107 cevaplarını Türkçe çevirili ve resimli olarak sizler için  hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 168 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 103-104-105-106-107 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

What do you know about sports? Check yourself!

Spor hakkında ne biliyorsun? Kendini kontrol et!

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

1.a.Match the extreme sports with their pictures.

1.a. Ekstrem sporları resimleri ile eşleştirin.

b.Look at the bubbles below, choose the one that suits you most. Share your opinions in the class.

b. Aşağıdaki baloncuklara bakın, size en uygun olanı seçin. Görüşlerinizi sınıfta paylaşın.

2.Match the words with the sentences below.

2. Kelimeleri aşağıdaki cümlelerle eşleştirin.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

3.Listen to a radio programme about bungee jumping. Tick the words you hear.

3. bungee jumping hakkında bir radyo programı dinleyin. Duyduğunuz kelimeleri işaretleyin.

4.Listen to the radio programme again and choose the correct option.

4. Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

5.Listen again and write true (T), false (F) or Not Stated (NS).

5. Tekrar dinleyin ve true (T), false (F) veya Not Stated (NS) yazın.

6.Work in pairs. Make a dialogue as in the example.

6. Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi bir diyalog yapın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

1.Match the people with the race photos given below.

1. İnsanları aşağıda verilen yarış fotoğrafları ile eşleştirin.

2.Look at the highlighted words in the text and match them with their definitions below.

2. Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bunları aşağıdaki tanımlarıyla eşleştirin.

3.Read the page on the sports magazine “X-treme” and number the scrambled paragraphs in the right order.

3. “X-treme” spor dergisindeki sayfayı okuyun ve karıştırılmış paragrafları doğru sırada numaralandırın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

4.Read the page again and answer the questions.

4. Sayfayı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

5. Tick the extreme sports mentioned in the text. If you had a chance, which one would you try?

5. Metinde bahsedilen ekstrem sporları işaretleyin. Fırsatın olsaydı hangisini denerdin?

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.