11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 9.ÜNİTE SAYFA 110-115 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 9.Ünite  sayfa 110-111-112-113-114-115 cevaplarını Türkçe çevirili ve resimli olarak sizler için  hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 168 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 9.Ünite Sayfa 110-111-112-113-114-115 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı 

1 a. What does friendship mean to you? Write six words on the mind map.

1 A. Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor? Zihin haritasına altı kelime yazın.

b. Work in pairs. Discuss the differences and similarities between your mind maps.

b. Çiftler halinde çalışın. Zihin haritalarınız arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tartışın.

2 Look at the similes below. Fill in the blanks using them.

2 Aşağıdaki benzetmelere bakın. Bunları kullanarak boşlukları doldurunuz.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

3 Match the sayings with the photos.

3 Sözleri fotoğraflarla eşleştirin.

4 􀂔 Track 54 Listen to two friends working on a school project on friendship. Match the names with the similes as you hear them. One simile is extra.

4 Parça 54 Arkadaşlık üzerine bir okul projesi üzerinde çalışan iki arkadaşı dinleyin. İsimleri duyduğunuz gibi benzetmelerle eşleştirin. Bir benzetme ekstradır.

5.Listen again and write true (T) or false (F).

Tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6 a. Search the Net for your favourite band considering the clues below. Ask and answer questions as in the example.

6 bir Aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak en sevdiğiniz grubu Nette arayın. Sor ve cevapla Örnekteki gibi sorular.

A: What is the name of the guy who plays the drums ?

B: Cenk

C: How old is the man who sings in the band?

D: 35

b. Work in groups. Decide on your favourite band and prepare a poster.

You can make a poster about U2.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

1.Read the quotes below and discuss what they mean with the class.

Aşağıdaki alıntıları okuyun ve ne anlama geldiklerini sınıfla tartışın.

A friend is someone who knows the story in your heart, and can tell it back to you when you’ve forgotten the words. Unknown

  • Arkadaş senin içini bilir, ne düşündüğünü bilir sana o kadar yakındır anlamına gelir.  

Your friend is the man who knows all about you and still likes you. Elbert Hubars

  • Arkadaş senin her şeyini bilen ve olumsuz yanlarına rağmen seni seven kişidir, anlamına gelir.

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Walter Winchell

  • Gerçek arkadaş tüm herkes çekip gittiğinde hala senin yanında olan kişidir.

2 Fill in the blanks with the given words below.

2 Aşağıda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 

3.Complete the statements below with the idioms in the first paragraph of the text.

Aşağıdaki ifadeleri metnin ilk paragrafında geçen deyimlerle tamamlayınız.

4  Read the text quickly and complete the statements.

4 Metni hızlıca okuyun ve ifadeleri tamamlayın.

5.Read the text again and answer the questions below.

Metni tekrar okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

6.Complete the pairs of opposites with the bold words from the text.

Zıtlık çiftlerini metindeki kalın kelimelerle tamamlayın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 

7 Choose the personality traits from exercise 2 to describe your classmates.

7 Sınıf arkadaşlarınızı tanımlamak için 2. alıştırmadaki kişilik özelliklerini seçin.

8.Write a text about your teachers and friends for a school magazine.

Bir okul dergisi için öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız hakkında bir metin yazın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

A. Read the text and write the activities people
do on friendship day.

A. Metni okuyun ve insanların etkinliklerini yazın arkadaşlık gününde yap.

B. If you had a friendship day in your country, how would you like to celebrate it?

B. Ülkenizde bir dostluk gününüz olsaydı, bunu nasıl kutlamak isterdiniz?

11. SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir