11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 49-76 CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 49-76 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 49-76 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 Cevapları

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Şekildeki ABC üçgeninde
|AE| = |BD| = 2 birim, |AD| = 4 birim,
|ED| = 3 birim ve |EC| = 6 birim olduğuna
göre |BC| = x uzunluğunun kaç birim
olduğunu bulunuz.

2. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında
c2 – b2 = a.c – a2 bağıntısı olduğuna göre
B açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu
bulunuz.

3.Şekildeki ABC üçgeninde |BD| = 4|DC|,
|AB| = 6 birim, |AC| = 4 birim ve m D( ) \AC = a olduğuna göre sinα nın değeri-
ni bulunuz.

4.Yukarıdaki şekilde |AE| = |EC| = 2 birim,
|ED| = 10 birim, |EB| = 5 birim ve
|AB| = 4 birim olduğuna göre |DC| = x
uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

 

 

5. Kenar uzunlukları |BC| = a, |AC| = b, |AB| = c
olan bir ABC üçgeninin kenarları arasında
a2 + c2 – b2 = 10.cot( ) BU bağıntısı ve a.c = 6
olduğuna göre sin( ) BU değerini bulunuz.

6.Yukarıdaki ABC üçgeninde |AC| = 5 birim,
|BC| = 7 birim, m A( ) W = β, m B( ) U = α ve
β – α = 90° olduğuna göre cotα nın değerini
bulunuz.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı MEB Yayıncılık

A) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

B) Aşağıda verilen numaralandırılmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı MEB Yayıncılık

C) Aşağıdaki soruların çözümlerini altlarındaki
boşluklara yazınız.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı MEB Yayıncılık

20. sin330° + cos510° işleminin sonucunu bulunuz.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayıncılık

21. Yukarıdaki şekil birbirine eş altı kareden
oluşmaktadır. Buna göre cosα değerini bulunuz.

22.ifadesinin en sade hâlini bulunuz.

23.Şekilde ABC eşkenar üçgen, 2|DC| = 3|BD| olduğuna göre tanx
değerini bulunuz.

24.arctan 2 sin arccos x 3 π ^ ] gh = olduğuna göre x değerini bulunuz.

25.x r 2 3 ! b l 2 ve tanx = -3 olduğuna göre
sin( ) r r + – x x $ cos( ) 2 çarpımının sonucunu
bulunuz.

26. cos s ( ) in tan660 600 1 4095 ° ° ° – – ifadesinin değerini bulunuz.

27.Bir köprünün çelik halatlarını yenileyecek bir mühendis bu işlem için aşağıdaki ölçümleri yapmıştır.

• Köprünün birinci ayağının sol tarafındaki halat,
köprü ile 55° lik, sağ tarafındaki halat 35° lik açı
oluşturmaktadır.
• Köprünün ikinci ayağının sol tarafındaki halat,
köprü ile 35° lik, sağ tarafındaki halat 55°lik açı
oluşturmaktadır.
• Halatların köprüye tutunduğu ardışık iki nokta
arasındaki uzaklık 120 metredir.
Buna göre yenileme işlemi için kaç metre çelik
halatın kullanılacağını bulunuz.
(sin55° = 0,8 ve sin35° = 0,6 alınız.)

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı MEB Yayıncılık

28.Bir lunaparkta bulunan dönme dolabın kabin
sayısı 12, yarıçapı 18 metredir.
Ahmet Bey ve çocukları, dönme dolabın yerden
3 metre yüksekteki kabinine biniyor.
a) Dönme dolap saat yönünün tersinde 240°
döndüğünde Ahmet Bey ve çocuklarının içinde
bulunduğu kabinin yerden yüksekliğinin kaç
metre olacağını bulunuz.
b) Dönme dolabın saat yönünde 300° döndüğü
varsayıldığında Ahmet Bey ve çocuklarının
içinde bulunduğu kabinin yerden yüksekliğinin
kaç metre olacağını bulunuz.

29.İstanbul’da bulunan Ayasofya Müzesi ile
Trabzon’da bulunan Ayasofya Camisi’nin enlem
(E) ve boylam (B) bilgileri şekilde verilmiştir.
Bu iki yapının
a) Enlemleri arasındaki farkı,
b) Boylamları arasındaki farkı derece, dakika,
saniye cinsinden bulunuz.

30.V0 hızıyla atılan ve yatayda yaptığı açı α olan bir
cismin düşeyde aldığı yol h = V0
.sinα.t – 2 1 .g.t2,yatayda aldığı yol x = v0.cosα.t formülü ile
hesaplanır [t: Harekete başladıktan sonra cismin
havada kaldığı süre (sn.)].
Yukarıdaki görselde bir tekerlekli sandalye
basketbolcusu, topu 1,25 metre yükseklikten
yatayda 37° lik açı ile potaya atıyor. Potanın
yüksekliği 3,05 metre olduğuna göre topun
çemberden geçebilmesi için elden çıkış hızının
kaç m/sn. olması gerektiğini bulunuz.
(g = 10 m/sn2 ., sin37° = 0,6 ve cos37° = 0,8 alınız.)

31.Bir mühendis, teleferik tesisi için çizdiği projede
teleferiğin başlangıç noktasını A, çelik halatın
yatayda yaptığı açıyı 23° olarak alıyor. Öte
yandan Anıtlar Yüksek Kurulu, kültürel mirasın
tahrip olabileceği gerekçesiyle mühendisten
projeyi değiştirmesini istiyor. Bunun üzerine
projeyi değiştiren mühendis, A noktasını
şekildeki gibi 60 metre sağa kaydırıp çelik
halatın yatayda yaptığı açıyı bu defa 30° olarak
alıyor. Mühendisin yaptığı değişikliğin ardından
teleferiğin izleyeceği yolun kaç metre kısaldığını
bulunuz.
(sin7° = 0,12 ve sin23° = 0,39 alınız.)

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı MEB Yayıncılık

.Oryantiring (yönbul), her türlü arazide harita ve pusula yardımı ile katılımcıların denetim noktalarını bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Yukarıda Zeynep ve Melike’nin bir arazide oryantiring yaparken kullandıkları harita verilmiştir. Zeynep A noktasını V1 = 120 m/dk. hız ile geçiyor. Bir dakika sonra aynı noktayı Melike
V2 = 100 m/dk. hız ve 37° lik bir sapma ile geçiyor. Buna göre Melike’nin A noktasını geçtiği andan 4 dakika sonra iki sporcu arasında oluşacak mesafenin kaç metre olacağını bulunuz.(cos37°= 0,8 alınız.)

33.İdeal tansiyonun (kan basıncı) üst değeri
120 mmHg (milimetre cıva), alt değeri 80 mmHg
olarak kabul edilir. Bu değerler
f(t) = 100 + 20.sin2πt biçiminde hesaplanır.
t, geçen süre (sn.) olmak üzere
a) t = 0, t = 0,25, t = 0,5, t = 0,75 ve t = 1
için tansiyon değerlerini bularak t ∈ [0, 1] nda
tansiyon grafiğini oluşturunuz.
b) Oluşturduğunuz grafiği yorumlayarak hangi
t değerleri için tansiyonun maksimum ve
minimum olduğunu bulunuz.

34.Somali’nin başkenti Mogadişu ve oraya yakın
bir şehir olan Baydabo’da tedaviye muhtaç
çocuklar için hastanelerde gönüllü olarak görev
yapacak bir doktor, bu ülkeye ilk kez gidecektir.
Görev yapacağı şehirlerin sıcaklık değerlerini
merak eden doktor, araştırması sonucunda bu
değerleri gösteren yukarıdaki grafiğe ulaşıyor
ve sıcaklık değerlerinin tekrarlayan bir davranış
sergilediğini fark ediyor. Mogadişu şehrinin sıcaklığı
. . y 28 1 8, sin t 6 1 π = +^ h b ] – gl Baydabo şehrinin sıcaklığı
. . y 28 2 4, sin t 6
π = +^ h b l ile ifade edildiğinea) İki şehrin 15. aydaki sıcaklık farkını bulunuz.
b) İki şehrin en yüksek sıcaklığa hangi aylarda ulaştığını bulunuz.
( 3 = 1,7 alınız.)

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı MEB Yayıncılık

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz
ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı MEB Yayıncılık

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz
ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı MEB Yayıncılık

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz
ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.SINIF MEB  YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir