11. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 118-119-120 CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 118-119-120 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı 2. Ünite Ölçme Değerlendirme sayfa 118-119-120 cevabını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

MEB Yayınları  11.Sınıf Matematik ders kitabı 287 sayfa 7 Üniteden oluşmaktadır. Matematik ders kitabı MEB Yayınları  İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 MEB Yayınları 11.Sınıf matematik ders kitabı sıra sizde, alıştırmalar ve ünite değerlendirme soru cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

Denemesinavlari.net ailesi olarak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

11.Sınıf Matematik  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevabı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Analitik düzlemde yatay eksene …………………….. denir.

2. Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun ……………………..denir.

3. y eksenine …………………….. doğruların eğimleri tanımsızdır.

4. Paralel iki doğrunun eğimleri ……………………..olur.

5. İki bileşeni de negatif olan noktalar analitik düzlemin…………………….. bölgesinde yer alır.

B) Aşağıda verilen numaralandırılmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6. a ve b sıfırdan farklı olmak üzere eksenleri (a, 0) ve (0, b)
noktalarında kesen doğrunun denklemi ( )

7. A(a, b) noktasının orijine olan uzaklığı ( )

8. x = a doğrusunun eğimi ( )

9. y = b doğrusunun eğimi ( )

10. 2y – 3x + 1 = 0 doğrusunun eğimi ( )

11. x + 2y – 6 = 0 doğrusun y eksenini kestiği nokta ( )

C) Aşağıdaki soruların çözümlerini altlarındaki boşluklara yazınız.

12. A(4 – b, 7 – b) noktası analitik düzlemin 2. bölgesinde olduğuna göre A noktasının eksenlere uzaklıkları toplamını bulunuz.

13. a, b ∈ ℝ; A(a2 – 9, 10) noktası y ekseninde, B(8, b + 3) noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre a.b değerlerini bulunuz.

14. Analitik düzlemde A(-1, 4) ve B(4, -6) olmak üzere AB doğru parçasını AC /BC =2/3 oranında içten bölen C noktasının
koordinatlarının çarpımını bulunuz.

15. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(6, -6), B(x, y), C(-1, 1) ve D(3, -2) olan ABCD paralelkenarı veriliyor. Buna göre x.y değerini bulunuz.

11.Sınıf Matematik  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 119 Cevabı

16. Analitik düzlemde köşe noktaları A(2, 3), B(4, 5) ve C(6, 1) olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin BC kenarının orta noktasına olan uzaklığının kaç birim olduğunu bulunuz.

17. Analitik düzlemde A(1, 9), B(k, 3), C(-2, 1) ve D(-2, 7) noktaları veriliyor. AD // BC olması için k değerini bulunuz.

18. ABC eşkenar üçgeninde [AC] kenarı 6x – 8y + 16 = 0 doğrusu üzerinde ve B(2, -4) olduğuna göre üçgenin AC kenarına ait yüksekliğin kaç birim olduğunu bulunuz.

19. Yandaki şekilde A(-2, 4) noktası BC doğrusu üzerinde
ve 2|OB| = |OC| olduğuna göre C noktasının apsisini bulunuz.

20. Manyas Gölü’nün kuzeydoğusundaki Kuş Cenneti Millî Parkı’na giriş ücreti 4 TL dir. x adet biletin  maliyeti m = 0,4x + 1746 denklemiyle ifade edildiğine göre

a) x adet biletin satışından elde edilen gelir denklemini,

b) x adet biletin satışından elde edilen kâr denklemini,

c) Millî parkın 3870 TL kâr elde ettiği haftadaki ziyaretçi sayısını bulunuz.

21. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma, 2017 yılında tonu 9 bin TL den x ton fındık  ve tonu 35 bin TL den y ton çikolata ihraç ediyor. 2017 yılına ait ihracat gelir denklemi 35y + 9x = 24800 biçiminde olan firma, 2023 yılında bir ton fındığı 13 bin 500 TL den ve bir ton çikolatayı 52 bin 500 TL den satmayı planlamaktadır. 2023 yılına ait ihracat hedefi 37 milyon 200 bin TL olan bu firmanın hedefine ulaşıp ulaşmayacağını yorumlayınız.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

22. Analitik düzlemde kenarları 4x – 3y + 2 = 0 ve 8x – 6y + 24 = 0 doğruları üzerinde bulunan karenin alanı kaç birimkaredir?

A) 1    B) 4   C) 9    D) 16   E) 25

23. Analitik düzlemde A(3, 2), B(-4, 5) ve C(k, -2) noktaları veriliyor. [AB]⊥[BC] olması için k değeri kaç olmalıdır?

A) 7    B) 5    C) 4    D) -7   E) -6

24. Analitik düzlemde A(-3, 5) noktasından geçen ve x ekseni ile pozitif yönde 135° lik açı yapan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) x – y – 2 = 0

B) x + y + 2 = 0

C) x – y + 2 = 0 D) x – y – 8 = 0

E) x + y – 2 = 0

11.Sınıf Matematik  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 120 Cevabı

25. Analitik düzlemde y – 2x – 1 = 0, y – 3x + 2 = 0 ve mx – 2y + 5 = 0 doğruları sabit bir noktada kesiştiğine göre m kaçtır?

A) 1    B) 2   C) 3   D) -2   E) -1

26. Analitik düzlemde köşe koordinatları A(4, 3), B(7, 3) ve C(-3, -1) olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortayın uzunluğu kaç birimdir?

A) 5 2   B) 3 2    C) 2 2    D) 2   E) 3

27. Analitik düzlemde 3x – 4y – 8 = 0 ve 8y – 6x + 6 = 0 doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 1    B) 2    C) 3   D) 4   E) 5

28. Yandaki şekilde d1⊥d2 olduğuna göre d2 doğrusunun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x – 5y + 30 = 0

B) 5x + 3y – 30 = 0

C) 3x + 5y + 30 = 0

D) 5y + 3x – 18 = 0

E) 5y – 3x + 18 = 0


29. Yandaki şekilde [AB]⊥[AC], A(-3, 6), B(-7, 0) olduğuna göre ODC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 12   B) 10   C) 8   D) 4   E) 2

30. Yandaki şekilde d doğrusu AOBC karesinin B köşesinden
geçmektedir. D(-2, 0) ve E(0, 4) olduğuna göre karenin alanı
kaç birimkaredir?

31.Osman’ın maaşı 3000 TL dir. Yaptığı harcamalardan sonra Osman’ın cebinde kalan paranın zamana göre değişiminin
grafiği yukarıda verilmiştir. Harcamalarını aynı şekilde sürdürmesi durumunda maaşı Osman’a kaç gün yeter?

A) 30   B) 23  C) 26    D) 29   E) 22

11.SINIF ANKA KUŞU ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA  CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir