11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 98-102 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 8.Ünite  sayfa 98-99-100-101-102 cevaplarını Türkçe çevirili ve resimli olarak sizler için  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 168 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,  diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 98-99-100-101-102Cevapları

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

1.Look at the photos. Match the sportspeople with their sports.

1.Fotoğraflara bak. Sporcuları sporlarıyla eşleştirin.

2.Fill in the blanks to make true statements about yourself.

2.Kendinizle ilgili doğru ifadelerde bulunmak için boşlukları doldurun.

3.Read the sentences and guess the meanings of the underlined idioms.

3.Cümleleri okuyun ve altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin edin.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

4.Listen to the interview with Kobe Bryant and write the years next to the events.

4. Kobe Bryant ile röportajı dinleyin ve olayların yanındaki yılları yazın.

5.Listen to the interview again and order the events.

5. Röportajı tekrar dinleyin ve olayları sıralayın.

6.Listen again and decide true (T), false (F) or not stated (NS).

6.Tekrar dinleyin ve doğru (T), yanlış (F) veya belirtilmemiş (NS) olarak karar verin.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

1.Look at the photos of the tournaments and match them with their names.

1.Turnuvaların fotoğraflarına bakın ve isimleriyle eşleştirin.

2.Work in pairs. Ask and answer questions about the tournaments in exercise 1.

2.İkili çalışın. Alıştırmada turnuvalar hakkında sorular sorun ve cevaplayın 1.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

4.Read the news again and choose the correct option.

4.Haberleri tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.

5.Mach the highlighted words / phrases from the text with the definitions below.

5.Metinden vurgulanan kelimeleri / cümleleri aşağıdaki tanımlarla birleştirin.

6. Work in groups of three. Choose one of the news and give brief information about it to your partners.

Üçlü gruplar halinde çalışın. Haberlerden birini seçin ve ortaklarınıza onun hakkında kısa bilgi verin.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

7.Work in pairs. Choose one of the tournaments and talk to your partner using the prompts.

7. Çiftler halinde çalışın. Turnuvalardan birini seçin ve istemleri kullanarak partnerinizle konuşun.

8.a. Work in groups. Find information about a tournament in your country or abroad. Prepare a presentation of it.

8.a. Gruplarla çalışmak. Ülkenizdeki veya yurt dışındaki bir turnuva hakkında bilgi edinin. Bunun bir sunumunu hazırlayın.

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.